ČSN EN 60609-2 (085015) Aktuální vydání

Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

ČSN EN 60609-2 Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení u oběžných kol Peltonových turbín a také pro měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opotřebení u Peltonových oběžných kol dané turbín, které je definováno ve smlouvě v závislosti na výkonu, měrné hydraulické energii stroje (spádu), otáčkách, materiálu, provozu, atd..
Uspořádání kapitol této Části IEC 60609 je stejné jako v normě IEC 60609 (1978). Kapitoly pojednávající o měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opotřebování jsou prakticky identické s normou IEC 60609. Vyhodnocení musí být založeno na úbytku materiálu během dané doby a při přesně stanovených provozních podmínkách.
Záruky, které se vztahují na rozsah kavitačního opotřebení a kapkové eroze Peltonových turbín na konci provozního období specifikovaného ve smlouvě jsou nutné, když kavitační opotřebení je očekáváno v celé oblasti provozu nebo v jejích určitých částech. Takové záruky by měly obsahovat omezení provozu, které by se měly shodovat se specifikovanými provozními podmínkami.

Označení ČSN EN 60609-2 (085015)
Katalogové číslo 65115
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2002
Datum účinnosti 1. 12. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963651156
Tato norma nahradila ČSN EN 60609-2 (085015) z listopadu 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60609-1 (085015)
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín