ČSN EN 1816 (917869) Zrušená norma

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem

ČSN EN 1816 Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1816:2010.
Tato evropská norma specifikuje charakteristiky homogenních a heterogenních pryžových hladkých (i zrnitých nebo reliéfních) podlahových krytin s pěnovým podkladem, dodávaných v návinech nebo ve formě dlaždic.
Tato evropská norma obsahuje klasifikační systém založený na intenzitě používání, který uvádí, kde by mohly být tyto pružné podlahové krytiny uspokojivě používány (viz EN 685). Norma rovněž stanoví požadavky pro označování.
Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1816 (91 7869) z května 2004. Podstata normy nebyla měněna. Jsou doplněny požadavky pro podlahové dlaždice. Tepelná odolnost vůči zamáčknuté a hořící cigaretě byla přeřazena z všeobecných požadavků do nepovinných vlastností. Norma byla zaktualizována.

Označení ČSN EN 1816 (917869)
Katalogové číslo 87614
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963876146
Norma byla zrušena k 1. 1. 2021
a nahrazena ČSN EN 1816 (917869)
Tato norma nahradila ČSN EN 1816 (917869) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)