Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 73 0540-2 (730540) Zrušená norma

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)

ICS: 91.120.10 Tepelné izolace

Označení ČSN 73 0540-2 (730540)
Katalogové číslo 77902
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963779027
Norma byla zrušena k 1. 11. 2011
a nahrazena ČSN 73 0540-2 (730540)
Tato norma nahradila ČSN 73 0540-2 (730540) z listopadu 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Norma zajišťuje provázanost se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem, jakož i s navazujícími evropskými předpisy.
Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické procesy a stavební předpoklady pro nízkou energetickou náročnost budov. Požaduje se po dobu ekonomicky přiměřené životnosti konstrukcí a budov, při jejich běžné údržbě a při působení běžně předvídatelných vlivů.
Požadované hodnoty přitom stanovují úroveň technického požadavku, prokazovanou a písemně dokládanou v návaznosti na technické předpisy při stavebním řízení podle zvláštního předpisu. Doporučené hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro energeticky úsporné budovy.
Norma platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Norma platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny, s požadovaným stavem vnitřního prostředí. Neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání.
Proti předchozímu znění dochází k větší provázanosti se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem a návaznosti na nové předpisy zajišťující základní požadavek na tepelnou ochranu budov a stavební předpoklady jejich nízké energetické náročnosti. Nově je formulován požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu s využitím vlastnosti konstrukce - teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi. Hodnocení stavebně energetických vlastností budovy se zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek budovy se mění na energetický štítek obvodového pláště budovy, klasifikace se upravuje podle metodiky platné pro štítky energetické náročnosti budovy. Doplňují se specifické pokyny pro navrhování lehkých obvodových plášťů budov.
Proti předchozímu znění normy se prakticky nemění výše požadavků.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 730540-2
  • ČSN 73 05 40-2