ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 (334850)

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 390 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 10. 2020. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje překlad EN 61850-7-4:2010 (idt IEC 61850-7-4:2010). Norma specifikuje informační model zařízení a funkce vztahující se k aplikacím v podřízených stanicích. Stanovuje názvy kompatibilních logických uzlů a názvy dat pro komunikaci mezi programovatelnými elektronickými zařízeními včetně vztahu mezi logickými uzly (LN) a daty. Logické uzly jsou rozčleněny na: systémové, pro funkce ochrany, pro funkce vážící se k ochraně, pro řízení, pro generické reference, pro propojování a archivaci, pro automatizované řízení, pro integrační měření a obecné měření, pro snímače a sledování, pro spínací zařízení, pro přístrojové a výkonové transformátory a pro další zařízení elektrizační soustavy. Názvy definované touto normou se používají k sestavení referencí hierarchicky uspořádaných objektů sloužících ke komunikaci. Konvence pojmenování jsou převzaty z IEC 61850 7 2. Norma stanovuje zásady pro rozšiřování stávajících názvů a doplňování nových. Pro lepší orientaci je uveden vztah této normy a IEC 61850-5. Oproti 1. vydání byly v této normě mj. provedeny následující změny: rozšíření o nové logické uzly pro oblast kvality energie, rozšíření o model pro statistická a historická statistická data, rozšíření z hlediska IEC 61850-90-1 (komunikace stanice-stanice), rozšíření o nové logické uzly pro funkce sledování podle IEC 62271, doplnění nových obecně platných logických uzlů z EN 61850-7-410 a EN 61850-7-420.

Označení ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 (334850)
Katalogové číslo 87589
Cena 1 390 Kč1390
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 194 stran formátu A4
EAN kód 8590963875897
Norma je platná do 1. 10. 2020
a bude nahrazena ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 +A1 (334850)
Tato norma nahradila ČSN EN 61850-7-4 (334850) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky

ČSN EN 61850-4 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

ČSN EN 61850-6 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

ČSN EN 61850-7-4 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

ČSN EN 61850-7-420 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 +A1 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP