ČSN EN 13445-4 (695245) Zrušená norma

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

ČSN EN 13445-4 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13445-1:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 54 "Netopené tlakové nádoby" jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU. Vztah k Evropské Směrnici je v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.
Tato evropská norma týkající se netopených tlakových nádob obsahuje následující části:
- Část 1: Všeobecně;
- Část 2: Materiály;
- Část 3: Konstrukce a výpočet;
- Část 4: Výroba;
- Část 5: Kontrola a zkoušení;
- Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a jejich částí z litiny s kuličkovým grafitem.
prCR 13445-7 Netopené tlakové nádoby - Část 7: Návod na používání postupů posouzení shody
Každá část platí samostatně, avšak je třeba si uvědomit, že jednotlivé části jsou na sobě vzájemně závislé. Konstrukce a výroba tlakových nádob vyžaduje pro uspokojivé splnění požadavků normy použití více než jedné části.
Tato část této evropské stanoví požadavky na výrobu netopených tlakových nádob a jejich částí vyrobených z ocelí, včetně jejich připojení k netlakovým částem. Stanoví požadavky na identifikovatelnost materiálu, výrobní tolerance, požadavky na svařování a zkoušky v průběhu výroby, požadavky na tváření, tepelné zpracování, opravy a dokončovací operace.
Tento dokument neobsahuje předpisy s požadavky na výrobu nádob navrhovaných s použitím návrhu analýzou - přímý způsob (DBA) podle přílohy B v EN 13445-3:2002.
Jestliže vyvstane jakýkoliv problém interpretace nebo pochybnosti o smyslu nebo účinnosti některé normativní části této evropské normy nebo jestliže by mělo být něco doplněno nebo vypuštěno, aby tato evropská norma mohla být dodržována, musí být tento problém předán k rozhodnutí komisi CEN/TC 54.

Označení ČSN EN 13445-4 (695245)
Katalogové číslo 67389
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963673899
Změny a opravy Oprava 1 7.06t, Oprava 2 10.06t, A2 9.07t, A3 6.09t, A5 10.09t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 13445-4 (695245)
Tato norma nahradila ČSN EN 13445-4 (695245) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13445-1 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

ČSN EN 13445-10 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

ČSN EN 13445-2 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

ČSN EN 13445-3 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13445-5 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13445-6 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

ČSN EN 13445-8 (695245)
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin