ČSN EN 1870-6 +A1 (496130) Zrušená norma

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-6 +A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1870-6+A1

Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní u kotoučových pil na palivové dřevo a kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/stolových kotoučových pil s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, dále uváděných jako "stroje", konstruovaných k řezání masivního dřeva.
U kombinovaných kotoučových pil na palivové dřevo/štípacích strojů kulatiny zahrnuje tato evropská norma pouze kotoučovou pilu na palivové dřevo. Požadavky pro štípací část kulatiny tohoto stroje viz EN 609-1:1999 a EN 609-2:1999.
Tato evropská norma nezahrnuje nebezpečí týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) u číslicově řízených strojů řízených počítačem (CNC).
Tato evropská norma neplatí pro:
- stroje na řezání kulatiny, kde se při řezu obrobku pohybuje jednotka pily;
- stroje, u nichž je možné naklonění pilového kotouče;
- ruční elektromechanické nářadí držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání různým způsobem, např. při upnutí na pracovní stůl;
Ruční elektromechanické nářadí a kotoučové pily zcela integrované s ručním elektromechanickým nářadím jsou zahrnuty v EN 60745-1:2003 spolu s EN 60745-2-5:2003.
- stroje poháněné spalovacím motorem.
Tato evropská norma se vztahuje především na stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této evropské normy.
Stroje zahrnuté touto evropskou normou jsou uvedeny pod A.1.1 a/nebo A.1.2 přílohy IV Směrnice pro strojní zařízení.

Označení ČSN EN 1870-6 +A1 (496130)
Katalogové číslo 85221
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2010
Datum účinnosti 1. 4. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963852218
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
a nahrazena ČSN EN 1870-6 (496130)
Tato norma nahradila ČSN EN 1870-6 (496130) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1870-10 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-11 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-12 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN 1870-15 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-16 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-3 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

ČSN EN 1870-4 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-6 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-7 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-8 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-9 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním