ČSN EN 62271-212 (357192)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

ČSN EN 62271-212 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 3. 8. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody řádně propojených sestav hlavních elektrických funkčních jednotek distribuční transformovny vn/nn střídavého proudu na jmenovitá napětí na vysokonapěťové straně nad 1 kV do 52 kV včetně pro provozní kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Tato rozvodná zařízení jsou k síti připojená kabelem a jsou určena pro montáž do uzavřené elektrické provozovny vnitřního nebo venkovního provedení. Kompaktní rozvodné zařízení pro distribuční elektrické stanice (CEADS) definované v této normě je konstruováno a zkoušeno jako jeden výrobek s jedním výrobním číslem a jedním souborem dokumentace. Typické funkce CEADS jsou následující: provozní spínací a řídicí funkce na vysokonapěťové straně; ochrana transformátorové funkční jednotky vn/nn; transformace vn/nn; provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťových odbočkách. Příslušná ustanovení této normy však lze aplikovat i pro zařízení, kde nejsou použity všechny výše uvedené funkce (např. pro zařízení sestávající pouze z transformace vn/nn a z provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťové odbočce, nebo zařízení, které nemá provozní spínací, řídicí funkci u vysokonapěťového(vých) obvodu(ů)).

Označení ČSN EN 62271-212 (357192)
Katalogové číslo 506423
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135064236
Změny a opravy Z1 4.23t
Norma je platná do 3. 8. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (357192)
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-212 (357192) z července 2017
ČSN EN 50532 (357181) z února 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

ČSN EN 62271-205 (357184)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-206 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-211 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV

ČSN EN 62271-204 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

foo