ČSN EN ISO 11111-1 (810702) Zrušená norma

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 11111-1 Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku.
Tato část ISO 11111 se vztahuje na stroje, linky a příslušná zařízení, které jsou v textilním průmyslu určené pro následující používání:
- rozvolňování, čištění, mísení, mykání, přípravu v návaznosti na mykání, předení a další zpracování vlákna (staplového nebo nekonečného) a dalších materiálů pro tvorbu příze (nitě) nebo netkaného materiálu (včetně plstí);
- navíjení, družení, skaní, tvarování atd. přízí (nití) a zpracování přízí (nití) v přípravě pro tkaní a pletení;
- tkaní, pletení, tvorbu krajek a podobné použití přízí (nití) atd. pro vytváření plošné textilie;
- formování šňůr, provazů, nití, lan, motouzů, sítí atd., s výjimkou navíjecích bubnů splétacích a stáčecích strojů;
- zpracování, zahrnující předúpravu, bělení, barvení, tisk a konečnou úpravu vlákna, příze, tkaniny, šňůry, provazu atd. a finální skládání pro expedici;
- kusové barvení hotových výrobků;
- dokončovací úpravy osnovní a zátažné pleteniny, včetně punčochového zboží, dále pak zkompletování hotového výrobku (např. sešití);
- vyrábění koberců tkaním, všíváním a jinými procesy.
Tato část ISO 11111 platí na všechny stroje, linky a zařízení používané pro procesy uvedené výše, včetně zařízení umožňující automatický provoz strojů a procesů, jak jednotlivých strojů, tak i linek, např. pneumatická doprava vlákna, ale bez ostatních dopravních prostředků mezi jednotlivými stroji.
POZNÁMKA 1: Norma pro specifický textilní stroj bude obvykle zahrnovat dvě části: tuto část ISO 11111 a specifickou část ISO 11111 příslušnou k danému stroji. V případě linek pro netkané textilie musí však být také vzaty v úvahu ISO 11111-3, ISO 11111-2, ISO 11111-6 a ISO 11111-7.
Tato část ISO 11111 se nezabývá specifickými požadavky na tlakové zásobníky.
POZNÁMKA 2: Požadavky na tlakové nádoby a elektromagnetickou kompatibilitu jsou uvedeny mimo jiné ve specifických směrnicích EU a EFTA.
ISO 11111 (všechny části) vyjadřují nebezpečí, která vznikají pouze při dopravě, montáži stroje a uvádění stroje do provozu, jeho nastavování, používání, údržbě, vyřazení z provozu, demontáži a likvidaci. Ruční zakládání/odebírání je uvažováno při normálním provozu stroje.
Tato a ostatní části ISO 11111 neplatí pro stroje, linky a příslušná zařízení používaná pro:
- zpracování nekonečných vláken a syntetických vláken až do stavu, kdy se vytvoří první výrobek textilního typu (např. cívka nekonečného vlákna nebo balík staplových vláken);
- vochlování a mykání lnu a podobně;
- vyrábění netkaných materiálů pojených pod tryskou a foukaných z taveniny;
- vyrábění a adjustování oděvů, dekoračních a průmyslových textilií, postřihování a lisování netkaných textilií;
- praní a chemické čištění hotového textilního zboží;
- údržbu textilních strojů (například stroje pro montáž mykacích povlaků, čisticí stroje tiskařských strojů); a
- určitá řezací zařízení, např. rozřezávání hadicových úpletů, laserové řezání, vysokotlaké vodní trysky, ultrazvukové zařízení.
POZNÁMKA 3: Stroje a zařízení uvedené v seznamu v příloze E se používají v textilním průmyslu, ale nejsou předmětem této části normy ISO 11111.
Tato část ISO 11111 a ostatní části ISO 11111 neplatí pro stroje určené na používání v potenciálně výbušném prostředí.
Tato část ISO 11111 a ostatní části ISO 11111 neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem vydání těchto mezinárodních norem.

Označení ČSN EN ISO 11111-1 (810702)
Katalogové číslo 501098
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2016
Datum účinnosti 1. 12. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135010981
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 11111-1 (810702)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11111-1 (810702) z března 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11111-2 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

ČSN EN ISO 11111-3 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie

ČSN EN ISO 11111-4 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

ČSN EN ISO 11111-5 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

ČSN EN ISO 11111-6 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

ČSN EN ISO 11111-7 (810702)
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje