ČSN (normy i změny) z prosince 1986

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 2802 (012802) - prosinec 1986

Atestované referenčné materiály. Termíny a definície

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1008 (031008) - prosinec 1986

Kuželové a kuželočelní převodovky všeobecného použití. Řady základních parametrů

125 Kč

ČSN 03 8375 (038375) - prosinec 1986

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.04t

262 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 6931 (056931) - prosinec 1986

Zváranie. Oprava liatinových odliatkov

125 Kč

08 Turbíny

ČSN 08 0031/změna Za (080031) - prosinec 1986

Parní turbíny. Technické podmínky pro přejímku do provozu

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9003 (119003) - prosinec 1986

Hydrostatické mechanismy. Metody měření veličin

230 Kč

ČSN 11 9288 (119288) - prosinec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Zubové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9719 (119719) - prosinec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory. Metódy skúšania

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0385 (210385) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0387 (210387) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1211 (241211) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Držiaky nástrčných vrtákov

65 Kč

ČSN 24 1258 (241258) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Redukčné puzdrá pre Morse stopky s poškodeným unášačom

65 Kč

ČSN 24 3525 (243525) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Skrutky k otočným podložkám a strmeňom

32 Kč

ČSN 24 3530 (243530) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Vysoké matice šesťhranné s rovinnou a guľovou dosadacou plochou a s nákružkom

32 Kč

ČSN 24 3556 (243556) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Kruhové podložky s výrezom

32 Kč

ČSN 24 4260 (244260) - prosinec 1986

Upínacie náradie. Upínacie uholníky nastavovacie

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1469 (251469) - prosinec 1986

Mikrometry na závity s výměnnými doteky. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 25 5103 (255103) - prosinec 1986

Kontrolní úhelníky 90°. Typy, základní rozměry a technické požadavky

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0161 (270161) - prosinec 1986

Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení

125 Kč

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2190 (332190) - prosinec 1986

Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

190 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 3030 (413030) - prosinec 1986

Ocel 13 030 manganová

125 Kč

ČSN 41 5127 (415127) - prosinec 1986

Ocel 15 127 Mn-Cr-Ni-Cu

125 Kč

ČSN 41 7117 (417117) - prosinec 1986

Ocel 17 117 Cr-Mo-V

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0611-1 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

65 Kč

ČSN 42 0611-2 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0611-3 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0611-4 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-5 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0611-6 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-7 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 1112 (421112) - prosinec 1986

Mangan kovový a nitridovaný. Metody odběru a příprava vzorků pro chemický a fyzikálně-chemický rozbor

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1364 (441364) - prosinec 1986

Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě

230 Kč

ČSN 44 5403 (445403) - prosinec 1986

Důlní doprava. Narážecí zařízení. Technické požadavky

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0630 (490630) - prosinec 1986

Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0186-7 (560186) - prosinec 1986

Metody zkoušení piva. Stanovení pH

65 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3098 (673098) - prosinec 1986

Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot

65 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0527-1 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 70 0527-2 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu boritého

65 Kč

ČSN 70 0527-3 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu sodného a draselného

65 Kč

ČSN 70 0527-4 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 70 0527-5 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu olovnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-6 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

65 Kč

ČSN 70 0527-7 (700527) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metody kvantitativního rozboru výluhu z povrchu skleněných výrobků. Stanovení oxidu arsenitého

125 Kč

ČSN 70 0532-1 (700532) - prosinec 1986

Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C

190 Kč