ČSN (normy i změny) z června 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 45020 (010101) - červen 2007

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

440 Kč

ČSN 01 8003/Oprava 2 (018003) - červen 2007

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13858 (038542) - červen 2007 aktuální vydání

Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15033 (061463) - červen 2007

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.09t

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-7 (075303) - červen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW

550 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - červen 2007

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW

770 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 4126-1/Oprava 1 (134310) - červen 2007

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 877/změna A1 (138110) - červen 2007

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 24013 (192028) - červen 2007

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 21183-1 (260392) - červen 2007

Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 284 (269371) - červen 2007 aktuální vydání

Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13852-1/Oprava 2 (270560) - červen 2007

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby všeobecného použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4003 (312426) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3339 (312451) - červen 2007

Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4406 (317924) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4592 (317925) - červen 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60664-4/Oprava 1 (330420) - červen 2007

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

20 Kč

ČSN 33 1600/Oprava 1 (331600) - červen 2007

Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 1610/Oprava 1 (331610) - červen 2007

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200) - červen 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.09t, Oprava 1 4.11t, Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 14. září 2021 (zobrazit náhrady).

947 Kč

ČSN EN 60204-1/změna Z1 (332200) - červen 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-1/změna Z1 (333590) - červen 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-2/změna Z1 (333590) - červen 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-1/změna Z1 (333590) - červen 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1 ed. 2/změna Z1 (334214) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 2/změna Z1 (334215) - červen 2007

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 (334650) - červen 2007 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

655 Kč

ČSN EN 60870-5-104/změna Z1 (334650) - červen 2007

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002) - červen 2007 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

230 Kč

ČSN EN 60519-2/změna Z1 (335002) - červen 2007

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61788-10 ed. 2 (345685) - červen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61788-10/změna Z1 (345685) - červen 2007

Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů Nb-Ti, Nb₃Sn a oxidických kompozitních supravodičů na bázi Bi stanovená odporovou metodou

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61068-3-1/Oprava 1 (346544) - červen 2007

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

20 Kč

ČSN EN 62329-1/Oprava 1 (346557) - červen 2007

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60464-2/Oprava 1 (346580) - červen 2007

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 50117-1/změna A1 (347740) - červen 2007

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

65 Kč

ČSN EN 62231 (348057) - červen 2007

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61204-7 (351536) - červen 2007

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 4.10t, Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 16. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 197 Kč

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-2/změna Z1 (354106) - červen 2007

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 2: Spínače s elektromagnetickým ovládáním (RCS)

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-3/změna Z1 (354106) - červen 2007

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-100/změna A2 (354220) - červen 2007

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1000 V

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 175101-809 ed. 2/Oprava 1 (354610) - červen 2007

Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 175301-801 ed. 2 (354610) - červen 2007 aktuální vydání

Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 175301-801/změna Z1 (354610) - červen 2007

Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-3-104/změna Z1 (354621) - červen 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-104: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat, minimálně do 600 MHz

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-3-106 (354621) - červen 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60384-13-1/Oprava 1 (358291) - červen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-13/Oprava 1 (358291) - červen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 13. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-19-1/Oprava 1 (358291) - červen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-19/Oprava 1 (358291) - červen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 20. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62258-5 (358759) - červen 2007

Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62258-6 (358759) - červen 2007

Polovodičové čipové výrobky - Část 6: Požadavky na informace vztahující se na tepelnou simulaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61747-3-1 ed. 2 (358787) - červen 2007 aktuální vydání

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-3-1/změna Z1 (358787) - červen 2007

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-4/Oprava 1 (358798) - červen 2007

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62129/Oprava 1 (359208) - červen 2007

Kalibrace optických spektrálních analyzátorů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 3. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186000-1/změna Z1 (359240) - červen 2007

Kmenová specifikace: Soubory optických konektorů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Požadavky, zkušební metody a postupy kvalifikačního schvalování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186001/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely - Kategorie prostředí I

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186002/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely - Kategorie prostředí II

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186003/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely - Kategorie prostředí III

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186004/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely - Kategorie prostředí IV

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186005/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely - Kategorie prostředí V

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 186006-1/změna Z1 (359240) - červen 2007

Vzorová předmětová specifikace: Konektory pro optická vlákna a kabely pro vojenské využití - Kategorie prostředí VI

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60874-1/změna Z1 (359243) - červen 2007

Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-33/změna Z1 (359251) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž zapouzdření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-37/změna Z1 (359251) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u zapouzdření

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-47/změna Z1 (359251) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-14/změna Z1 (359252) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Přesnost a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-15 ed. 2 (359252) - červen 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-15/změna Z1 (359252) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Excentricita konvexně leštěného čela ferule

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2 (359252) - červen 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-24/změna Z1 (359252) - červen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-1/Oprava 1 (359256) - červen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN 35 9759 (359759) - červen 2007

Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13032-2/Oprava 1 (360456) - červen 2007

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-97/změna Z1 (361040) - červen 2007

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-2 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (361045) - červen 2007 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.09t, A2 7.10t, A12 7.15t

710 Kč

ČSN EN 60646/změna Z1 (361111) - červen 2007

Metody zkoušek pro kelímkové indukční pece

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62076 (361111) - červen 2007

Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN IEC 396/změna Z1 (361112) - červen 2007

Zkušební metody pro indukční kanálkové pece

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-1/změna Z1 (361575) - červen 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-1 ed. 2 (364604) - červen 2007 aktuální vydání

Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60904-1/změna Z1 (364604) - červen 2007

Fotovoltaické součástky. Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50478 (367351) - červen 2007

Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60958-3 ed. 2 (368308) - červen 2007 aktuální vydání

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.10t, A2 3.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60958-3/změna Z1 (368308) - červen 2007

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60318-5 (368820) - červen 2007

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm³ pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14043/Oprava 1 (389331) - červen 2007

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 15063-2 (420627) - červen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda

190 Kč

ČSN EN 570 (421422) - červen 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nepřímo lisované kaloty z tvářených produktů - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13981-4 (421447) - červen 2007

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 4: Výkovky

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-7 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN ISO 13628-8 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13628-9 (450020) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10405 (451112) - červen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5943 (571006) - červen 2007 aktuální vydání

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda

190 Kč

ČSN 57 6011 (576011) - červen 2007

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1265 (643201) - červen 2007 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15109 (681131) - červen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15168 (681132) - červen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14647/Oprava 1 (722103) - červen 2007

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

20 Kč

ČSN EN 13234 (727566) - červen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Posouzení odolnosti proti šíření trhliny při zkoušce vrubové citlivosti

230 Kč

ČSN EN 13235 (727567) - červen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

436 Kč

ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

117 Kč

ČSN EN 383 (731762) - červen 2007 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky

190 Kč

ČSN EN 1881 (732151) - červen 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 14487-2 (732431) - červen 2007

Stříkaný beton - Část 2: Provádění

230 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 4507 (744507) - červen 2007 aktuální vydání

Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6332/Oprava 1 (757433) - červen 2007

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

20 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12044/Oprava 1 (798008) - červen 2007

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 137 (832240) - červen 2007 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 1731 (832425) - červen 2007 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10535 (841050) - červen 2007 aktuální vydání

Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (875013) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 162-3 V1.2.1 (875013) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 (875015) - červen 2007 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 328 V1.7.1 (875021) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 (875089) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 (875089) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.3.1 (875110) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.5.1 (875110) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 200 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-3 V1.2.1 (875110) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-4 V1.2.1 (875110) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 301 925 V1.2.1 (875114) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.2.1 (875128) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.2.1 (875128) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-3 V1.2.1 (875128) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-4 V1.2.1 (875128) - červen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.3.1 (879024) - červen 2007

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/Oprava 1 (943095) - červen 2007

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 1614 (981010) - červen 2007

Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč