ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) Aktuální vydání

Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika

ČSN ISO/IEC 2382-37 Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Hlavním účelem této normy je poskytnout systematický popis pojmů v oboru biometriky a objasnit používání termínů v tomto oboru.
Norma zavádí systematický popis pojmů v oboru biometriky týkajících se rozpoznávání jedinců a uvádí alter-nativní termíny použité v normách předcházejících biometrickým normám do souladu s preferovanými termíny, čímž vyjasňuje použití termínů v tomto oboru.
Norma je určena pro ty, kdo se zabývají normalizací biometriky, a pro uživatele těchto norem.
Termíny definované v této normě slouží k dorozumění v oboru biometriky. Pokud se termín vyskytuje v různých oborech, může být příslušný obor uveden v lomených závorkách.
Z předmětu této normy jsou vyloučeny pojmy (reprezentované termíny) z informační technologie, rozpoznávání vzorů, biologie, matematiky atd. Biometrika používá takovéto obory jako základ.
Norma je určena pro ty, kdo se zabývají normalizací biometriky, a pro uživatele těchto norem.
Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO/IEC 2382-37:2012). Byly provedeny drobné změny některých termínů publikovaných v roce 2012 a bylo přidáno 41 nových termínů.

Označení ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Katalogové číslo 503660
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135036608
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001) z ledna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)