ČSN (normy i změny) z prosince 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 6954 (011450) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla

190 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - prosinec 2003

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky

340 Kč

ČSN ISO 14617-10 (013630) - prosinec 2003

Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8900-4-3 (038900) - prosinec 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.04t

690 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 509/změna A1 (061460) - prosinec 2003

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12806 (078452) - prosinec 2003

Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 15783 (113015) - prosinec 2003 aktuální vydání

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t

740 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12541 (137211) - prosinec 2003 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

350 Kč

ČSN EN 10242/změna A2 (138200) - prosinec 2003

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 6012 (277512) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7457 (277540) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 6746-1 (277601) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 1: Základní stroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6746-2 (277601) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 4165 (304442) - prosinec 2003

Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-4-15/změna A1 (333432) - prosinec 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání - Specifikace funkce a dimenzování

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50125-3 (333504) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

360 Kč

ČSN EN 50238-1 (333592) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.15t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 9. září 2022 (zobrazit náhrady).

422 Kč

ČSN EN 60870-5-101/změna Z2 (334650) - prosinec 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 101: Sdružený standard pro základní úkoly dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60077-4 (341510) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN 34 2600/změna Z2 (342600) - prosinec 2003

Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50129 (342675) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.12t, Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

822 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - prosinec 2003

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, A1 6.10t

485 Kč

ČSN 34 7402/změna Z1 (347402) - prosinec 2003

Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

Změna byla zrušena k 17. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50143/změna A1 (347504) - prosinec 2003

Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1 kV, ale nepřevyšujícím 10 kV

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60214/změna Z1 (351451) - prosinec 2003

Přepínače odboček při zatížení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60700-1/změna A1 (351610) - prosinec 2003

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61954/změna A1 (351611) - prosinec 2003

Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě - Zkoušení tyristorových spínačů pro statické kompenzátory VAR

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 26. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

1 210 Kč

ČSN EN 60947-6-2/změna Z2 (354101) - prosinec 2003

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 2: Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení)(CPS)

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2/změna Z1 (354730) - prosinec 2003

Miniaturní pojistky. Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62053-11 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

375 Kč

ČSN EN 62053-21 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

485 Kč

ČSN EN 62053-22 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

375 Kč

ČSN EN 62053-23 (356132) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

375 Kč

ČSN EN 62052-11 (356134) - prosinec 2003

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.05t, A1 8.17t, Oprava 2 11.18t

670 Kč

ČSN EN 61010-2-032/změna Z1 (356502) - prosinec 2003

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-032: Zvláštní požadavky na klešťové ampérmetry držené v ruce k elektrickému měření a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-801/změna A1 (358174) - prosinec 2003

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 1

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61747-1/změna A1 (358787) - prosinec 2003

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 61967-5 (358798) - prosinec 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-1 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-17 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60749-19 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-22 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-31 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-32 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

420 Kč

ČSN EN 60749-36 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-8 (358799) - prosinec 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-10-3 (359271) - prosinec 2003

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60570 ed. 2 (360611) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 9.20t

655 Kč

ČSN EN 60570/změna Z1 (360611) - prosinec 2003

Světelný přípojnicový rozvod pro svítidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60570-2-1/změna Z1 (360612) - prosinec 2003

Světelný přípojnicový rozvod. Část 2: Smíšené napájecí rozvody. Oddíl 1: Třídy I a III

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242/změna A3 (361060) - prosinec 2003

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Zkušební metody pro měření funkční schopnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60442/změna A1 (361060) - prosinec 2003

Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN EN 60734/změna Z1 (361060) - prosinec 2003

Tvrdá voda užívaná pro zkoušení funkce některých elektrických spotřebičů pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61855 (361060) - prosinec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce

340 Kč

ČSN EN 50144-1/změna A2 (361570) - prosinec 2003

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A11 (361580) - prosinec 2003

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A12 (361580) - prosinec 2003

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 2/změna A1 (361960) - prosinec 2003

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-26/změna Z1 (364800) - prosinec 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektroencefalografů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61937-4 (367552) - prosinec 2003

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.04t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61966-2-1/změna A1 (368610) - prosinec 2003

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

32 Kč

ČSN EN 61966-2-2 (368610) - prosinec 2003

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-2: Management barev - Rozšířený prostor barev RGB - scRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60950-21 (369060) - prosinec 2003

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205) - prosinec 2003

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9552 (389552) - prosinec 2003 aktuální vydání

Trhací háky

125 Kč

ČSN 38 9554 (389554) - prosinec 2003 aktuální vydání

Přejezdový můstek

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1331/změna Z2 (421331) - prosinec 2003

Odpady neželezných kovů a jejich slitin

65 Kč

ČSN EN 1392-2 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky

190 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi

125 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku

125 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu

125 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů

125 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny

125 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky

125 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů

125 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10437 (451314) - prosinec 2003

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 622-1 (492612) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN 580 (643112) - prosinec 2003

Plastové potrubní systémy - Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - prosinec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4263-2 (656208) - prosinec 2003

Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13938-3 (668120) - prosinec 2003

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2815 (673072) - prosinec 2003

Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 9047 (722339) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 13787 (730313) - prosinec 2003

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

340 Kč

ČSN EN 13271/Oprava 1 (731721) - prosinec 2003

Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

20 Kč

ČSN EN 12617-1 (732128) - prosinec 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany

125 Kč

ČSN EN 13062 (732135) - prosinec 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže

190 Kč

ČSN P ENV 13670-1/změna Z1 (732400) - prosinec 2003

Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 206-1/změna Z2 (732403) - prosinec 2003

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 2480/změna Z1 (732480) - prosinec 2003

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

65 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - prosinec 2003 aktuální vydání

Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 12231 (735930) - prosinec 2003

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku

190 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - prosinec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 12899-1/Oprava 1 (737030) - prosinec 2003

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13076 (755461) - prosinec 2003

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

190 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - prosinec 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 15867 (770614) - prosinec 2003

Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - prosinec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale

190 Kč

ČSN EN 14079 (804141) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - prosinec 2003

Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 13726-3 (854265) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 3: Vodotěsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13726-4 (854265) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 4: Přizpůsobivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14971/změna A1 (855231) - prosinec 2003

Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3823-2 (856002) - prosinec 2003

Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 175-1 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-4 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-7 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-8 V1.7.1 (875011) - prosinec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-4 V1.1.1 (875042) - prosinec 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.1.1 (875042) - prosinec 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-19 V1.2.1 (875101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-20 V1.2.1 (875101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-23 V1.2.1 (875101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-24 V1.2.1 (875101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 008-1 V1.3.2 (877002) - prosinec 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 a Q.708]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 121 V1.2.1 (877023) - prosinec 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Aplikace uživatelské části (ISUP) signalizačního systému číslo 7 (SS7) ISDN pro mezinárodní propojení ISDN podle ITU-T (ISUP verze 1) - Změna 1: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.767/A 1:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-22 V1.1.1 (877068) - prosinec 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 22: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.761:1999/A2:2002, mod ITU-T Q.762:1999/A1:2002, mod ITU-T Q.763:1999/A2:2002, mod ITU-T Q.764:1999/A2:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-33 V4.1.1 (877068) - prosinec 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 021 V1.6.1 (878555) - prosinec 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 171 V1.3.1 (879503) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Popis služeb, funkční schopnosti a informační toky - Přenosové služby v okruhovém režimu 64 kbit/s [mod ISO/IEC 11574:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 172 V1.5.1 (879504) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu [mod ISO/IEC 11572:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 237 V1.3.1 (879510) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace jména - doplňkové služby [mod ISO/IEC 13864:1995]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 239 V1.3.1 (879512) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb [mod ISO/IEC 11582:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 258 V1.3.1 (879516) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě [mod ISO/IEC 13863:1998]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 365 V1.3.1 (879521) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Dokončení spojení - doplňkové služby [mod ISO/IEC 13866:1995]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 361 V1.3.1 (879523) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nabídka volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 14841:1996]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 363 V1.3.1 (879525) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby [mod ISO/IEC 14842:1996]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 425 V1.3.1 (879527) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Vynucené přepojení - doplňková služba [mod ISO/IEC 14845:1996]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 254 V1.2.1 (879543) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Oznamování poplatků - doplňkové služby [mod ISO/IEC 15049:1997]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 657 V1.2.1 (879557) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17877:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 824 V1.1.1 (879570) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě [mod ISO/IEC 15428:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 826 V1.1.1 (879571) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě [mod ISO/IEC 15430:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 828 V1.1.1 (879572) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - doplňková služba [mod ISO/IEC 15432:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 918 V1.1.1 (879573) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednostupňové předání volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 19459:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 920 V1.1.1 (879574) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba [mod ISO/IEC 21407:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 922 V1.1.1 (879575) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě [mod ISO/IEC 21888:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 990 V1.1.1 (879576) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Služba krátkých zpráv - doplňková služba [mod ISO/IEC 21989:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 991 V1.1.1 (879577) - prosinec 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Služba krátkých zpráv [mod ISO/IEC 21990:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

97 Výměna dat

ČSN ISO 9735-1 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části

440 Kč

ČSN ISO 9735-2 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI

125 Kč

ČSN ISO 9735-8 (979735) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI

190 Kč

ČSN ISO 9735/změna Z2 (979735) - prosinec 2003

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Pravidla syntaxe aplikační úrovně

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19108 (979827) - prosinec 2003

Geografická informace - Časové schéma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.05t, Oprava 1 8.09t

602 Kč