ČSN (normy i změny) z března 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

TNI 01 0964 (010964) - březen 2010

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

350 Kč

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)

340 Kč

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

340 Kč

ČSN EN ISO 11957 (011615) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ

230 Kč

ČSN EN ISO 12001 (011619) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk

340 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - březen 2010

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

230 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

350 Kč

ČSN EN ISO 24978 (018460) - březen 2010

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 15617/Oprava 1 (051185) - březen 2010

Nedestruktivní zkoušení svarů - Difrakční technika měření doby průchodu - Stupně přípustnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14459/Oprava 2 (061807) - březen 2010

Řídicí funkce v elektronických systémech hořáků a spotřebičů plynných paliv - Metody pro třídění a hodnocení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 299 (075881) - březen 2010 aktuální vydání

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování

190 Kč

09 Spalovací motory pístové

ČSN EN ISO 14314 (097703) - březen 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 969 (132075) - březen 2010 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - březen 2010

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15752 (195028) - březen 2010

Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-9 (267600) - březen 2010

Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4306-1 (270000) - březen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

770 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 7096/Oprava 1 (277696) - březen 2010

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15597-1 (278330) - březen 2010

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 1: Všeobecné požadavky a údaje pro posypové stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13367 +A1/Oprava 1 (278907) - březen 2010

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

20 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-407 (311725) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-515 (311725) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-812 (311725) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4604-008 (311734) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Kabel koaxiální, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-016 (311822) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 016: Přesuvná matice typu A, samojistná a nesamojistná pro EN 3645 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-020 (311822) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 020: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-021 (311822) - březen 2010

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 021: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3730 (314111) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky sedlové pevné a posuvné ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(411)/změna A1 (330050) - březen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

440 Kč

ČSN EN 60059/změna A1 (330125) - březen 2010

Normalizované hodnoty proudů IEC

125 Kč

ČSN 33 0128/změna Z1 (330128) - březen 2010

Elektrotechnické předpisy. Jmenovité kmitočty od 0,1 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60196 (330128) - březen 2010

Normalizované hodnoty kmitočtů IEC

125 Kč

ČSN 33 2000-7-709 (332000) - březen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.12t, Z1 3.13t, Z2 3.18t, Z3 12.19t

780 Kč

ČSN EN 60079-0 ed. 2/změna Z1 (332320) - březen 2010

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61241-0/změna Z1 (332335) - březen 2010

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-1/změna A1 (333300) - březen 2010

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50423-3/změna Z1 (333301) - březen 2010

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

1 600 Kč

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3/změna A1 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3/změna A2 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-13/změna A1 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

190 Kč

ČSN EN 61000-4-14/změna A2 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A

190 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3/změna Z1 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

32 Kč

ČSN EN 61000-4-34/změna A1 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A

190 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 2/změna Z2 (333432) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3505 ed. 2 (333505) - březen 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice

440 Kč

ČSN 33 3505/změna Z2 (333505) - březen 2010

Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-4 ed. 2/změna A2 (334210) - březen 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55012 ed. 2/změna A1 (334227) - březen 2010

Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

125 Kč

ČSN CLC/TS 50131-4/změna Z1 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna A1 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

190 Kč

ČSN EN 50131-4 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 50131-8 (334591) - březen 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2650 ed. 2 (342650) - březen 2010 aktuální vydání

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení

570 Kč

ČSN 34 2650/změna Z1 (342650) - březen 2010

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-82/Oprava 1 (345791) - březen 2010

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent

Změna bude zrušena k 18. červnu 2022.

40 Kč

ČSN EN 60454-2 ed. 2/Oprava 1 (346542) - březen 2010

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

40 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330) - březen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-6/změna Z1 (351330) - březen 2010

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62501 (351543) - březen 2010

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.15t, A2 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 60947-7-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN 60947-7-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

230 Kč

ČSN EN 61076-3-114 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-114: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro frekvence do 600 MHz pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 11 v souladu s IEC 61076-3-106 - Bajonetové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61076-3-117 (354621) - březen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-117: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8pólových stíněných a nestíněných konektorech pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 14 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkové spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50274/Oprava 1 (357108) - březen 2010

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

20 Kč

ČSN EN 61202-1/změna Z1 (359235) - březen 2010

Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-3 (359270) - březen 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN CLC/TS 61482-1/změna Z1 (359737) - březen 2010

Práce pod napětím - Materiály pro oblečení osob odolné proti ohni chránící před tepelným účinkem - Tepelná rizika elektrického oblouku - Část 1: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61112 (359739) - březen 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

460 Kč

ČSN IEC 61112/změna Z1 (359739) - březen 2010

Izolační přikrývky pro elektrotechniku

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - březen 2010

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090) - březen 2010 aktuální vydání

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 7.10t, Oprava 1 7.10t

270 Kč

ČSN EN 61547/změna Z1 (360090) - březen 2010

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC - požadavky odolnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62384/změna A1 (360511) - březen 2010

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62386-202 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62386-203 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-204 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-205 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-206 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-208 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60929 ed. 3/změna Z1 (360596) - březen 2010

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1/Oprava 2 (361040) - březen 2010

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/Oprava 4 (361045) - březen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN 36 4639 (364639) - březen 2010

Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí

125 Kč

ČSN EN 50357/změna Z1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro elektronickou ochranu zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a z podobných aplikací

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62369-1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60268-5/změna A1 (368305) - březen 2010

Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9945 (369133) - březen 2010

Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX®), 7. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

26 500 Kč

ČSN ISO/IEC 13210 (369139) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 1539-2 (369170) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Programovací jazyky - Fortran - Část 2: Znakové řetězce s proměnnou délkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-5 (369179) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL pro multimédia a balíky aplikací - Část 5: Statický obraz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 13239 (369263) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-15 (369679) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Správa systémů: Funkce plánování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 4909 (369727) - březen 2010

Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2 (369789) - březen 2010

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

1 595 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15794 (389664) - březen 2010

Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10407-2/Oprava 1 (451240) - březen 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

80 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 3093/Oprava 1 (461026) - březen 2010

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

48 Lesnictví

ČSN EN 1927-2/Oprava 1 (480064) - březen 2010

Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice

20 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1218-5 +A1 (496124) - březen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem

550 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1974 +A1 (513510) - březen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0634/Oprava 1 (560634) - březen 2010

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - březen 2010

Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 3308/změna Amd.1 (569503) - březen 2010

Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8454/změna Amd.1 (569506) - březen 2010

Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR

65 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13366-1/Oprava 1 (570531) - březen 2010

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)

20 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 927 (580182) - březen 2010

Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 48/Oprava 1 (621433) - březen 2010

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 4892-2/změna A1 (640152) - březen 2010

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11542-2/Oprava 1 (643030) - březen 2010

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

20 Kč

ČSN EN 438-7/Oprava 1 (647501) - březen 2010

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč

ČSN EN 14891/Oprava 2 (722430) - březen 2010

Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13693 +A1 (723053) - březen 2010 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky

550 Kč

ČSN EN 520 +A1 (723611) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 15283-1 +A1 (723617) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

350 Kč

ČSN EN 843-6 (727541) - březen 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990/změna Z2 (730002) - březen 2010

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

32 Kč

ČSN EN 1991-1-1/změna Z2 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

32 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna Z3 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

32 Kč

ČSN EN 1991-1-4/změna Z1 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

32 Kč

ČSN EN 1991-1-5/změna Z2 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

32 Kč

ČSN EN 1991-1-6/změna Z2 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

32 Kč

ČSN EN 1991-1-7/změna Z1 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

32 Kč

ČSN EN 1991-3/změna Z1 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

32 Kč

ČSN EN 1991-4/změna Z2 (730035) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

32 Kč

ČSN EN 1998-1/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1998-2/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

32 Kč

ČSN EN 1998-3/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

32 Kč

ČSN EN 1998-4/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

32 Kč

ČSN EN 1998-5/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

32 Kč

ČSN EN 1998-6/změna Z1 (730036) - březen 2010

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

32 Kč

ČSN EN ISO 10456/Oprava 1 (730574) - březen 2010

Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

20 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - březen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu

440 Kč

ČSN EN 1992-1-1/změna Z1 (731201) - březen 2010

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1992-3/změna Z1 (731201) - březen 2010

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

32 Kč

ČSN EN 1993-1-1/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1993-1-10/Oprava 1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

40 Kč

ČSN EN 1993-1-10/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

32 Kč

ČSN EN 1993-1-11/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

32 Kč

ČSN EN 1993-1-12/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

32 Kč

ČSN EN 1993-1-2/Oprava 1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

20 Kč

ČSN EN 1993-1-2/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

32 Kč

ČSN EN 1993-1-3/Oprava 1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

20 Kč

ČSN EN 1993-1-3/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

32 Kč

ČSN EN 1993-1-4/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

32 Kč

ČSN EN 1993-1-5/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

32 Kč

ČSN EN 1993-1-6/NA ed. A (731401) - březen 2010

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1993-1-6:2007, která je součástí ČSN EN 1993-1-6:2008)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-6/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

32 Kč

ČSN EN 1993-1-7/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

32 Kč

ČSN EN 1993-1-8/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

32 Kč

ČSN EN 1993-1-9/změna Z1 (731401) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

32 Kč

ČSN EN 1993-3-1/změna Z1 (731431) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

32 Kč

ČSN EN 1993-3-2/změna Z1 (731432) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny

32 Kč

ČSN EN 1994-1-1/změna Z1 (731470) - březen 2010

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1994-1-2/změna Z1 (731470) - březen 2010

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

32 Kč

ČSN EN 1999-1-1/změna Z1 (731501) - březen 2010

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

32 Kč

ČSN 73 4130 (734130) - březen 2010 aktuální vydání

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

372 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - březen 2010 aktuální vydání

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

550 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - březen 2010 aktuální vydání

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

350 Kč

ČSN EN 14188-4 (736151) - březen 2010

Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár

190 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity

125 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím

190 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - březen 2010

Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů

125 Kč

ČSN EN 1991-2/změna Z2 (736203) - březen 2010

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

32 Kč

ČSN EN 1993-2/změna Z1 (736205) - březen 2010

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

32 Kč

ČSN EN 1992-2/změna Z1 (736208) - březen 2010

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

32 Kč

ČSN 73 6242 (736242) - březen 2010 aktuální vydání

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-3/změna Amd.1 (750175) - březen 2010

Jakost vod. Slovník. Část 3

190 Kč

ČSN ISO 6107-8/změna Amd.1 (750175) - březen 2010

Jakost vod. Slovník. Část 8

190 Kč

ČSN 75 4306 (754306) - březen 2010 aktuální vydání

Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě

340 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný

230 Kč

ČSN EN 973 (755886) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

440 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - březen 2010

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

230 Kč

ČSN 75 7385 (757385) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN 75 7415 (757415) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická

230 Kč

ČSN 75 7477 (757477) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

210 Kč

ČSN ISO 6060/změna Z1 (757522) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

32 Kč

ČSN ISO 25101 (757586) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

340 Kč

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)

340 Kč

ČSN ISO 24293 (757589) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)

340 Kč

ČSN 75 7625 (757625) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou

190 Kč

ČSN 75 7837 (757837) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

125 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 11643 (792011) - březen 2010 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - březen 2010

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-G02/Oprava 1 (800118) - březen 2010

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech

20 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 11111-2/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-3/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-4/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-5/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-6/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-7/změna A1 (810702) - březen 2010

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15333-1/Oprava 1 (832248) - březen 2010

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou

20 Kč

ČSN EN 343 +A1/Oprava 1 (832761) - březen 2010

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14505-2/Oprava 1 (833555) - březen 2010

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty

20 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - březen 2010 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 794-3 +A2 (852101) - březen 2010 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

440 Kč

ČSN EN 13544-2 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory

230 Kč

ČSN EN 13544-3 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - březen 2010 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci

350 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - březen 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-10 V4.1.1 (875111) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 (875152) - březen 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 406 V2.1.1 (875534) - březen 2010

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15200/Oprava 1 (914112) - březen 2010

Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

60 Kč

97 Výměna dat

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - březen 2010

Geografická informace - Terminologie

770 Kč