ČSN (normy i změny) ze srpna 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7574-4 (011614) - srpen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů

230 Kč

ČSN ISO 228-2 (014033) - srpen 1993

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 7.03t

294 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7539-3 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

ČSN ISO 7539-4 (038172) - srpen 1993

Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

157 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1816 (261151) - srpen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot a jednotlivých břemen. Elektrobubny pásových dopravníků. Základní parametry

65 Kč

ČSN ISO 8456 (266202) - srpen 1993

Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 7403 (267403) - srpen 1993

Regálové zakladače. Metody zkoušení

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 7774 (302451) - srpen 1993

Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 10280 (420522) - srpen 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu titanu. Spektrofotometrická metoda s diantipyrylmethanem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

222 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0012 (490012) - srpen 1993

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t

469 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 9184-1 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 1: Obecná metoda

190 Kč

ČSN ISO 9184-2 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 2: Návod k vybarvování

65 Kč

ČSN ISO 9184-3 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-4 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 4: Graffova "C" vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-5 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 7408 (654932) - srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 0000/změna Z1 (720000) - srpen 1993

Keramické názvosloví

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 8107/změna Z2 (738107) - srpen 1993

Trubková lešení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7002 (807002) - srpen 1993

Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia

340 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 109 (813020) - srpen 1993

Textilní stroje. Pracovní šířky tkacích strojů

65 Kč

ČSN ISO 8119-1 (814016) - srpen 1993

Textilní stroje a příslušenství. Jehly pletařských strojů. Terminologie. Část 1: Jazýčkové jehly

340 Kč

ČSN ISO 8119-2 (814017) - srpen 1993

Textilní stroje a příslušenství. Jehly pletařských strojů. Terminologie. Část 2: Háčkové jehly

230 Kč

ČSN ISO 1506 (816602) - srpen 1993

Textilní stroje a příslušenství. Barvicí, úpravnické a souvisící stroje. Třídění a terminologie

590 Kč