Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z července 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
502775

ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků

340 Kč vč. DPH
502971

ČSN ISO 13381-1 (011446) - červenec 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč vč. DPH
502776

ČSN ISO 5344/změna Amd. 1 (011469) - červenec 2017

Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky

65 Kč vč. DPH
502777

ČSN ISO 15261/změna Amd. 1 (011471) - červenec 2017

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

65 Kč vč. DPH
502857

ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

340 Kč vč. DPH
502203

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - červenec 2017

Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502202

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502204

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502743

ČSN ISO 28564-2 (018000) - červenec 2017

Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek

350 Kč vč. DPH
502964

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259) - červenec 2017

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
502784

ČSN EN ISO 19598 (038521) - červenec 2017

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu

230 Kč vč. DPH
502758

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t


360 Kč vč. DPH
502757

ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

340 Kč vč. DPH
502519

ČSN EN 13110 +A1 (078439) - červenec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502207

ČSN EN ISO 6553 (134800) - červenec 2017

Samočinné odvaděče kondenzátu - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502209

ČSN EN 16855-1 (142743) - červenec 2017

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502049

ČSN EN 62952-1 (189000) - červenec 2017

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 1: Obecné požadavky na zdrojové moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502050

ČSN EN 62952-2 (189000) - červenec 2017

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení - Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502972

ČSN ISO 2407/změna Amd. 1 (200315) - červenec 2017

Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

65 Kč vč. DPH
502210

ČSN EN 13743 (224505) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502507

ČSN EN ISO 703 (260385) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502508

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502983

ČSN EN 15273-1 +A1/Oprava 1 (280340) - červenec 2017

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

1 450 Kč vč. DPH
502604

ČSN EN 16241 +A1 (284046) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží

230 Kč vč. DPH
502219

ČSN EN ISO 17409 (300056) - červenec 2017

Elektricky poháněná silniční vozidla - Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502228

ČSN EN 4179 (310430) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502221

ČSN EN 6059-202 (311712) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
502227

ČSN EN 2714-002 (311727) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502222

ČSN EN 4644-002 (311825) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502220

ČSN EN 4644-142 (311825) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502229

ČSN EN 4531-001 (311930) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502232

ČSN EN 4178 (313243) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502289

ČSN EN 4072/Oprava AC (313258) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
502223

ČSN EN 4309 (313338) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502233

ČSN EN 4297 (313339) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502226

ČSN EN 2811 (313376) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502224

ČSN EN 3672 (313387) - červenec 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502225

ČSN EN 3902 (313425) - červenec 2017

Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502503

ČSN EN 3908 (313461) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502231

ČSN EN 2879 (313605) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502230

ČSN EN 6029 (314777) - červenec 2017

Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502761

ČSN IEC 50(701)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě

230 Kč vč. DPH
502963

ČSN IEC 50(702)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

190 Kč vč. DPH
502839

ČSN IEC 50(704)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

125 Kč vč. DPH
502782

ČSN IEC 50(705)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

65 Kč vč. DPH
502779

ČSN IEC 50(714)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích

125 Kč vč. DPH
502780

ČSN IEC 50(715)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz

125 Kč vč. DPH
502778

ČSN IEC 50(721)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace

125 Kč vč. DPH
502764

ČSN IEC 50(725)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

65 Kč vč. DPH
502765

ČSN IEC 50(731)/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

65 Kč vč. DPH
502781

ČSN IEC 60050-713/změna A1 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

125 Kč vč. DPH
502592

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

550 Kč vč. DPH
502838

ČSN IEC 60050(723)/změna A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

125 Kč vč. DPH
502560

ČSN EN 61000-1-2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy

590 Kč vč. DPH
502808

ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 (333432) - červenec 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

440 Kč vč. DPH
502809

ČSN EN 61000-4-10/změna Z2 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti

Změna bude zrušena k 24. únoru 2020.

32 Kč vč. DPH
502807

ČSN EN 61000-4-31 (333432) - červenec 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-31: Zkušební a měřicí technika - Širokopásmové rušení šířené vedením na střídavých síťových vstupech/výstupech - Zkouška odolnosti

440 Kč vč. DPH
502773

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019.

32 Kč vč. DPH
502772

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

340 Kč vč. DPH
502770

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019.

32 Kč vč. DPH
502769

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

340 Kč vč. DPH
502771

ČSN EN 50121-4 ed. 3/změna Z1 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna bude zrušena k 24. říjnu 2019.

32 Kč vč. DPH
502768

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

340 Kč vč. DPH
502833

ČSN CLC/TS 50131-2-9 (334591) - červenec 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky

350 Kč vč. DPH
502234

ČSN EN 60839-11-31 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
502235

ČSN EN 60839-11-32 (334593) - červenec 2017

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
502762

ČSN EN 61970-552 ed. 2 (334910) - červenec 2017 aktuální vydání

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

350 Kč vč. DPH
502875

ČSN EN 61970-552/změna Z1 (334910) - červenec 2017

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
502763

ČSN EN 62351-11 (335011) - červenec 2017

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML

440 Kč vč. DPH
502969

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč vč. DPH
501807

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502823

ČSN EN 60695-10-3/změna Z1 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Změna bude zrušena k 12. říjnu 2019.

32 Kč vč. DPH
502236

ČSN EN 60404-15/změna A1 (345862) - červenec 2017

Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502817

ČSN EN 60684-3-247/změna A1 (346553) - červenec 2017

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
502828

ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
502818

ČSN EN 60674-3-8/změna A1 (346573) - červenec 2017

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
502829

ČSN IEC 674-2/změna Z3 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
502851

ČSN EN 60966-2-5 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
502850

ČSN EN 60966-2-5 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502853

ČSN EN 60966-2-6 ed. 2/změna Z1 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
502852

ČSN EN 60966-2-6 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502830

ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 (347819) - červenec 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

190 Kč vč. DPH
502831

ČSN EN 50289-4-16/změna Z1 (347819) - červenec 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

Změna byla zrušena k 22. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502806

ČSN EN 62477-1/změna A1 (351534) - červenec 2017

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

230 Kč vč. DPH
502494

ČSN EN 61975/změna A1 (351544) - červenec 2017

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502827

ČSN EN 61058-2-6/Oprava 1 (354107) - červenec 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2021.

20 Kč vč. DPH
501392

ČSN EN 62808 (356677) - červenec 2017

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501598

ČSN EN 62694 (356678) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501595

ČSN EN 62618 (356679) - červenec 2017

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502824

ČSN EN 140401-802 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
502825

ČSN EN 140401-803 ed. 2/změna A3 (358174) - červenec 2017

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
502767

ČSN EN 62228-2 (358798) - červenec 2017

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
502774

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč vč. DPH
502783

ČSN EN 60855/změna Z1 (359711) - červenec 2017

Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

Změna bude zrušena k 10. únoru 2020.

32 Kč vč. DPH
502804

ČSN EN 60838-1 ed. 2/změna Z1 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
502803

ČSN EN 60838-1 ed. 3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč vč. DPH
500795

ČSN EN 60838-2-3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502802

ČSN EN 62922 (360702) - červenec 2017

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

340 Kč vč. DPH
502812

ČSN EN 60704-2-13 ed. 2/změna Z1 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
502811

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč vč. DPH
502822

ČSN EN 62841-3-4/Oprava 1 (361510) - červenec 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

20 Kč vč. DPH
502068

ČSN EN 61853-2 (364605) - červenec 2017

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502858

ČSN EN 61215-2 (364631) - červenec 2017

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18t, Oprava 2 11.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

602 Kč vč. DPH
502069

ČSN EN 62788-1-4 (364660) - červenec 2017

Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500835

ČSN EN 60728-101 (367211) - červenec 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč vč. DPH
502493

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - červenec 2017

Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
502856

ČSN EN ISO/IEC 27001/změna Z1 (369797) - červenec 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

65 Kč vč. DPH
502855

ČSN EN ISO/IEC 27002/změna Z1 (369798) - červenec 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

65 Kč vč. DPH
502237

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502793

ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

440 Kč vč. DPH
502794

ČSN EN 1839/změna Z1 (389603) - červenec 2017

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par

Změna byla zrušena k 11. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502810

ČSN EN 14756/změna Z1 (389668) - červenec 2017

Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

Změna byla zrušena k 11. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502749

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700) - červenec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč vč. DPH
502750

ČSN EN 12101-2/změna Z1 (389700) - červenec 2017

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502241

ČSN EN ISO 17776 (450026) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Příbřežní produkční zařízení - Určující řízení nebezpečí havárie při návrhu nových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
502588

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

945 Kč vč. DPH
502848

ČSN EN 16877 (467051) - červenec 2017

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS

350 Kč vč. DPH
502799

ČSN EN ISO 13904 (467093) - červenec 2017 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu

230 Kč vč. DPH
502242

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502243

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502244

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502245

ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502800

ČSN EN ISO 9936 (588723) - červenec 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

230 Kč vč. DPH
502795

ČSN ISO 23529 (621401) - červenec 2017 aktuální vydání

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

230 Kč vč. DPH
502246

ČSN EN 14423 +A1 (635352) - červenec 2017 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502247

ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502248

ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502250

ČSN EN 15961 (654891) - červenec 2017 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502826

ČSN EN 1500 (665205) - červenec 2017 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč vč. DPH
502251

ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017

Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502395

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502394

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502257

ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502256

ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502258

ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502578

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
502254

ČSN EN 16727-3 (736343) - červenec 2017

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 3: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502603

ČSN EN 16725 (736353) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Obnova a opravy manganových srdcovek

340 Kč vč. DPH
502466

ČSN EN 13481-2 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502465

ČSN EN 13481-5 +A1 (736370) - červenec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502805

ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017

Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
502859

ČSN EN 15224 (763100) - červenec 2017 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči

590 Kč vč. DPH
502260

ČSN EN 16992 (763603) - červenec 2017

Kompetence celních zástupců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502460

ČSN EN 15384-1 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502459

ČSN EN 15384-2 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502785

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč vč. DPH
502786

ČSN EN 13249 +A1/změna Z2 (806149) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502787

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč vč. DPH
502788

ČSN EN 13250 +A1/změna Z2 (806150) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502789

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč vč. DPH
502790

ČSN EN 13251 +A1/změna Z2 (806151) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502791

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč vč. DPH
502792

ČSN EN 13252 +A1/změna Z2 (806152) - červenec 2017

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502268

ČSN P CEN/TS 17021 (834709) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502264

ČSN EN 14791 (834710) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
502263

ČSN EN 14792 (834722) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502266

ČSN EN 14789 (834730) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502265

ČSN EN 14790 (834731) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502261

ČSN EN 15058 (834740) - červenec 2017 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502262

ČSN EN 15267-4 (834790) - červenec 2017

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
502267

ČSN EN 14793 (835560) - červenec 2017

Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502973

ČSN EN ISO 13485 ed. 2/Oprava 1 (855001) - červenec 2017

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

72 Kč vč. DPH
502104

ČSN EN ISO 22870 ed. 2 (855102) - červenec 2017 aktuální vydání

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502801

ČSN EN ISO 22870/změna Z1 (855102) - červenec 2017

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
502279

ČSN ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (875032) - červenec 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
502270

ČSN ETSI EN 301 489-27 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502271

ČSN ETSI EN 301 489-29 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502272

ČSN ETSI EN 301 489-35 V2.1.1 (875101) - červenec 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2 483,50 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502275

ČSN ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (875111) - červenec 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502276

ČSN ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (875111) - červenec 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502277

ČSN ETSI EN 302 066 V2.1.1 (875130) - červenec 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502269

ČSN ETSI EN 302 609 V2.1.1 (875148) - červenec 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502278

ČSN ETSI EN 300 401 V2.1.1 (879008) - červenec 2017

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
502281

ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502280

ČSN EN 16120 +A2 (943419) - červenec 2017

Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502282

ČSN EN 12868 (943450) - červenec 2017 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501500

ČSN ISO 10303-239 (974101) - červenec 2017

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu

2 790 Kč vč. DPH
502283

ČSN EN ISO 19110 (979829) - červenec 2017

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
502419

ČSN EN ISO 21298 (982017) - červenec 2017

Zdravotnická informatika - Funkční a strukturální role

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH