ČSN EN ISO 10675-1 (051178) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies acceptance levels for indications from imperfections in butt welds of steel, nickel, titanium and their alloys detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels can be applied to other types of welds or materials.
The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. This document assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with ISO 17636-1 and ISO 17636-2.
When assessing whether a weld meets the requirements specified for a weld quality level, the sizes of imperfections permitted by standards are compared with the dimensions of indications revealed by a radiograph made of the weld.

Označení ČSN EN ISO 10675-1 (051178)
Katalogové číslo 502206
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135022069
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 10675-1 (051178)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10675-1 (051178) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10675-2 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny