ČSN ISO 3698 (652107) Zrušená norma

Hydroxid draselný technický. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3698:1976. Norma stanoví zkušební metodu AAS pro stanovení vápníku a hořčíku v hydroxidu draselném technickém. Metoda platí pro produkty s obsahem vápníku a hořčíku větším než 2,5 mg.kg-1 (Ca) a 0,5 mg.kg-1 (Mg) při použití plamene acetylen - vzduch a 0,6 mg.kg-1 (Ca) a 1,0 mg.kg-1 (Mg) při použití plamene acetylen - oxid dusný. Podstat zkoušky spočívá v okyselení zkoušeného vzorku kyselinou chlorovodíkovou a rozprašování roztoku do plamene acetylen - oxid dusný nebo acetylen - vzduch, po přidání lanthanových iontů a druhém případě pro potlačení určitých rušivých vlivů. Měří se selektivní absorpce záření vyzařovaného příslušnou vápníkovou nebo hořčíkovou výbojkou s dutou katodou při vlnové délce analytické čáry 422,7 nm pro Ca resp. 285,2 nm pro Mg. ČSN ISO 3698 (65 2107) byla vydána v srpnu 1993.

Označení ČSN ISO 3698 (652107)
Katalogové číslo 32161
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963321615
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003