ČSN (normy i změny) z ledna 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 11200 (011618) - leden 2015 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

565 Kč

ČSN ISO 12913-1 (011692) - leden 2015

Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - leden 2015

Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty

190 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - leden 2015

Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 9085 (014693) - leden 2015

Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola

590 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - leden 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem

230 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - leden 2015 aktuální vydání

Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

340 Kč

ČSN ISO 7001/změna Amd.1 (018021) - leden 2015

Grafické značky - Veřejné informační značky

440 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - leden 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - leden 2015

Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy (NeTEx) - Část 1: Formát pro výměnu informací o topologii sítě veřejné dopravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 400 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 888 (021025) - leden 2015

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

255 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - leden 2015

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod

190 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

190 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

190 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk

190 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti

190 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

190 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

190 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - leden 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

440 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - leden 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

550 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - leden 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

315 Kč

23 Nářadí

ČSN EN ISO 11148-1 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

340 Kč

ČSN EN ISO 11148-2 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí

340 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy

350 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Nerotační příklepová nářadí

350 Kč

ČSN EN ISO 11148-5 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky

350 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - leden 2015 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 55016-2-1 ed. 2/změna Z1 (334210) - leden 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 (334210) - leden 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

1 000 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 3/změna A2 (334210) - leden 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/Oprava 1 (341520) - leden 2015

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

20 Kč

ČSN EN 50239/Oprava 1 (341525) - leden 2015

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu

Změna bude zrušena k 27. listopadu 2020.

20 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570) - leden 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

615 Kč

ČSN EN 50343/změna Z1 (341570) - leden 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů

Změna byla zrušena k 27. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2600 ed. 2/Oprava 1 (342600) - leden 2015

Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení

20 Kč

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615) - leden 2015 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč

ČSN EN 60695-2-11/změna Z1 (345615) - leden 2015

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

Změna byla zrušena k 13. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50267-1/změna Z1 (347104) - leden 2015

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Zkušební zařízení

Změna byla zrušena k 27. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50267-2-1/změna Z1 (347104) - leden 2015

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-1: Postupy - Určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů

Změna byla zrušena k 27. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50267-2-2/změna Z1 (347104) - leden 2015

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-2: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů měřením pH a vodivosti

Změna byla zrušena k 27. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50267-2-3/změna Z1 (347104) - leden 2015

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-3: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru pH a vodivosti kompositních materiálů

Změna byla zrušena k 27. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60754-1 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60754-2 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60317-53 ed. 2 (347307) - leden 2015 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220

230 Kč

ČSN EN 60317-53/změna Z1 (347307) - leden 2015

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50407-3 (347824) - leden 2015

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 60884-1/Oprava 2 (354515) - leden 2015

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2/Oprava 2 (357181) - leden 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

20 Kč

ČSN EN 60749-26 ed. 2 (358799) - leden 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60749-26/změna Z1 (358799) - leden 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z5 (359223) - leden 2015

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-24 (359223) - leden 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61978-1 ed. 2/změna Z1 (359232) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61978-1 ed. 3 (359232) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-041-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-071-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 × 2 a 2 × 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-081-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-1-3 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61290-10-5 (359271) - leden 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-15 ed. 2 (359274) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-15/změna Z1 (359274) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-2 ed. 2 (359276) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62149-2/změna Z1 (359276) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-3 ed. 2 (359276) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-3/změna Z1 (359276) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 3: Vysílače 2,5 Gbit/s s laserovou diodou a integrovaným modulátorem

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-9 (359276) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0020 (360020) - leden 2015 aktuální vydání

Sdružené osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN EN 62442-3 (360515) - leden 2015

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 3.18t, Z1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 7. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

497 Kč

ČSN EN 50434 (361050) - leden 2015

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě

550 Kč

ČSN EN 62841-2-2 (361510) - leden 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

360 Kč

ČSN EN 60745-2-2 ed. 2/změna Z1 (361551) - leden 2015

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 26. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - leden 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

440 Kč

ČSN EN 60728-1 ed. 2 (367211) - leden 2015 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 60728-1/změna Z1 (367211) - leden 2015

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61966-12-2 (368610) - leden 2015

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-2: Formát jednoduchých metadat pro identifikaci barevného gamutu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61534-1 ed. 2/změna A1 (371500) - leden 2015

Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16447 (389698) - leden 2015

Zpětné protiexplozní klapky

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 16808 (420412) - leden 2015

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy

340 Kč

ČSN EN 16482 (420963) - leden 2015

Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče

340 Kč

ČSN EN 12420 (421542) - leden 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Výkovky

550 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 5072 (441325) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty

190 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - leden 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek

230 Kč

ČSN ISO 11722 (441360) - leden 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14122 (560046) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12822 (560055) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu

230 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 3218 (569701) - leden 2015

Éterické oleje - Principy nomenklatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 16650 (635320) - leden 2015

Specifikace spojek hadic pro benzin, olej a maziva - Vysokotlaké spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10350-1/změna A1 (640009) - leden 2015

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - leden 2015 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - leden 2015 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - leden 2015

Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15457 (672031) - leden 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - leden 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry

190 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673117) - leden 2015

Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12004 +A1/Oprava 2 (722469) - leden 2015

Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0039 (730039) - leden 2015 aktuální vydání

Navrhování objektů na poddolovaném území

570 Kč

ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - leden 2015

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - leden 2015

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

550 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

440 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824) - leden 2015 aktuální vydání

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

340 Kč

ČSN EN 16431 (736366) - leden 2015

Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové

340 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16240 (747723) - leden 2015 aktuální vydání

Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 15221-7 (762101) - leden 2015 aktuální vydání

Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti

770 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 2588 (792018) - leden 2015

Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč

ČSN EN ISO 16373-2 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-3 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)

350 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - leden 2015

Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu

340 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 9902-1/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-2/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-3/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-4/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-5/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-6/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

125 Kč

ČSN EN ISO 9902-7/změna A2 (810112) - leden 2015

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - leden 2015

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety

190 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15883-1/změna A1 (847150) - leden 2015

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8359/změna Z1 (852720) - leden 2015

Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11607-1/změna A1 (855280) - leden 2015

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11607-2/změna A1 (855280) - leden 2015

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16443 (856304) - leden 2015

Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - leden 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - leden 2015 aktuální vydání

Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč