ČSN (normy i změny) z října 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0391 (010391) - říjen 2013

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - říjen 2013

Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

360 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-2 ed. 2/změna Z1 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

Změna byla zrušena k 28. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60974-7 ed. 2/změna Z1 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

Změna byla zrušena k 28. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16304 (061812) - říjen 2013

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050) - říjen 2013 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 61131-3/změna Z1 (187050) - říjen 2013

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

Změna byla zrušena k 27. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61587-3 ed. 2 (188003) - říjen 2013 aktuální vydání

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61587-3/změna Z1 (188003) - říjen 2013

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany

Změna byla zrušena k 13. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 8094 (260391) - říjen 2013

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7622-1 (260392) - říjen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3691-1/Oprava 1 (268812) - říjen 2013

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 16330 (278339) - říjen 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 45545-1 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

230 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

230 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-1/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 45545-3/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 45545-4/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 45545-6/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 45545-7/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CLC/TS 45545-5/změna Z1 (280160) - říjen 2013

Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16286-1 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace

350 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - říjen 2013

Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření

340 Kč

ČSN EN 15734-2/Oprava 1 (284060) - říjen 2013

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

20 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9104-001 (310405) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4632-006 (311201) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - říjen 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4266 (314826) - říjen 2013

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-112 (330050) - říjen 2013

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

1 110 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50463/změna Z1 (341566) - říjen 2013

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku

Změna byla zrušena k 15. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-16 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60404-11 (345862) - říjen 2013

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62037-5 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-6 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037/změna Z5 (347705) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62037/změna Z6 (347705) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50288-10-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-9-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-26 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-42 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-44 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - říjen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 920 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 60934 ed. 2/změna A2 (354175) - říjen 2013

Jističe pro zařízení (CBE)

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

190 Kč

ČSN EN 62271-102/změna A2 (354210) - říjen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

Změna bude zrušena k 19. červnu 2021.

190 Kč

ČSN EN 50295/změna Z1 (354333) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nn - Řídicí zařízení a přístroje pro vzájemné propojení - Propojení čidel ovládačů (AS-i)

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-803 ed. 2/změna A2 (358174) - říjen 2013

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60679-3 ed. 2 (358430) - říjen 2013 aktuální vydání

Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60679-3/změna Z1 (358430) - říjen 2013

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Změna byla zrušena k 18. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62664-1-1 (359242) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - říjen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-52 (359251) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 (359255) - říjen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-051-3/změna Z1 (359255) - říjen 2013

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna byla zrušena k 13. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-058-2 (359255) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60810 ed. 2/změna A2 (360181) - říjen 2013

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-34 ed. 3/změna Z1 (361045) - říjen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (361050) - říjen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

350 Kč

ČSN EN 50559 (361060) - říjen 2013

Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60745-2-22/změna A11 (361551) - říjen 2013

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky

190 Kč

ČSN EN 60349-4 (362205) - říjen 2013

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů

440 Kč

ČSN EN 62281/změna Z1 (364361) - říjen 2013

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

Změna byla zrušena k 9. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62133/změna Z2 (364379) - říjen 2013

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

Změna byla zrušena k 10. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2/změna A1 (364801) - říjen 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

340 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - říjen 2013

Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-6 +Amd. 1/změna Amd. 2 (369737) - říjen 2013

Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-6 +Amd. 1/změna Amd. 3 (369737) - říjen 2013

Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-6 +Amd. 1/změna Amd. 4 (369737) - říjen 2013

Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 27032 (369790) - říjen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10282/změna Z1 (420432) - říjen 2013

Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12680-3/Oprava 1 (429717) - říjen 2013

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem

20 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 16119-1 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-2 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-3 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN 13683 +A2/Oprava 1 (479010) - říjen 2013

Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost

20 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1807-1 (496125) - říjen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily

570 Kč

ČSN EN 1807-2 (496125) - říjen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - říjen 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21571/změna A1 (569902) - říjen 2013

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24276/změna A1 (569905) - říjen 2013

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - říjen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

350 Kč

ČSN EN 16245-2 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16245-3 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16245-5 (649315) - říjen 2013

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - říjen 2013 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění

230 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - říjen 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku

230 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - říjen 2013

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - říjen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

472 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14617-1 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu

230 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - říjen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu

190 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - říjen 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - říjen 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky

350 Kč

ČSN EN 15037-5 (723414) - říjen 2013

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění

550 Kč

ČSN EN 1109 (727633) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

190 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12316-2 (727638) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 495-5 (727645) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 1844 (727651) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1365-1/Oprava 1 (730854) - říjen 2013

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

20 Kč

ČSN EN 1156 (732079) - říjen 2013

Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 206-1/změna Z4 (732403) - říjen 2013

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO 21542 (734001) - říjen 2013

Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí

945 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - říjen 2013 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály

230 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - říjen 2013 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 12697-5/Oprava 2 (736160) - říjen 2013

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

TNI CEN/TR 16364 (755474) - říjen 2013

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16283 (770428) - říjen 2013

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány

125 Kč

ČSN EN 16289 (771033) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF

190 Kč

ČSN EN 16291-1 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2

190 Kč

ČSN EN 16291-2 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

210 Kč

ČSN EN 16292 (771042) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity

125 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - říjen 2013

Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17502 (793803) - říjen 2013

Usně - Stanovení odrazivosti povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - říjen 2013

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - říjen 2013

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20471 (832820) - říjen 2013

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 6.17t

495 Kč

ČSN EN ISO 10930 (836632) - říjen 2013

Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10524-3/změna A1 (852750) - říjen 2013

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7396-1/změna A3 (852761) - říjen 2013

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - říjen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8536-4/změna A1 (856206) - říjen 2013

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6873 (856332) - říjen 2013 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12503-1 (940349) - říjen 2013 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 567 (942004) - říjen 2013 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - říjen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 27789 (982025) - říjen 2013

Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů

440 Kč