ČSN EN ISO 15110 (673122) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

ČSN EN ISO 15110 Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu simulace degradačního působení venkovních klimatických podmínek spolu s kyselými atmosférickými srážkami, tzv. zkoušku ADF. Při této zkoušce se pomocí umělých kyselých srážek simuluje degradační působení kyselých atmosférických srážek spolu s UV zářením, neutrálními kondenzujícími srážkami a měnící se teplotou a vlhkostí. Tato metoda zkoušení je určena k tomu, aby byla používána k hodnocení vhodnosti pro použití ve venkovních prostředích s kyselými srážkami. Není určena k simulaci poškození stejného rozsahu nebo stejného charakteru degradace jako ve venkovním prostředí, ale spíše pro klasifikaci podobnou té, kterou by bylo možno získat při vystavení venkovním klimatickým podmínkám. Degradace vzniklá při této zkoušce je stejnoměrnější, stačí exponovat méně vzorků (tudíž je zkoušení rychlejší) a exponované vzorky lze vyhodnocovat metodami, které jsou objektivnější než vizuální posouzení.
Vzhledem k měnícímu se průmyslovému znečištění ovzduší a následnému rozptýlení působením větru a oblačnosti (oba činitele mají náhodné rozdělení) se kyselé srážky vyskytují jen výjimečně. Účinek vystavení venkovním klimatickým podmínkám tedy v různých letech značně kolísá, zejména pokud jde o kyselé srážky. Proto je prakticky nemožné získat z venkovní expozice spolehlivé výsledky v průběhu pouhého jednoho roku. Tomuto rozptylu se lze vyhnout použitím laboratorní zkoušky, při které lze regulovat všechny povětrnostní parametry včetně depozice kyselých srážek.

Označení ČSN EN ISO 15110 (673122)
Katalogové číslo 94010
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2013
Datum účinnosti 1. 11. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963940106
Norma byla zrušena k 1. 6. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 15110 (673122)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)