ČSN EN ISO 10683 (021013) Zrušená norma

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

ČSN EN ISO 10683 Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na ocelové spojovací součásti, na které jsou neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel. Platí pro povlaky:
- s nebo bez šestimocného chrómu;
- s nebo bez vrchního povlaku;
- s nebo bez maziva (integrální mazivo a/nebo následně přidané mazivo).
Je třeba vzít v úvahu, že v některých zemích nebo regionech existují národní právní předpisy pro omezení nebo zákaz určitých chemických prvků.
Platí pro šrouby a matice s metrickým závitem ISO, pro spojovací součásti s ne-metrickým závitem ISO, a pro nezávitové spojovací součásti jako jsou podložky, kolíky, svorky, atd.
POZNÁMKA - Povlaky v souladu s touto mezinárodní normou se používají především pro spojovací součásti s vysokou pevností (>= 1 000 MPa), aby bylo zabráněno riziku vnitřní vodíkové křehkosti (viz 4.4).
Informace o konstrukci a montáži povlakovaných spojovacích součástí jsou uvedeny v příloze A.
Tato mezinárodní norma nespecifikuje požadavky pro takové vlastnosti spojovací součásti jako je svařitelnost nebo povlakovatelnost. Nelze použít na mechanicky nanášené zinkové povlaky.

Označení ČSN EN ISO 10683 (021013)
Katalogové číslo 97629
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2015
Datum účinnosti 1. 12. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963976297
Norma byla zrušena k 1. 4. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10683 (021013)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10683 (021013) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)