ČSN ISO 25101 (757586)

Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

ČSN ISO 25101 Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení lineárních izomerů perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povrchové vody (sladká a mořská voda) s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie/tandemové hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS/MS). Další izomery mohou být uvedeny samostatně jako nelineární izomery a stanoveny jako takové. Metoda je použitelná pro koncentrační rozsah 2,0 ng/l až 10 000 ng/l PFOS a 10 ng/l až 10 000 ng/l PFOA. V závislosti na matrici může být tato metoda použitelná také pro vyšší koncentrace od 100 ng/l do 200 000 ng/l po vhodném zředění vzorku nebo zmenšení jeho velikosti.

Označení ČSN ISO 25101 (757586)
Katalogové číslo 85286
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2010
Datum účinnosti 1. 4. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963852867
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 25 101
  • ČSN ISO 25101:2010
  • ČSN ISO 25 101:2010