ČSN EN 16230-1 (300204) Zrušená norma

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

ČSN EN 16230-1 Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro motokáry definované v kapitole 3.1, které nejsou určeny k použití na veřejných komunikacích.
Tato evropská norma platí pro:
- pouze pro motokáry pro volný čas;
- motokáry poháněné spalovacím motorem, včetně spalovacích motorů na LPG;
- motokáry používané na vnitřních i venkovních drahách, trvale nebo přechodně;
- motokáry používané na dohlížených drahách určených pro rekreační jízdy motokár, se zhutněným povrchem (jako je asfalt, beton, led nebo sníh).
Tato evropská norma neplatí pro:
- motokáry používané pro soutěže organizované pod zárukou CIK-FIA a/nebo ASN, zajišťované udělováním licencí od ASN nebo od některého z jejích přidružených členů, jak je definováno v mezinárodním sportovním kodexu, v souladu s bezpečnostními, disciplinárními a technickými pravidly CIAK-FIA a/nebo ASN;
- motokáry konstruované výhradně pro závody a jako hračky;
- terénní motokáry;
- motokáry se dvěma nebo více sedadly;
- motokáry používané na drahách, které nebyly zmiňované výše (jako je bláto, hlína);
- motokáry používané v zábavních parcích.
Požadavky týkající se nebezpečí od elektrického pohonu nejsou řešeny touto evropskou normou.
Tato evropská norma specifikuje vhodná opatření pro eliminování nebo snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí (viz kapitola 6) během provozu a údržby motokár prováděných podle určení výrobcem.
Bezpečnost při motokárových aktivitách je závislá na správném vrájemném působení mezi motokárami pro volný čas a vybavením a zařízením drah. Obecná doporučení pro dráhy používané pro rekreační motokárové aktivity jsou zahrnuty v této části normy.
Tento dokument neplatí pro motokáry vyrobené před datem vydání této evropské normy CEN.
POZNÁMKA: Specifické požadavky pro návrh provoz drah budou v budoucnu zahrnuty do části 2 této normy.

Označení ČSN EN 16230-1 (300204)
Katalogové číslo 93992
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2013
Datum účinnosti 1. 11. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963939926
Norma byla zrušena k 1. 9. 2015
a nahrazena ČSN EN 16230-1 +A1 (300204)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204)
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

ČSN EN 16230-2 (300204)
Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry