Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z července 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
502775 ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017
Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků
340 Kč vč. DPH
502971 ČSN ISO 13381-1 (011446) - červenec 2017 nové vydání
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny
340 Kč vč. DPH
502970 ČSN ISO 29821-2 (011464) - červenec 2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 2: Postupy a validace
230 Kč vč. DPH
502776 ČSN ISO 5344/změna Amd. 1 (011469) - červenec 2017
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky
65 Kč vč. DPH
502777 ČSN ISO 15261/změna Amd. 1 (011471) - červenec 2017
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
65 Kč vč. DPH
502205 ČSN EN ISO 7029 (011631) - červenec 2017 nové vydání
Akustika - Práh slyšení zvuku vedeného vzduchem, s ohledem na věk a pohlaví otologicky normálně vyvinutých osob
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502857 ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality
340 Kč vč. DPH
502203 ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - červenec 2017
Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502202 ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - červenec 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502204 ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - červenec 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502526 ČSN EN ISO 5577 (015005) - červenec 2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
502743 ČSN ISO 28564-2 (018000) - červenec 2017
Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek
350 Kč vč. DPH
502964 ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259) - červenec 2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502178 ČSN EN ISO 12696 (038340) - červenec 2017
Katodická ochrana oceli v betonu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. březnu 2018 (zobrazit náhrady)
550 Kč vč. DPH
502784 ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu
230 Kč vč. DPH
502758 ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - červenec 2017 nové vydání
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.17t


360 Kč vč. DPH
502757 ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 nové vydání
Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
340 Kč vč. DPH
502206 ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - červenec 2017 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502519 ČSN EN 13110 +A1 (078439) - červenec 2017 nové vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502207 ČSN EN ISO 6553 (134800) - červenec 2017
Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502209 ČSN EN 16855-1 (142743) - červenec 2017
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502208 ČSN EN 16147 (143015) - červenec 2017 nové vydání
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
502049 ČSN EN 62952-1 (189000) - červenec 2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 1: Obecné požadavky na zdrojové moduly
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502050 ČSN EN 62952-2 (189000) - červenec 2017
Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502972 ČSN ISO 2407/změna Amd. 1 (200315) - červenec 2017
Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti
65 Kč vč. DPH
502210 ČSN EN 13743 (224505) - červenec 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502507 ČSN EN ISO 703 (260385) - červenec 2017 nové vydání
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502508 ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - červenec 2017 nové vydání
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502505 ČSN EN 16851 (270211) - červenec 2017
Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502983 ČSN EN 15273-1 +A1/Oprava 1 (280340) - červenec 2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
1 450 Kč vč. DPH
502604 ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží
230 Kč vč. DPH
502217 ČSN EN 16585-1 (287251) - červenec 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 1: Toalety
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502218 ČSN EN 16585-2 (287251) - červenec 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502215 ČSN EN 16585-3 (287251) - červenec 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502219 ČSN EN ISO 17409 (300056) - červenec 2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502228 ČSN EN 4179 (310430) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502221 ČSN EN 6059-202 (311712) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
502227 ČSN EN 2714-002 (311727) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502222 ČSN EN 4644-002 (311825) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502220 ČSN EN 4644-142 (311825) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502229 ČSN EN 4531-001 (311930) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502232 ČSN EN 4178 (313243) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502289 ČSN EN 4072/Oprava AC (313258) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
502223 ČSN EN 4309 (313338) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502233 ČSN EN 4297 (313339) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502226 ČSN EN 2811 (313376) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502224 ČSN EN 3672 (313387) - červenec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502225 ČSN EN 3902 (313425) - červenec 2017
Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502503 ČSN EN 3908 (313461) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502231 ČSN EN 2879 (313605) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502230 ČSN EN 6029 (314777) - červenec 2017
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502761 ČSN IEC 50(701)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě
230 Kč vč. DPH
502963 ČSN IEC 50(702)/změna A2 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení
190 Kč vč. DPH
502839 ČSN IEC 50(704)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos
125 Kč vč. DPH
502782 ČSN IEC 50(705)/změna A2 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln
65 Kč vč. DPH
502779 ČSN IEC 50(714)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích
125 Kč vč. DPH
502780 ČSN IEC 50(715)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz
125 Kč vč. DPH
502778 ČSN IEC 50(721)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace
125 Kč vč. DPH
502764 ČSN IEC 50(725)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace
65 Kč vč. DPH
502765 ČSN IEC 50(731)/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
65 Kč vč. DPH
502781 ČSN IEC 60050-713/změna A1 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz
125 Kč vč. DPH
502592 ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů
550 Kč vč. DPH
502838 ČSN IEC 60050(723)/změna A2 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data
125 Kč vč. DPH
502560 ČSN EN 61000-1-2 (333432) - červenec 2017 nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy
590 Kč vč. DPH
502808 ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 (333432) - červenec 2017 nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti
440 Kč vč. DPH
502809 ČSN EN 61000-4-10/změna Z2 (333432) - červenec 2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti
Změna bude zrušena k 24. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
502807 ČSN EN 61000-4-31 (333432) - červenec 2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti
440 Kč vč. DPH
502773 ČSN EN 50121-3-1 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502772 ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo
340 Kč vč. DPH
502770 ČSN EN 50121-3-2 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení
Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502769 ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení
340 Kč vč. DPH
502771 ČSN EN 50121-4 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502768 ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
340 Kč vč. DPH
502833 ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - červenec 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky
350 Kč vč. DPH
502234 ČSN EN 60839-11-31 (334593) - červenec 2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
502235 ČSN EN 60839-11-32 (334593) - červenec 2017
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502762 ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910) - červenec 2017 nové vydání
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML
350 Kč vč. DPH
502875 ČSN EN 61970-552/změna Z1 (334910) - červenec 2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML
Změna bude zrušena k 1. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502763 ČSN EN 62351-11 (335011) - červenec 2017
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML
440 Kč vč. DPH
502969 ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod
350 Kč vč. DPH
501807 ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 nové vydání
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502823 ČSN EN 60695-10-3/změna Z1 (345615) - červenec 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání
Změna bude zrušena k 12. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502236 ČSN EN 60404-15/změna A1 (345862) - červenec 2017
Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502817 ČSN EN 60684-3-247/změna A1 (346553) - červenec 2017
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
502828 ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502818 ČSN EN 60674-3-8/změna A1 (346573) - červenec 2017
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
502829 ČSN IEC 674-2/změna Z3 (346573) - červenec 2017
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502851 ČSN EN 60966-2-5 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502850 ČSN EN 60966-2-5 ed. 3 (347720) - červenec 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502853 ČSN EN 60966-2-6 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502852 ČSN EN 60966-2-6 ed. 3 (347720) - červenec 2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502830 ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 (347819) - červenec 2017 nové vydání
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru
190 Kč vč. DPH
502831 ČSN EN 50289-4-16/změna Z1 (347819) - červenec 2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru
Změna bude zrušena k 22. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
502806 ČSN EN 62477-1/změna A1 (351534) - červenec 2017
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
230 Kč vč. DPH
502494 ČSN EN 61975/změna A1 (351544) - červenec 2017
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502827 ČSN EN 61058-2-6/Oprava 1 (354107) - červenec 2017
Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
501392 ČSN EN 62808 (356677) - červenec 2017
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501598 ČSN EN 62694 (356678) - červenec 2017
Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501595 ČSN EN 62618 (356679) - červenec 2017
Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502968 ČSN EN 50532/změna Z1 (357181) - červenec 2017
Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS)
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502062 ČSN EN 62271-212 (357192) - červenec 2017
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502824 ČSN EN 140401-802 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
502825 ČSN EN 140401-803 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
502767 ČSN EN 62228-2 (358798) - červenec 2017
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502774 ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017
Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu
350 Kč vč. DPH
502783 ČSN EN 60855/změna Z1 (359711) - červenec 2017
Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím
Změna bude zrušena k 10. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
502804 ČSN EN 60838-1 ed. 2/změna Z1 (360385) - červenec 2017
Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
502803 ČSN EN 60838-1 ed. 3 (360385) - červenec 2017
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
780 Kč vč. DPH
500795 ČSN EN 60838-2-3 (360385) - červenec 2017
Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502802 ČSN EN 62922 (360702) - červenec 2017
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
340 Kč vč. DPH
502812 ČSN EN 60704-2-13 ed. 2/změna Z1 (361008) - červenec 2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502811 ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
230 Kč vč. DPH
502822 ČSN EN 62841-3-4/Oprava 1 (361510) - červenec 2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky
20 Kč vč. DPH
502068 ČSN EN 61853-2 (364605) - červenec 2017
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502858 ČSN EN 61215-2 (364631) - červenec 2017
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
502069 ČSN EN 62788-1-4 (364660) - červenec 2017
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500835 ČSN EN 60728-101 (367211) - červenec 2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.17tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
965 Kč vč. DPH
502493 ČSN EN 62040-5-3 (369066) - červenec 2017
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502856 ČSN EN ISO/IEC 27001/změna Z1 (369797) - červenec 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky
65 Kč vč. DPH
502855 ČSN EN ISO/IEC 27002/změna Z1 (369798) - červenec 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
65 Kč vč. DPH
502237 ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017
Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502793 ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 nové vydání
Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry
440 Kč vč. DPH
502794 ČSN EN 1839/změna Z1 (389603) - červenec 2017
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par
Změna byla zrušena k 11. lednu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502810 ČSN EN 14756/změna Z1 (389668) - červenec 2017
Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry
Změna byla zrušena k 11. lednu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502749 ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700) - červenec 2017 nové vydání
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
770 Kč vč. DPH
502750 ČSN EN 12101-2/změna Z1 (389700) - červenec 2017
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
502241 ČSN EN ISO 17776 (450026) - červenec 2017 nové vydání
Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502588 ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 nové vydání
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů
945 Kč vč. DPH
502848 ČSN EN 16877 (467051) - červenec 2017
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS
350 Kč vč. DPH
502799 ČSN EN ISO 13904 (467093) - červenec 2017 nové vydání
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu
230 Kč vč. DPH
502242 ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - červenec 2017 nové vydání
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502243 ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - červenec 2017 nové vydání
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502244 ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - červenec 2017 nové vydání
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502245 ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 nové vydání
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502800 ČSN EN ISO 9936 (588723) - červenec 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC
230 Kč vč. DPH
502795 ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 nové vydání
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody
230 Kč vč. DPH
502246 ČSN EN 14423 +A1 (635352) - červenec 2017 nové vydání
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502247 ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - červenec 2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502248 ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - červenec 2017
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502250 ČSN EN 15961 (654891) - červenec 2017 nové vydání
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502826 ČSN EN 1500 (665205) - červenec 2017 nové vydání
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
350 Kč vč. DPH
502251 ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017
Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502395 ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502394 ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502257 ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502256 ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502258 ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502578 ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - červenec 2017 nové vydání
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502253 ČSN EN 16704-1 (736335) - červenec 2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502254 ČSN EN 16727-3 (736343) - červenec 2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502603 ČSN EN 16725 (736353) - červenec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek
340 Kč vč. DPH
502466 ČSN EN 13481-2 +A1 (736370) - červenec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502465 ČSN EN 13481-5 +A1 (736370) - červenec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502805 ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502859 ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 nové vydání
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
590 Kč vč. DPH
502260 ČSN EN 16992 (763603) - červenec 2017
Kompetence celních zástupců
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502460 ČSN EN 15384-1 (771011) - červenec 2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502459 ČSN EN 15384-2 (771011) - červenec 2017
Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502785 ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)
440 Kč vč. DPH
502786 ČSN EN 13249 +A1/změna Z2 (806149) - červenec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502787 ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic
440 Kč vč. DPH
502788 ČSN EN 13250 +A1/změna Z2 (806150) - červenec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502789 ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
440 Kč vč. DPH
502790 ČSN EN 13251 +A1/změna Z2 (806151) - červenec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502791 ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
440 Kč vč. DPH
502792 ČSN EN 13252 +A1/změna Z2 (806152) - červenec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502268 ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - červenec 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502264 ČSN EN 14791 (834710) - červenec 2017 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502263 ČSN EN 14792 (834722) - červenec 2017 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502266 ČSN EN 14789 (834730) - červenec 2017 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502265 ČSN EN 14790 (834731) - červenec 2017 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502261 ČSN EN 15058 (834740) - červenec 2017 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502262 ČSN EN 15267-4 (834790) - červenec 2017
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502267 ČSN EN 14793 (835560) - červenec 2017
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502973 ČSN EN ISO 13485 ed. 2/Oprava 1 (855001) - červenec 2017
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
72 Kč vč. DPH
502104 ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 nové vydání
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502801 ČSN EN ISO 22870/změna Z1 (855102) - červenec 2017
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502279 ČSN ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (875032) - červenec 2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502270 ČSN ETSI EN 301 489-27 V2.1.1 (875101) - červenec 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502271 ČSN ETSI EN 301 489-29 V2.1.1 (875101) - červenec 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502272 ČSN ETSI EN 301 489-35 V2.1.1 (875101) - červenec 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2 483,50 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502275 ČSN ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (875111) - červenec 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502276 ČSN ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (875111) - červenec 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502277 ČSN ETSI EN 302 066 V2.1.1 (875130) - červenec 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502269 ČSN ETSI EN 302 609 V2.1.1 (875148) - červenec 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502278 ČSN ETSI EN 300 401 V2.1.1 (879008) - červenec 2017
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
502281 ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 nové vydání
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502280 ČSN EN 16120 +A2 (943419) - červenec 2017
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502282 ČSN EN 12868 (943450) - červenec 2017 nové vydání
Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501500 ČSN ISO 10303-239 (974101) - červenec 2017
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
1 850 Kč vč. DPH
502283 ČSN EN ISO 19110 (979829) - červenec 2017
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502419 ČSN EN ISO 21298 (982017) - červenec 2017
Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH