ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050) Aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

Objednat
Cena: 1 690 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje syntaxi a sémantiku jednotné sady programovacích jazyků pro progra-movatelné řídicí jednotky (PC). Tato sada sestává ze dvou textových jazyků, seznamu instrukcí (IL) a struktu-rovaného textu (ST) a dvou grafických jazyků, Ladder diagramu (LD) a diagramu funkčních bloků (FBD). Je definována doplňující sada grafických a ekvivalentních textových prvků, nazývaná sekvenční funkční schéma (SFC), pro strukturování vnitřní organizace programů programovatelné řídicí jednotky a funkčních bloků. Také jsou definovány konfigurační prvky podporující instalaci programů programovatelné řídicí jednotky do systémů programovatelné řídicí jednotky.

Označení ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050)
Katalogové číslo 93649
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 10. 2013
Datum účinnosti 1. 11. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 238 stran formátu A4
EAN kód 8590963936499
Tato norma nahradila ČSN EN 61131-3 (187050) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61131-1 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace

ČSN EN 61131-2 ed. 2 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

ČSN EN 61131-5 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace

ČSN EN 61131-6 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost

ČSN EN 61131-7 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení

ČSN EN 61131-9 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

ČSN EN IEC 61131-10 (187050)
Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC