ČSN EN 1151-2 (113150) Zrušená norma

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 2: Zkušební předpis pro hluk (s využitím vibrační akustiky) pro měření hluku přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou

ČSN EN 1151-2 Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 2: Zkušební předpis pro hluk (s využitím vibrační akustiky) pro měření hluku přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN 1151 se zabývá měřením hluku vyvozovaného malými oběhovými čerpadly a přenášeného kapalinou a hmotou konstrukce. Byla vypracována jako reakce na potřebu vydání jednotných postupů, protože požadavky na hladiny hluku obzvláště v obytných budovách byly národními a evropskými předpisy zpřísněny. ČSN EN 1151-2 stanoví zkušební předpis týkající se charakteristických vibračně-akustických znaků oběhových čerpadel definovaných v EN 1151-1, avšak omezený pouze na oběhová čerpadla se závitovými hrdly do 1 1/2 palce. Tento zkušební předpis zahrnuje zkušební uspořádání, měřicí metodu a zkušební podmínky.
Princip charakteristických znaků je založen na měření výkonu přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou, a to na měření přenášených vibrací a tlakových pulsací v trubce připojené k oběhovému čerpadlu.

Označení ČSN EN 1151-2 (113150)
Katalogové číslo 76800
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963768007
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
a nahrazena ČSN EN 16644 (113150)
Tato norma nahradila ČSN EN 1151 (113150) z října 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo