ČSN EN ISO 16649-3 (560079) Zrušená norma

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indodyl ß-D-glukuronidu (ISO 16649-3:2015)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 16649 specifies a horizontal method for the detection and enumeration of ß-glucuronidase positive Escherichia coli, by means of the liquid-medium culture technique and calculation of the most probable number (MPN) after incubation at (37 ± 1) °C, then at (44 ± 1) °C. This part of ISO 16649 is applicable to the following:
- products intended for human consumption and the feeding of animals;
- environmental samples in the area of food production and food handling.
The method is suitable for the enumeration of cells of E. coli that might have been subjected to stress arising from dehydration, freezing, and exposure to a saline (such as marine) environment or damage by disinfectants such as chlorine-containing products.
A limitation of the applicability of this part of ISO 16649 is imposed by the susceptibility of the method to a large degree of variability. The method is intended to be applied and the results interpreted in the light of the information given in Clause 11.
This method has not been fully evaluated for all matrices

Označení ČSN EN ISO 16649-3 (560079)
Katalogové číslo 99236
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963992365
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 16649-3 (560079)
Tato norma nahradila ČSN P ISO/TS 16649-3 (560079) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 16649-1 (560079)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu

ČSN ISO 16649-2 (560079)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu