ČSN (normy i změny) z října 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14025 (010925) - říjen 2006

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč

ČSN ISO 18431-1 (011466) - říjen 2006

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

360 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5172 (054615) - říjen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, A2 11.15t

755 Kč

ČSN EN 12814-3/změna A1 (056820) - říjen 2006

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkouška dlouhodobého namáhání v tahu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 13322-1/změna A1 (078526) - říjen 2006

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1333 (130009) - říjen 2006 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

125 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61069-4/Oprava 1 (180451) - říjen 2006

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19439 (184361) - říjen 2006

Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 13697 (192027) - říjen 2006

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 5168 (257705) - říjen 2006

Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot

550 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-1/Oprava 1 (270105) - říjen 2006

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13001-2/Oprava 1 (270105) - říjen 2006

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 13001-3-1/Oprava 1 (270105) - říjen 2006

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 13001-3-2/Oprava 1 (270105) - říjen 2006

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15016-4 (280305) - říjen 2006

Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4035 (314720) - říjen 2006

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - říjen 2006

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2337 (314801) - říjen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2588 (314815) - říjen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážní drážkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4040 (314819) - říjen 2006

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou s širším vnitřním kroužkem - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50131-1/Oprava 3 (334590) - říjen 2006

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - říjen 2006

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

230 Kč

ČSN IEC 216-4-1/změna Z1 (346416) - říjen 2006

Pokyn pro stanovení vlastností tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů. Část 4: Pece na stárnutí materiálů. Oddíl 1: Jednokomorové pece

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-12 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-12/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Samolepicí pásky z polyethylenové fólie

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-13/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 13: Požadavky na pásky tkané z celulozoviskozových vláken, z jedné strany kryté termoplastem, z druhé kaučukovým, teplem tvrditelným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-18/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 18: Samolepicí pásky z polypropylenové fólie

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-2 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-2/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným nebo akrylovým síťovaným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-3/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Pásky z polyesterové fólie s kaučukovým termoplastickým lepidlem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-8 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60454-3-8/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí skleněná tkanina

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-9/změna Z1 (346542) - říjen 2006

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Pásky z celulózoacetátových tkanin s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62329-1 (346557) - říjen 2006

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

210 Kč

ČSN 34 7408/změna Z3 (347408) - říjen 2006

Specifikace spojek, izolačních koncovek a venkovních kabelových koncovek pro distribuční kabely o jmenovitém napětí 0,6/1 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-3 ed. 2/změna Z1 (347470) - říjen 2006

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-1 ed. 2/Oprava 1 (351330) - říjen 2006

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 21. červnu 2022.

20 Kč

ČSN EN 61558-1/Oprava 2 (351330) - říjen 2006

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61803/Oprava 1 (351541) - říjen 2006

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (354061) - říjen 2006 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 135 Kč

ČSN EN 60352-2/změna Z1 (354061) - říjen 2006

Nepájené spoje. Část 2: Nepájené zamačkávané spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-3/Oprava 1 (354730) - říjen 2006

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-13-1 (358291) - říjen 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.07t, Oprava 2 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

270 Kč

ČSN EN 60384-19-1 (358291) - říjen 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 131800/změna Z1 (358294) - říjen 2006

Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 131801/změna Z1 (358294) - říjen 2006

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie - Úroveň hodnocení E

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-4/změna A1 (358798) - říjen 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-1/změna A1 (360510) - říjen 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

125 Kč

ČSN EN 61347-2-2/změna A1 (360510) - říjen 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006 aktuální vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

190 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna A1 (361045) - říjen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

350 Kč

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2/změna A1 (361045) - říjen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

125 Kč

ČSN EN 61308 ed. 2 (361156) - říjen 2006 aktuální vydání

Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61308/změna Z1 (361156) - říjen 2006

Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1775/Oprava 1 (386441) - říjen 2006

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10341 (420236) - říjen 2006

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

230 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - říjen 2006 aktuální vydání

Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku

190 Kč

ČSN EN ISO 4491-3 (420767) - říjen 2006

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10210-1 (421051) - říjen 2006 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-6 (450020) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2300-3 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku

65 Kč

ČSN 46 2300-4 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

65 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12525/změna A1 (470627) - říjen 2006

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14185-2 (560007) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 21807 (560627) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity

190 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15054 (560638) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15055 (560639) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 15322 (570829) - říjen 2006

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test)

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6615 (656210) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda

230 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/Oprava 4 (695245) - říjen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A5 (695245) - říjen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A6 (695245) - říjen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4/Oprava 2 (695245) - říjen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/Oprava 2 (695245) - říjen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-2/změna A1 (721194) - říjen 2006

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15057 (723411) - říjen 2006

Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu

230 Kč

ČSN EN 623-1 (727511) - říjen 2006 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0035/změna Z3 (730035) - říjen 2006

Zatížení stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-1-3/změna Z1 (730035) - říjen 2006

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

340 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

551 Kč

ČSN P ENV 1991-2-3/změna Z1 (730035) - říjen 2006

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CEN/TR 13200-2 (735905) - říjen 2006

Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace

230 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

230 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - říjen 2006 aktuální vydání

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 806-3 (755410) - říjen 2006

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

250 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - říjen 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B

340 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - říjen 2006

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 8467/změna Z1 (757519) - říjen 2006

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

32 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12203/Oprava 1 (798005) - říjen 2006

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14900 (804443) - říjen 2006

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 21469 (833271) - říjen 2006

Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - říjen 2006 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 14931 (852170) - říjen 2006

Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 7493 (855352) - říjen 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Sedačka pro stomatologa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - říjen 2006 aktuální vydání

Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 (875115) - říjen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 428 V1.3.1 (876032) - říjen 2006

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

570 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12875-4 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering

190 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 12435 (980016) - říjen 2006

Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč