ČSN 73 1901 (731901) Zrušená norma

Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje požadavky na střechy a zásady návrhu střech stavebních objektů.
Tato norma neplatí pro střechy s textilní krytinou, nafukovací haly, skleníky, střechy vytvořené z prosvětlovací konstrukce a střechy, které jsou součástí technologických zařízení.
Norma platí pro nové střechy. Pro rekonstrukce a opravy střech platí alespoň tak, aby byla zcela zajištěna ochrana chráněné konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí.
Norma platí i pro podzemní ležaté části budov chránící konstrukce nebo prostředí pod sebou.
Konstrukční principy uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy.

Označení ČSN 73 1901 (731901)
Katalogové číslo 87291
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963872919
Změny a opravy Z1 5.13t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN 73 1901-1 (731901), ČSN 73 1901-2 (731901), ČSN 73 1901-3 (731901)
Tato norma nahradila ČSN 73 1901 (731901) z ledna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 19 01
  • ČSN 731901
  • ČSN 73 19 01 : 2011
  • ČSN 731901:2011
  • ČSN 73 1901:2011
foo