Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 1901 (731901) z února 2011

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 a nahrazena těmito normami

ČSN 73 1901-1 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

350 Kč

ČSN 73 1901-2 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

340 Kč

ČSN 73 1901-3 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

340 Kč