ČSN ISO 17858 (757591)

Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

ČSN ISO 17858 Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení tetra- až hepta-chlorovaných bifenylů (PCB) podobných dioxinům ve vodě a v odpadní vodě (obsahující méně než 1 % nerozpuštěných látek) s použitím plynové chromatografie s vysokým rozlišením/hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HRGC/HRMS). Metoda je optimalizována pro PCB podobné dioxinům, ale může zahrnovat další koplanární sloučeniny, jako jsou polychlorované dioxiny a furany (PCDD/PCDF) a polychlorované naftaleny (PCN). Tato metoda může být použita pro stanovení PCB podobných dioxinům v jiných matricích (např. biota, sedimenty, vzduch); pro vzorky s vysokým obsahem organických látek však mohou být požadovány dodatečné kroky a postupy čištění. Tato metoda je použitelná pro dvanáct PCB bez atomů chloru v ortho-polohách a s jedním atomem chloru v ortho-poloze "non-ortho PCB a mono-ortho PCB"), určených Světovou zdravotnickou organizací, a také pro další PCB a koplanární sloučeniny. Meze detekce a meze stanovitelnosti této metody závisí na rušivých vlivech a na možnostech přístrojů.

Označení ČSN ISO 17858 (757591)
Katalogové číslo 87635
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963876351
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 17 858
  • ČSN ISO 17858:2011
  • ČSN ISO 17 858:2011