ČSN EN 196-7 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu. Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato sedmá část normy je identická s EN 196-7:1989. Norma EN 196 Metody zkoušení cementu obsahuje tyto části: 1 - Stanovení pevnosti, 2 - Chemický rozbor cementu, 3 - Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti, 4 - Kvantitativní stanovení hlavních složek, 5 - Zkouška pucolanity pucolánových cementů, 6 - Stanovení jemnosti mletí, 7 - Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu a 21 - Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu. Předmětem této sedmé části normy jsou pouze taková zařízení, postupy a stanovení, která jsou vhodná pro odběr vzorků cementu k zajištění representativních vzorků v definovaných podmínkách pro zkoušky jakosti cementu před, v průběhu a po jeho expedici. Postup při provádění normalizovaných odběrů a úpravy vzorků je podrobně popsán. ČSN EN 196-7 (72 2100) byla vydána v srpnu 1993. Nahradila ČSN 72 2112 z r.1970.

Označení ČSN EN 196-7 (722100)
Katalogové číslo 32167
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963321677
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN EN 196-7 (722100)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek