ČSN ISO 8187 (142711) Zrušená norma

Chladiace zariadenia do domácnosti. Kombinované chladničky-mrazničky. Charakteristiky a metody skúšok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8187:1991, která byla beze změn převzata do EN 28 187:1991. Norma určuje základní charakteristiky kombinovaných chladniček - mrazniček do domácnosti s prostorem s mírnou teplotou anebo bez něho, které jsou úplně zmontovány ve výrobním podniku, a určuje metody zkoušek těchto charakteristik. Nevztahuje se na kombinované chladničky - mrazničky, chlazené vnitřní nucenou cirkulací vzduchu. Velmi rozsáhlá norma (téměř 60 stran) obsahuje 24 kapitol, a to v kap. 1 - 8 charakteristiku, v čl. 9 - 19 různé zkoušky, z nichž žádná se přímo netýká hygienických parametrů a konečně ve zbylých článcích pokyny pro označování, vzor zkušebního protokolu i osnovu návodu k obsluze. ČSN ISO 8187 (14 2711) byla vydána v srpnu 1993. Nahradila ČSN 14 2721 z 27.12.1983.

Označení ČSN ISO 8187 (142711)
Katalogové číslo 28724
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963287249
Změny a opravy Amd.1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 15502 (142711)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)