ČSN (normy i změny) z července 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků

340 Kč

ČSN ISO 13381-1 (011446) - červenec 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN ISO 5344/změna Amd. 1 (011469) - červenec 2017

Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky

65 Kč

ČSN ISO 15261/změna Amd. 1 (011471) - červenec 2017

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

65 Kč

ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - červenec 2017

Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 28564-2 (018000) - červenec 2017

Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek

350 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259) - červenec 2017

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13110 +A1 (078439) - červenec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 6553 (134800) - červenec 2017

Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 16855-1 (142743) - červenec 2017

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62952-1 (189000) - červenec 2017

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 1: Obecné požadavky na zdrojové moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62952-2 (189000) - červenec 2017

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 2407/změna Amd. 1 (200315) - červenec 2017

Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

65 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 13743 (224505) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 703 (260385) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15273-1 +A1/Oprava 1 (280340) - červenec 2017

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

1 450 Kč

ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4179 (310430) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 6059-202 (311712) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2714-002 (311727) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4644-002 (311825) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4644-142 (311825) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4178 (313243) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4072/Oprava AC (313258) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 4309 (313338) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4297 (313339) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2811 (313376) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3672 (313387) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3902 (313425) - červenec 2017

Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3908 (313461) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2879 (313605) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6029 (314777) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(701)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

230 Kč

ČSN IEC 50(702)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

190 Kč

ČSN IEC 50(704)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

125 Kč

ČSN IEC 50(705)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

65 Kč

ČSN IEC 50(714)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

125 Kč

ČSN IEC 50(715)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

125 Kč

ČSN IEC 50(721)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(725)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

65 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč

ČSN IEC 60050-713/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

125 Kč

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 6.20t

615 Kč

ČSN IEC 60050(723)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

125 Kč

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

590 Kč

ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 61000-4-10/změna Z2 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 24. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti

440 Kč

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 50121-4 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - červenec 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky

350 Kč

ČSN EN 60839-11-31 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 60839-11-32 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910) - červenec 2017 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

350 Kč

ČSN EN 61970-552/změna Z1 (334910) - červenec 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62351-11 (335011) - červenec 2017

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60695-10-3/změna Z1 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60404-15/změna A1 (345862) - červenec 2017

Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 60684-3-247/změna A1 (346553) - červenec 2017

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

190 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60674-3-8/změna A1 (346573) - červenec 2017

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 674-2/změna Z3 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-5 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-5 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-6 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-6 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 (347819) - červenec 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

190 Kč

ČSN EN 50289-4-16/změna Z1 (347819) - červenec 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

Změna byla zrušena k 22. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62477-1/změna A1 (351534) - červenec 2017

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 61975/změna A1 (351544) - červenec 2017

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61058-2-6/Oprava 1 (354107) - červenec 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2021.

20 Kč

ČSN EN 62808 (356677) - červenec 2017

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN 62694 (356678) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62618 (356679) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 140401-802 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 140401-803 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 62228-2 (358798) - červenec 2017

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 60855/změna Z1 (359711) - červenec 2017

Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

Změna byla zrušena k 10. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60838-1 ed. 2/změna Z1 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-1 ed. 3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 60838-2-3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62922 (360702) - červenec 2017

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 60704-2-13 ed. 2/změna Z1 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 62841-3-4/Oprava 1 (361510) - červenec 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

20 Kč

ČSN EN 61853-2 (364605) - červenec 2017

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61215-2 (364631) - červenec 2017

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18t, Oprava 2 11.18t, Oprava 3 2.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

622 Kč

ČSN EN 62788-1-4 (364660) - červenec 2017

Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60728-101 (367211) - červenec 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - červenec 2017

Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001/změna Z1 (369797) - červenec 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002/změna Z1 (369798) - červenec 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

440 Kč

ČSN EN 1839/změna Z1 (389603) - červenec 2017

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par

Změna byla zrušena k 11. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14756/změna Z1 (389668) - červenec 2017

Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

Změna byla zrušena k 11. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12101-2/změna Z1 (389700) - červenec 2017

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 17776 (450026) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

945 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 16877 (467051) - červenec 2017

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS

350 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - červenec 2017 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 9936 (588723) - červenec 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 aktuální vydání

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15961 (654891) - červenec 2017 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1500 (665205) - červenec 2017 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017

Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16727-3 (736343) - červenec 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek

340 Kč

ČSN EN 13481-2 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13481-5 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017

Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč

ČSN EN 16992 (763603) - červenec 2017

Kompetence celních zástupců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15384-1 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15384-2 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč

ČSN EN 13249 +A1/změna Z2 (806149) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč

ČSN EN 13250 +A1/změna Z2 (806150) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč

ČSN EN 13251 +A1/změna Z2 (806151) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč

ČSN EN 13252 +A1/změna Z2 (806152) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15267-4 (834790) - červenec 2017

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14793 (835560) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485 ed. 2/Oprava 1 (855001) - červenec 2017

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

72 Kč

ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 aktuální vydání

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22870/změna Z1 (855102) - červenec 2017

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (875032) - červenec 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-27 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-29 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-35 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2 483,50 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (875111) - červenec 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (875111) - červenec 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 066 V2.1.1 (875130) - červenec 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 609 V2.1.1 (875148) - červenec 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 401 V2.1.1 (879008) - červenec 2017

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16120 +A2 (943419) - červenec 2017

Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12868 (943450) - červenec 2017 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-239 (974101) - červenec 2017

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu

2 790 Kč

ČSN EN ISO 19110 (979829) - červenec 2017

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21298 (982017) - červenec 2017

Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč