ČSN 44 4460 (444460) Zrušená norma

Stropnice důlní mechanizované. Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní bezpečnostní požadavky na důlní mechanizované stropnice. Mechanizované stropnice a jejich příslušenství musí vyhovovat všeobecným požadavkům ON 44 4061. (Poznámka: V době vydání normy už bylo známo, že tato oborová norma bude do konce r.1993 zrušena!) Materiály používané k výrobě mechanizovaných stropnic musí být odolné vůči hromadění statické elektrické energie podle ČSN 33 2030. Materiály používané k výrobě mechanizovaných stropnic musí mít sníženou hořlavost podle ČSN 64 0755 a hodnotu kyslíkového čísla nad 30 podle ČSN 64 0756.Dále se stanoví (ve všeobecných požadavcích), že hadice pro hydraulický obvod nesmějí zvyšovat nebezpečí vzniku požáru a podporovat jeho šíření. Vysokotlaké hadice určené pro použití v prostředí SNM 2 a SNM 3 musí odpovídat ČSN 33 2030 a ČSN 33 2031. Konečně se uvádí, že materiály určené k výrobě vnějších součástí mechanizovaných stropnic musí být odolné vůči vzniku mechanických zážehových jisker nebo vnější součásti stropnic musí být opatřeny ochrannou vrstvou podle ČSN 83 2066. Dále jsou normalizovány konstrukční požadavky (kap. 3) a požadavky na hydraulické obvody (kap. 4). K tomu se např. stanoví: V hydraulickém obvodu musí být použito nehořlavé a hygienicky nezávadné kapaliny. Tato kapalina nesmí při provozu unikat do okolí v podobě aerosolu. ČSN 44 4460 byla vydána v srpnu 1993.

Označení ČSN 44 4460 (444460)
Katalogové číslo 28743
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963287430
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 44 60
  • ČSN 444460
  • ČSN 44 44 60 : 1993
  • ČSN 444460:1993
  • ČSN 44 4460:1993