ČSN 75 7211 (757211) Zrušená norma

Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Články 3.2, 4.2.6 a 4.3.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstev zdravotnictví ČR a SR na základě jejich požadavků. Norma platí pro provozní kontrolu jakosti pitné vody ve veřejných vodovodech, při její dopravě, akumulaci a distribuci do míst její spotřeby. Tato norma neplatí pro dozor zajišťovaný kontrolními orgány. Ve všeobecné části se v zezávazněném čl.3.2 stanovuje: "Náplň a rozsah kontroly je určován programem, v němž jsou uvedeny nezbytné podmínky jejího postupu. Program kontroly se stává součástí provozního řádu vodovodu." V čl.4.2 o místech a bodech kontroly se v zezávazněném čl.4.2.6 stanoví nejmenší počet míst kontroly jakosti , a to v závislosti na objemu vody dodávané za den. Počet míst a četnost kontroly jsou zpracována v tab.1. Pokud jde o rozsah kontrolovaných ukazatelů jakosti, stanoví zezávazněný čl.4.3.2: "Rozbory pitné vody se provádějí v rozsahu rozšířeného fyzikálního, chemického a radiologického rozboru, mikrobiologického rozboru a biologického rozboru podle ČSN 75 7212 v ukazatelích, jejichž hodnoty se mohou změnit v průběhu zdržení a dopravy pitné vody vodovodní sítí proti hodnotám pitné vody dodávané z úpravny vody nebo ze zdroje." Dále jsou normalizovány metody postupu kontroly, její četnost, požadavky na zpracování výsledků apod. ČSN 75 7211 byla vydána v srpnu 1993.

Označení ČSN 75 7211 (757211)
Katalogové číslo 32172
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963321721
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 72 11
  • ČSN 757211
  • ČSN 75 72 11 : 1993
  • ČSN 757211:1993
  • ČSN 75 7211:1993