ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.1.1 (875113) Aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu a doplňky popsané ve Směrnici 90/385/EEC, pracující v komunikačním systému lékařského implantátu v kmitočtovém pásmu 402 MHz až 405 MHz. Tato norma je určena k pokrytí opatření Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE) článku 3.2, který stanoví, že rádiové zařízení musí být konstruováno tak, aby efektivně využívalo spektrum přidělené pozemním/vesmírným radiokomunikacím a orbitálním prostředkům tak, aby se vyhnulo nepříznivé interferenci.

Označení ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.1.1 (875113)
Katalogové číslo 67571
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963675718
Tato norma nahradila ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.1.1 (875113) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 301 839 V2.1.1 (875113)
Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.1.1 (875113)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody, včetně požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.2.1 (875113)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.3.1 (875113)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.2.1 (875113)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 (875113)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE