Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z listopadu 2002

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
65822

ČSN ISO 15707 (010171) - listopad 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC)

190 Kč vč. DPH
65906

ČSN ISO 5128 (011685) - listopad 2002

Akustika - Měření vnitřního hluku motorových vozidel

190 Kč vč. DPH
65878

ČSN EN ISO 5456-4 (013123) - listopad 2002

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání

440 Kč vč. DPH
65761

ČSN P ENV 50184/Oprava 1 (052203) - listopad 2002

Validace zařízení pro obloukové svařování

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
64829

ČSN EN 12979 (078479) - listopad 2002

Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
65115

ČSN EN 60609-2 (085015) - listopad 2002 aktuální vydání

Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

230 Kč vč. DPH
65138

ČSN EN 13182 (120011) - listopad 2002

Větrání budov - Požadavky na přístroje pro měření rychlosti proudění vzduchu ve větraných prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
65194

ČSN EN 61514 (134590) - listopad 2002

Regulační systémy pro průmyslové procesy - Metody hodnocení výkonu polohovacích regulátorů armatury s pneumatickými výstupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
65647

ČSN EN 1935 (165763) - listopad 2002 aktuální vydání

Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.04t, Oprava 2 4.06t


390 Kč vč. DPH
65060

ČSN EN ISO 15212-2 (257640) - listopad 2002

Oscilační hustoměry - Část 2: Výrobní přístroje pro homogenní kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
65823

ČSN EN 13545 (269124) - listopad 2002

Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení

340 Kč vč. DPH
65472

ČSN 33 2000-4-41/změna Z1 (332000) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65473

ČSN 33 2000-4-481/změna Z1 (332000) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65474

ČSN 33 2000-5-54/změna Z1 (332000) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65513

ČSN 33 3210/změna Z1 (333210) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65514

ČSN 33 3220/změna Z2 (333220) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65515

ČSN 33 3230/změna Z3 (333230) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65516

ČSN 33 3231/změna Z2 (333231) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65518

ČSN 33 3240/změna Z2 (333240) - listopad 2002

Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65734

ČSN EN 50131-1/Oprava 1 (334590) - listopad 2002

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65924

ČSN EN 61334-4-512 (334740) - listopad 2002

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 - Informační Základna Řízení (MIB)

340 Kč vč. DPH
65922

ČSN EN 61643-321 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

230 Kč vč. DPH
65926

ČSN EN 61643-341 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

570 Kč vč. DPH
65753

ČSN EN 50262/změna A1 (347501) - listopad 2002

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 23. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65982

ČSN EN 50289-3-17 (347819) - listopad 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-17: Mechanické zkušební metody - Přilnavost dielektrika a pláště

125 Kč vč. DPH
65733

ČSN EN 61800-3/Oprava 2 (351720) - listopad 2002

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: EMC-norma výrobku zahrnující specifické zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65791

ČSN EN 60512-1-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
65792

ČSN EN 60512-1-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65810

ČSN EN 60512-11-10 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65811

ČSN EN 60512-11-11 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65812

ČSN EN 60512-11-12 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65813

ČSN EN 60512-11-13 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65804

ČSN EN 60512-11-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65805

ČSN EN 60512-11-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
65806

ČSN EN 60512-11-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65807

ČSN EN 60512-11-5 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65808

ČSN EN 60512-11-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65809

ČSN EN 60512-11-9 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65793

ČSN EN 60512-2-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
65794

ČSN EN 60512-2-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65795

ČSN EN 60512-2-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65796

ČSN EN 60512-3-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65797

ČSN EN 60512-4-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65798

ČSN EN 60512-4-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65799

ČSN EN 60512-5-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65800

ČSN EN 60512-5-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65801

ČSN EN 60512-6-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65802

ČSN EN 60512-6-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65803

ČSN EN 60512-6-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65913

ČSN EN 60512-6-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65872

ČSN EN 60947-4-2 ed. 2/změna A1 (354101) - listopad 2002

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65874

ČSN EN 196000/změna A1 (354111) - listopad 2002

Kmenová specifikace - Elektromechanické spínače

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65875

ČSN EN 196500/změna A1 (354111) - listopad 2002

Dílčí specifikace - Membránové spínače včetně vzorové předmětové specifikace EN 196501

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65919

ČSN EN 60127-10 (354730) - listopad 2002

Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
65876

ČSN EN 61193-1 (359043) - listopad 2002

Systémy hodnocení jakosti - Část 1: Registrace a analýza vad na osazených deskách s plošnými spoji

340 Kč vč. DPH
65902

ČSN EN 61754-18 (359244) - listopad 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
65772

ČSN EN 50365 (359727) - listopad 2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

230 Kč vč. DPH
65760

ČSN EN 60081/změna A1 (360275) - listopad 2002

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

770 Kč vč. DPH
65897

ČSN EN 60335-2-9/změna A12 (361040) - listopad 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65898

ČSN EN 61817 (361060) - listopad 2002

Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.05t


475 Kč vč. DPH
65896

ČSN EN 60730-2-19 (361960) - listopad 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.05t, A2 12.08t


605 Kč vč. DPH
65735

ČSN EN 60825-1/Oprava 1 (367750) - listopad 2002

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65553

ČSN EN 61260/změna A1 (368852) - listopad 2002

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry

Změna byla zrušena k 27. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65527

ČSN ISO/IEC 14598-6 (369028) - listopad 2002

Softwarové inženýrství - Hodnocení produktu - Část 6: Dokumentace vyhodnocovacích modulů

350 Kč vč. DPH
65563

ČSN ISO/IEC 10165-8 (369682) - listopad 2002

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty pro podporu vyšších vrstev

440 Kč vč. DPH
65562

ČSN ISO/IEC 10165-9 (369682) - listopad 2002

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Spravované objekty aplikační vrstvy managementu systémů

230 Kč vč. DPH
64855

ČSN EN 45510-2-2 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

350 Kč vč. DPH
64856

ČSN EN 45510-2-3 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

350 Kč vč. DPH
65626

ČSN P ENV 12038 (490664) - listopad 2002

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Desky na bázi dřeva - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
65933

ČSN EN 12571 (511021) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Přepravní jednotky pro cateringové kontejnery s potravinami - Tepelné a hygienické požadavky a zkoušení

190 Kč vč. DPH
65934

ČSN EN 12980 (511022) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Nekovové předměty pro catering a průmyslové použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti nárazu

190 Kč vč. DPH
65143

ČSN EN ISO 11543 (566119) - listopad 2002

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu hydroxypropylu - Stanovení pomocí NMR spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65139

ČSN EN ISO 14891 (570527) - listopad 2002

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
65145

ČSN EN ISO 6321 (588755) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře (bod tání posunem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
65146

ČSN EN ISO 10539 (588807) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65265

ČSN EN ISO 8420 (588809) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65979

ČSN EN 681-1/změna A2 (633002) - listopad 2002

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

125 Kč vč. DPH
65736

ČSN EN ISO 294-1/změna A1 (640210) - listopad 2002

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65944

ČSN EN 1062-11 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t


145 Kč vč. DPH
65945

ČSN EN 1062-6 (672020) - listopad 2002

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého

230 Kč vč. DPH
65744

ČSN EN 13364 (721150) - listopad 2002

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

230 Kč vč. DPH
65528

ČSN ISO 3898 (730030) - listopad 2002

Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky

340 Kč vč. DPH
65867

ČSN EN 13687-1 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 1: Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku

190 Kč vč. DPH
65868

ČSN EN 13687-2 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok)

190 Kč vč. DPH
65869

ČSN EN 13687-3 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku

190 Kč vč. DPH
65870

ČSN EN 13687-4 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 4: Teplotní cyklování za sucha

190 Kč vč. DPH
65871

ČSN EN 13687-5 (732127) - listopad 2002

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 5: Odolnost vůči teplotnímu šoku

190 Kč vč. DPH
65909

ČSN EN ISO 105-B02/změna A1 (800147) - listopad 2002

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65853

ČSN EN 13402-2 (807035) - listopad 2002

Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry

125 Kč vč. DPH
65908

ČSN EN 13612 (857009) - listopad 2002

Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t


250 Kč vč. DPH
65222

ČSN ETSI EN 300 019-1-1 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65224

ČSN ETSI EN 300 019-1-2 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65223

ČSN ETSI EN 300 019-1-5 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65225

ČSN ETSI EN 300 019-1-6 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65226

ČSN ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65227

ČSN ETSI EN 300 019-1-8 V2.1.2 (872001) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65187

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.1 (872004) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

550 Kč vč. DPH
65229

ČSN ETSI EN 300 253 V2.1.1 (872005) - listopad 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Konfigurace zemnění a propojování v telekomunikačních ústřednách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65391

ČSN ETSI EN 300 392-10-10 V1.2.1 (875042) - listopad 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 10: Přednostní volání (PC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65392

ČSN ETSI EN 300 392-10-17 V1.2.1 (875042) - listopad 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 17: Vložené volání (IC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
64854

ČSN ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 (875077) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 2: Harmonizovaná norma podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč vč. DPH
65351

ČSN ETSI EN 301 489-23 V1.1.1 (875101) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA)

230 Kč vč. DPH
65347

ČSN ETSI EN 301 489-24 V1.1.1 (875101) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA)

340 Kč vč. DPH
65353

ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.0.0 (875101) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

340 Kč vč. DPH
65352

ČSN ETSI EN 301 489-26 V1.1.1 (875101) - listopad 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

230 Kč vč. DPH
65586

ČSN ETSI EN 303 035-1 V1.1.1 (875304) - listopad 2002 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D)

945 Kč vč. DPH
65197

ČSN ETSI EN 300 052-4 V1.3.1 (877005) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65198

ČSN ETSI EN 300 058-4 V1.3.1 (877009) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65228

ČSN ETSI EN 300 058-6 V1.4.1 (877009) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65199

ČSN ETSI EN 300 092-4 V1.3.1 (877015) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65200

ČSN ETSI EN 300 092-6 V1.4.1 (877015) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65201

ČSN ETSI EN 300 093-4 V1.3.1 (877016) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65202

ČSN ETSI EN 300 093-6 V1.4.1 (877016) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65203

ČSN ETSI EN 300 138-5 V3.1.1 (877030) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65204

ČSN ETSI EN 300 138-6 V1.5.1 (877030) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65205

ČSN ETSI EN 300 188-4 V1.4.1 (877039) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65206

ČSN ETSI EN 300 188-6 V1.4.1 (877039) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65207

ČSN ETSI EN 300 195-1 V3.1.1 (877069) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65208

ČSN ETSI EN 300 195-2 V3.1.1 (877069) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65393

ČSN ETSI EN 300 369-3 V1.3.1 (877077) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65394

ČSN ETSI EN 300 369-4 V1.3.1 (877077) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65395

ČSN ETSI EN 300 369-5 V1.3.1 (877077) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65396

ČSN ETSI EN 300 369-6 V1.5.1 (877077) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65209

ČSN ETSI EN 301 065-4 V1.2.1 (877144) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65210

ČSN ETSI EN 301 065-5 V1.2.1 (877144) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65211

ČSN ETSI EN 301 065-6 V1.3.1 (877144) - listopad 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65230

ČSN ETSI EN 301 068-1 V1.3.1 (877147) - listopad 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2961.1:1995, Q.2961.2:1997, Q2961.3:1997, Q.2961.4:1997 a Q.2961.6:1997]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65231

ČSN ETSI EN 301 068-2 V1.2.1 (877147) - listopad 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65232

ČSN ETSI EN 301 814 V1.2.2 (877180) - listopad 2002

Schválení specifikace signalizace na rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) v ETSI - [mod Specifikace Fóra ATM pro rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) F-CS-0125.000:1999]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65432

ČSN ETSI EN 300 462-2-1 V1.2.1 (878529) - listopad 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizační sítě v sítích SDH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65433

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.3.1 (878576) - listopad 2002

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65469

ČSN ETSI EN 300 632 V1.2.1 (878591) - listopad 2002

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
65731

ČSN EN 1143-1/změna A1 (916011) - listopad 2002

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65732

ČSN EN 1143-1/změna A2 (916011) - listopad 2002

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65910

ČSN EN 425 (917836) - listopad 2002 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

125 Kč vč. DPH
65980

ČSN EN 71-1/změna A6 (943095) - listopad 2002

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65981

ČSN EN 71-1/změna A7 (943095) - listopad 2002

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
65935

ČSN EN ISO 8442-6 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem

340 Kč vč. DPH
65937

ČSN EN ISO 8442-7 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin

230 Kč vč. DPH
65936

ČSN EN ISO 8442-8 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí

230 Kč vč. DPH