ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) Aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje charakteristické vlastnosti čárových kódů a vymezuje kategorie systémů digitálního zobrazení čárových kódů, identifikuje atributy každého systému, které se požadují pro kontrolu, a stanovuje minimální požadavky na tyto atributy. Norma stanovuje zkušební metody pro posuzování shody těchto atributů s touto mezinárodní normou. Je určena k použití ve spojení s mezinárodními normami, které podrobně uvádí metodiku pro hodnocení kvality symbolu čárového kódu, jako je ISO/IEC 15416. Tato norma se nevztahuje na předlohy čárových kódů, pro které platí ISO/IEC 15421.
Technologie čárových kódů je založena na rozpoznávání vzorů zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů. Pravidla stanovující převod znaků do čar a mezer jsou označována jako specifikace symboliky.
Výrobci zařízení pro práci s čárovými kódy, výrobci zabývající se tiskem symbolů čárového kódu a uživatelé techniky založené na čárových kódech potřebují veřejně dostupné specifikace normalizovaných zkušebních předpisů, které se týkají systémů číslicového zobrazení čárových kódů, aby mohli ručit za přesnost a konzistenci výkonnosti těchto systémů. Tato mezinárodní norma se zaměřuje na formulaci obecných zásad pro řízení generující funkce pro zobrazení čárového kódu v každé z těchto složek a je doplněna dalšími specifickými detaily, které jsou vhodné pro určité hlavní kategorie programového a strojového vybavení.

Označení ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118)
Katalogové číslo 87568
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963875682
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 15419 (977118) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)