Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 62271-212 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

10 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 62271-212 (357192) Nové vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3571 Silové rozváděče

ICS: 29.130.10 Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody řádně propojených sestav hlavních elektrických funkčních jednotek distribuční transformovny vn/nn střídavého proudu na jmenovitá napětí na vysokonapěťové straně nad 1 kV do 52 kV včetně pro provozní kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Tato rozvodná zařízení jsou k síti připojená kabelem a jsou určena pro montáž do uzavřené elektrické provozovny vnitřního nebo venkovního provedení. Kompaktní rozvodné zařízení pro distribuční elektrické stanice (CEADS) definované v této normě je konstruováno a zkoušeno jako jeden výrobek s jedním výrobním číslem a jedním souborem dokumentace. Typické funkce CEADS jsou následující: provozní spínací a řídicí funkce na vysokonapěťové straně; ochrana transformátorové funkční jednotky vn/nn; transformace vn/nn; provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťových odbočkách. Příslušná ustanovení této normy však lze aplikovat i pro zařízení, kde nejsou použity všechny výše uvedené funkce (např. pro zařízení sestávající pouze z transformace vn/nn a z provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťové odbočce, nebo zařízení, které nemá provozní spínací, řídicí funkci u vysokonapěťového(vých) obvodu(ů)).

Označení ČSN EN 62271-212 (357192)
Katalogové číslo 506423
Cena 590 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135064236
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-212 (357192) z července 2017
ČSN EN 50532 (357181) z února 2011
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 62271-1 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

ČSN EN 62271-102 (354210)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN 62271-107 ed. 2 (354215)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV