ČSN (normy i změny) z února 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 25178-602 (014451) - únor 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-701 (014451) - únor 2011

Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2128 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

125 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí

190 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 809 +A1/Oprava 1 (110002) - únor 2011

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN EN ISO 20361/Oprava 1 (110040) - únor 2011

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15665/změna Z1 (127021) - únor 2011

Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61508-2 ed. 2 (180301) - únor 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností

590 Kč

ČSN EN 61508-2/změna Z1 (180301) - únor 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61508-4 ed. 2 (180301) - únor 2011 aktuální vydání

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

350 Kč

ČSN EN 61508-4/změna Z1 (180301) - únor 2011

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 13798 (259370) - únor 2011 aktuální vydání

Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 6405-1/změna Amd. 1 (277508) - únor 2011

Stroje pro zemní práce - Symboly ovládačů řidiče a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné symboly

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9533 (278010) - únor 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje - Zkušební metody a kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4673-001 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 001: Postup instalace a demontáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4673-002 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 002: Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4673-003 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 003: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4673-004 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 004: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřená

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4673-005 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 005: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřená

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4673-006 (314216) - únor 2011

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 006: Ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50160 ed. 2/změna Z1 (330122) - únor 2011

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50160 ed. 3 (330122) - únor 2011

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 3.20t, A3 3.20t

730 Kč

ČSN EN 60664-3/změna A1 (330420) - únor 2011

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

Změna byla zrušena k 16. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013/změna Z1 (334228) - únor 2011

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 3/změna Z1 (334288) - únor 2011

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna bude zrušena k 28. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61850-7-4/změna Z1 (334850) - únor 2011

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-2 ed. 2 (343100) - únor 2011 aktuální vydání

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

340 Kč

ČSN EN 50110-2/změna Z1 (343100) - únor 2011

Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-14 (345685) - únor 2011

Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60666 (346756) - únor 2011

Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích

350 Kč

ČSN IEC 666/změna Z1 (346756) - únor 2011

Zjišťování a stanovení specifikovaných přísad antioxidantů v izolačních olejích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-26/změna Z3 (347307) - únor 2011

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 26: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyamid-imidem, třída 200

125 Kč

ČSN IEC 317-29/změna Z3 (347307) - únor 2011

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 29: měděné pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200

125 Kč

ČSN EN 50540 (347504) - únor 2011

Vodiče venkovního elektrického vedení - Hliníkové vodiče s ocelovou výztuží (ACSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61975 (351544) - únor 2011

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61076-3-115 (354621) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-115: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití s 8pólovými stíněnými a nestíněnými konektory pro frekvence do 600 MHz pro průmyslové prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 12 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkový typ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60964 (356618) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN IEC 61772 (356625) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.13t

382 Kč

ČSN EN 61226 (356643) - únor 2011

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61231 (360040) - únor 2011

Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

530 Kč

ČSN EN 60730-2-15/změna Z1 (361950) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 5. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60730-2-16/změna Z1 (361960) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-16: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení regulující hladinu vody plovákového typu pro domácnost a podobné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-18/změna Z1 (361960) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu, včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-5 ed. 2/změna A2 (361960) - únor 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-43/změna Z1 (364800) - únor 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (364801) - únor 2011 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, A1 10.18t, A2 7.20t

880 Kč

ČSN EN 62209-2 (367902) - únor 2011

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN 50519 (367921) - únor 2011

Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd. 1 (369737) - únor 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd. 3 (369737) - únor 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd. 5 (369737) - únor 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19794-2/Oprava 1 (369860) - únor 2011

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19794-5/změna Amd. 2 (369860) - únor 2011

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50085-2-3 ed. 2 (370010) - únor 2011 aktuální vydání

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

230 Kč

ČSN EN 50085-2-3/změna Z1 (370010) - únor 2011

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-1/změna A1 (450020) - únor 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21457 (451215) - únor 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28781 (451332) - únor 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - únor 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1533 (492123) - únor 2011 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení pevnosti v ohybu pod statickým zatížením - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 16820 (560691) - únor 2011

Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14982 +A1 (646439) - únor 2011 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 15968 (650350) - únor 2011

Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - únor 2011

Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

190 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1276/Oprava 1 (665202) - únor 2011

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1656/Oprava 1 (665208) - únor 2011

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13623 (665223) - únor 2011

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionele - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8510-2 (668537) - únor 2011

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10890 (673051) - únor 2011

Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

TNI CEN/TR 16045 (728007) - únor 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990/změna Z3 (730002) - únor 2011

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

32 Kč

ČSN EN 1991-1-7/Oprava 1 (730035) - únor 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

20 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

230 Kč

ČSN EN 1993-3-1/Oprava 2 (731431) - únor 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

20 Kč

ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 (731470) - únor 2011

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

770 Kč

ČSN EN 1994-1-1/změna Z3 (731470) - únor 2011

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1999-1-1/Oprava 1 (731501) - únor 2011

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

20 Kč

ČSN 73 1901 (731901) - únor 2011

Navrhování střech - Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.13t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

675 Kč

ČSN EN 15287-1 +A1 (734241) - únor 2011 aktuální vydání

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

590 Kč

ČSN EN 13674-3 +A1 (736361) - únor 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice

340 Kč

ČSN EN 1317-1 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5355 (755355) - únor 2011

Vodojemy

230 Kč

ČSN ISO 17858 (757591) - únor 2011

Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15930 (800213) - únor 2011

Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15852 (835730) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

440 Kč

ČSN EN 15853 (835731) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15639 (838323) - únor 2011 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 15927 (855800) - únor 2011

Služby poskytované odborníky pro naslouchadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - únor 2011

Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 086-1 V1.4.1 (875004) - únor 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 (875004) - únor 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 250 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.3.1 (875011) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-1 V1.3.1 (875025) - únor 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 (875025) - únor 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 444 V2.2.1 (875035) - únor 2011

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.2.1 (875042) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-8 V1.2.1 (875042) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-5 V1.4.1 (875042) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 700 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.2.1 (875042) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.2.1 (875042) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 300 676-1 V1.5.1 (875068) - únor 2011

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.4.1 (875086) - únor 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.3.1 (875109) - únor 2011

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 (875154) - únor 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 (878595) - únor 2011

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.2.1 (878801) - únor 2011

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12227 (910607) - únor 2011

Dětské ohrádky pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - únor 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem

190 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - únor 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15312 +A1 (940521) - únor 2011 aktuální vydání

Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) - únor 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15438 (977120) - únor 2011

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - PDF417

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč