Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z listopadu 2019

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
508844

ČSN ISO 55002 (010377) - listopad 2019 nové vydání

Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
508067

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - listopad 2019

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508068

ČSN EN ISO 8560 (013420) - listopad 2019 nové vydání

Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508065

ČSN EN ISO 20170 (014458) - listopad 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508066

ČSN EN ISO 15549 (015051) - listopad 2019

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
508829

ČSN EN 12896-4 (018232) - listopad 2019

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
508830

ČSN EN 12896-5 (018232) - listopad 2019

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 850 Kč vč. DPH
508831

ČSN EN 12896-6 (018232) - listopad 2019

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
508832

ČSN EN 12896-7 (018232) - listopad 2019

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
508833

ČSN EN 12896-8 (018232) - listopad 2019

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508911

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492) - listopad 2019

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508849

ČSN EN 60974-2 ed. 3/změna Z1 (052205) - listopad 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

Změna bude zrušena k 6. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508671

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/změna A1 (052205) - listopad 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

125 Kč vč. DPH
508848

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205) - listopad 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

340 Kč vč. DPH
508070

ČSN EN ISO 14174 (055701) - listopad 2019 nové vydání

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508069

ČSN EN ISO 24598 (055803) - listopad 2019 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508725

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - listopad 2019 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

770 Kč vč. DPH
508071

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - listopad 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
508869

ČSN EN ISO 10462/Oprava 1 (078542) - listopad 2019

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

20 Kč vč. DPH
508072

ČSN EN 14071 +A1 (078635) - listopad 2019 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508074

ČSN EN 17038-1 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508073

ČSN EN 17038-2 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508075

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - listopad 2019 nové vydání

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507817

ČSN EN 1822-1 (125002) - listopad 2019 nové vydání

Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508728

ČSN EN 13480-1/změna A1 (130020) - listopad 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně

125 Kč vč. DPH
508727

ČSN EN 13480-6/změna A1 (130020) - listopad 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

125 Kč vč. DPH
507819

ČSN EN 60534-3-1/změna Z1 (134510) - listopad 2019

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 13. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
507818

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (134510) - listopad 2019

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508076

ČSN EN 12102-2 (143019) - listopad 2019

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507825

ČSN EN IEC 62443-2-4 (180304) - listopad 2019

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč vč. DPH
507826

ČSN EN IEC 62443-2-4/změna A1 (180304) - listopad 2019

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507827

ČSN EN IEC 62443-3-3 (180304) - listopad 2019

Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
507824

ČSN EN IEC 62443-4-2 (180304) - listopad 2019

Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508077

ČSN EN IEC 61918 ed. 3/změna A11 (184021) - listopad 2019

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
508078

ČSN EN 13236 (224502) - listopad 2019 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508645

ČSN EN ISO 11148-13 (239060) - listopad 2019 nové vydání

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí

550 Kč vč. DPH
508079

ČSN EN 13757-4 (258513) - listopad 2019 nové vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508461

ČSN EN 1459-1 (268804) - listopad 2019 nové vydání

Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

590 Kč vč. DPH
508080

ČSN EN 1709 (273010) - listopad 2019

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
508081

ČSN EN 12927 (273015) - listopad 2019

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč vč. DPH
508083

ČSN EN 16186-4 (281551) - listopad 2019

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508082

ČSN EN 15355 (284042) - listopad 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
508084

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - listopad 2019 nové vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
508092

ČSN EN 3660-005 +AC (311822) - listopad 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508094

ČSN EN 2583 (313105) - listopad 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508091

ČSN EN 3818 (313114) - listopad 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508095

ČSN EN 2414 (313428) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508093

ČSN EN 3275 (313820) - listopad 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508087

ČSN EN 6055 (314778) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508088

ČSN EN 6056 (314779) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4614 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508089

ČSN EN 6098 (314780) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6097 z korozivzdorné oceli, s širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508090

ČSN EN 6133 (314781) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6096 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508086

ČSN EN 6096 (314827) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508085

ČSN EN 6097 (314828) - listopad 2019

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s širším vnitřním kroužkem, kov na kov - Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508724

ČSN IEC 60092-101 (326611) - listopad 2019

Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

350 Kč vč. DPH
508823

ČSN IEC 60050-112/změna A1 (330050) - listopad 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

340 Kč vč. DPH
508834

ČSN EN 60027-2/změna Z2 (330100) - listopad 2019

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508822

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100) - listopad 2019

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

945 Kč vč. DPH
508672

ČSN EN 60529/Oprava 1 (330330) - listopad 2019

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

20 Kč vč. DPH
508864

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3/Oprava 1 (332000) - listopad 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

20 Kč vč. DPH
508469

ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (332000) - listopad 2019 nové vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech

340 Kč vč. DPH
508470

ČSN 33 2000-7-721/změna Z1 (332000) - listopad 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

Změna bude zrušena k 17. prosinci 2021.

32 Kč vč. DPH
508836

ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (332000) - listopad 2019 nové vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost

570 Kč vč. DPH
508837

ČSN 33 2000-8-1/změna Z1 (332000) - listopad 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost

Změna bude zrušena k 14. červnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508381

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
508885

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - listopad 2019

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
508098

ČSN EN 50341-2-15 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
508096

ČSN EN 50341-2-2 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508097

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - listopad 2019 nové vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508820

ČSN EN 61000-2-2/změna A2 (333432) - listopad 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

125 Kč vč. DPH
508917

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2/změna Z1 (333432) - listopad 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

32 Kč vč. DPH
508916

ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 (333432) - listopad 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

350 Kč vč. DPH
508915

ČSN EN 61968-4/změna Z1 (334900) - listopad 2019

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

Změna bude zrušena k 12. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508914

ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 (334900) - listopad 2019

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
508865

ČSN EN 50122-1 ed. 2/Oprava 3 (341520) - listopad 2019

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

20 Kč vč. DPH
508826

TNI 34 2300 (342300) - listopad 2019

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014

125 Kč vč. DPH
508382

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - listopad 2019

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508840

ČSN IEC 60287-3-1 (347420) - listopad 2019

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky

340 Kč vč. DPH
508480

ČSN EN 50117-1 ed. 2 (347740) - listopad 2019 nové vydání

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508648

ČSN EN 50117-1/změna Z1 (347740) - listopad 2019

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508682

ČSN EN IEC 60034-23 (350000) - listopad 2019

Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování

550 Kč vč. DPH
508729

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

570 Kč vč. DPH
508821

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

340 Kč vč. DPH
508390

ČSN EN 61558-1 ed. 2/změna Z1 (351330) - listopad 2019

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 21. červnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508389

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2019

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

1 390 Kč vč. DPH
508679

ČSN EN 60633/změna Z1 (351540) - listopad 2019

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508678

ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (351540) - listopad 2019

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507867

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - listopad 2019

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508883

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - listopad 2019

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu

590 Kč vč. DPH
508666

ČSN EN 60947-7-4/změna Z1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

Změna bude zrušena k 22. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508665

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

350 Kč vč. DPH
508667

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

340 Kč vč. DPH
508733

ČSN EN 61439-3/Oprava 1 (357107) - listopad 2019

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

20 Kč vč. DPH
508887

ČSN EN 60384-17/změna Z1 (358291) - listopad 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

Změna bude zrušena k 22. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508886

ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2 (358291) - listopad 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
508694

ČSN EN IEC 62433-1 (358795) - listopad 2019

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
508695

ČSN EN IEC 62228-3 (358798) - listopad 2019

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
508692

ČSN EN 60749-17/změna Z1 (358799) - listopad 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

Změna bude zrušena k 2. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508691

ČSN EN IEC 60749-17 ed. 2 (358799) - listopad 2019

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508387

ČSN EN IEC 61188-6-4 (359038) - listopad 2019

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-4: Návrh obrazce plošek - Obecné požadavky na rozměrové výkresy povrchově montovaných součástek (SMD) z pohledu návrh obrazce plošek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508901

ČSN EN 61315 ed. 2/změna Z1 (359205) - listopad 2019

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

Změna bude zrušena k 3. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508900

ČSN EN IEC 61315 ed. 3 (359205) - listopad 2019

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
508907

ČSN EN 60793-1-40/změna Z1 (359213) - listopad 2019

Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum

Změna bude zrušena k 1. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508906

ČSN EN IEC 60793-1-40 ed. 2 (359213) - listopad 2019

Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
508905

ČSN EN 60794-2-11 ed. 2/změna Z1 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

Změna bude zrušena k 17. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508903

ČSN EN 60794-2-21 ed. 2/změna Z1 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna bude zrušena k 17. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508899

ČSN EN 60794-2-31 ed. 2/změna Z1 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna bude zrušena k 17. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508904

ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508902

ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508896

ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508908

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244) - listopad 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
508910

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2/Oprava 1 (359255) - listopad 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
508909

ČSN EN 61291-5-2 ed. 2/Oprava 1 (359271) - listopad 2019

Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů

20 Kč vč. DPH
508693

ČSN EN IEC 62148-21 (359274) - listopad 2019

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508687

ČSN EN 60809 ed. 2/změna A3 (360180) - listopad 2019

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508688

ČSN EN IEC 60810 ed. 4/změna A1 (360181) - listopad 2019

Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508870

ČSN EN 60662/změna A11 (360240) - listopad 2019

Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508874

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2/změna Z1 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna bude zrušena k 19. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
508873

ČSN EN 60704-2-3 ed. 3 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

230 Kč vč. DPH
508393

ČSN EN 60704-3 ed. 2/změna Z1 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

Změna bude zrušena k 2. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
508392

ČSN EN 60704-3 ed. 3 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508394

ČSN EN IEC 60704-2-16 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508841

ČSN EN 61770 ed. 2/změna A1 (361020) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

125 Kč vč. DPH
508878

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

190 Kč vč. DPH
508877

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3/změna A1 (361045) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

125 Kč vč. DPH
508670

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

125 Kč vč. DPH
508876

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

190 Kč vč. DPH
508875

ČSN EN 60335-2-87 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

125 Kč vč. DPH
508853

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3/změna A2 (361050) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

125 Kč vč. DPH
508669

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - listopad 2019

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech

440 Kč vč. DPH
508395

ČSN EN IEC 60879 (361060) - listopad 2019

Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508842

ČSN EN 62841-4-2 (361510) - listopad 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

590 Kč vč. DPH
508843

ČSN EN 60745-2-15/změna Z1 (361551) - listopad 2019

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

Změna bude zrušena k 28. červnu 2023.

32 Kč vč. DPH
508735

ČSN EN 50318 ed. 2 (362314) - listopad 2019 nové vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

590 Kč vč. DPH
508736

ČSN EN 50318/změna Z1 (362314) - listopad 2019

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2021.

32 Kč vč. DPH
508681

ČSN EN 60904-3 ed. 3/změna Z1 (364604) - listopad 2019

Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
508680

ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4 (364604) - listopad 2019

Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
508686

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2/změna A1 (364801) - listopad 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

230 Kč vč. DPH
508894

ČSN EN 60825-12/změna Z1 (367750) - listopad 2019

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

Změna bude zrušena k 15. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508893

ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 (367750) - listopad 2019

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

350 Kč vč. DPH
508732

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - listopad 2019

Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software

570 Kč vč. DPH
508646

ČSN ISO/IEC 27018 (369709) - listopad 2019 nové vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII

350 Kč vč. DPH
508620

ČSN EN 1869 (389170) - listopad 2019 nové vydání

Hasicí roušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507868

ČSN EN 13565-2 +AC (389221) - listopad 2019 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
508689

ČSN EN 10277 (420160) - listopad 2019 nové vydání

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky

550 Kč vč. DPH
508106

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - listopad 2019 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508105

ČSN EN 10225-1 (420906) - listopad 2019

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč vč. DPH
508104

ČSN EN 10225-2 (420906) - listopad 2019

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
508103

ČSN EN 10225-3 (420906) - listopad 2019

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč vč. DPH
508102

ČSN EN 10225-4 (420906) - listopad 2019

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvarované svařované duté profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
508690

ČSN EN 10283 (420957) - listopad 2019 nové vydání

Odlitky z korozivzdorných ocelí

230 Kč vč. DPH
508101

ČSN EN 10210-2 (425952) - listopad 2019 nové vydání

Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508100

ČSN EN 10219-2 (425953) - listopad 2019 nové vydání

Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
508879

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - listopad 2019 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje

340 Kč vč. DPH
508891

ČSN ISO 789-6 (472050) - listopad 2019 nové vydání

Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště

340 Kč vč. DPH
508835

ČSN EN 131-3 (493830) - listopad 2019 nové vydání

Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání

340 Kč vč. DPH
508858

ČSN ISO 11056/změna Amd. 2 (560035) - listopad 2019

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

65 Kč vč. DPH
508871

ČSN EN ISO 22117 (560624) - listopad 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

440 Kč vč. DPH
508888

ČSN EN 14110 (588817) - listopad 2019 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu

230 Kč vč. DPH
508107

ČSN EN 14423 +A2 (635352) - listopad 2019

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508675

ČSN EN ISO 178 (640607) - listopad 2019 nové vydání

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

350 Kč vč. DPH
508109

ČSN P CEN/TS 17338 (654818) - listopad 2019

Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508881

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - listopad 2019 nové vydání

Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč vč. DPH
508108

ČSN EN 12916 (656115) - listopad 2019 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
508854

ČSN EN 16709 +A1 (656510) - listopad 2019 nové vydání

Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
508856

ČSN EN 16734 +A1 (656519) - listopad 2019 nové vydání

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
508880

ČSN EN 15940 +A1 +AC (656584) - listopad 2019 nové vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
508824

ČSN EN 13074-1 (657045) - listopad 2019 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním

190 Kč vč. DPH
508825

ČSN EN 13074-2 (657045) - listopad 2019 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

190 Kč vč. DPH
508115

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - listopad 2019 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508839

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - listopad 2019 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

190 Kč vč. DPH
508110

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508112

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508113

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508114

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508838

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník

190 Kč vč. DPH
508111

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - listopad 2019 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508685

ČSN ISO 4323 (681162) - listopad 2019 nové vydání

Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
503474

ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - listopad 2019 nové vydání

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

440 Kč vč. DPH
508116

ČSN EN 12150-1 +A1 (701570) - listopad 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508118

ČSN EN 33 (724844) - listopad 2019 nové vydání

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508119

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - listopad 2019

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
508117

ČSN EN 15101-1 +A1 (727246) - listopad 2019 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508851

ČSN 73 0038 (730038) - listopad 2019 nové vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

550 Kč vč. DPH
508850

ČSN 73 0043 (730043) - listopad 2019 nové vydání

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

230 Kč vč. DPH
508827

ČSN EN ISO 16757-1/změna Z1 (730112) - listopad 2019

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

65 Kč vč. DPH
507748

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) - listopad 2019 nové vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 530 Kč vč. DPH
507749

ČSN EN 1992-1-1/změna Z4 (731201) - listopad 2019

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

65 Kč vč. DPH
507906

ČSN EN 1443 (734200) - listopad 2019

Komíny - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč vč. DPH
507910

ČSN EN 12697-30 (736160) - listopad 2019 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507908

ČSN EN 12697-5 (736160) - listopad 2019 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507909

ČSN EN 12697-8 (736160) - listopad 2019 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507904

ČSN EN 13880-6 (736182) - listopad 2019 nové vydání

Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507903

ČSN EN 13880-7 (736182) - listopad 2019 nové vydání

Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508120

ČSN EN 15610 (736341) - listopad 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507912

ČSN EN 1295-1 (750210) - listopad 2019 nové vydání

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508859

ČSN EN ISO 12010 (757593) - listopad 2019 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

440 Kč vč. DPH
508121

ČSN EN 17218 (757787) - listopad 2019

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508857

ČSN EN ISO 9092 (800002) - listopad 2019 nové vydání

Netkané textilie - Slovník

190 Kč vč. DPH
508124

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508122

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508123

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508126

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508125

ČSN EN 16711-3 (800301) - listopad 2019

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508730

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

230 Kč vč. DPH
508731

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - listopad 2019 nové vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra

230 Kč vč. DPH
508872

ČSN EN 13546 +A1/Oprava 1 (832778) - listopad 2019

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

20 Kč vč. DPH
508127

ČSN EN 16868 (835732) - listopad 2019

Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508128

ČSN EN 14175-3 (847500) - listopad 2019 nové vydání

Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508129

ČSN EN ISO 9873 (856080) - listopad 2019 nové vydání

Stomatologie - Zubní zrcátka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508130

ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1 (875166) - listopad 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508868

ČSN EN 16511 +A1 (917890) - listopad 2019 nové vydání

Volně kladené panely - Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení

230 Kč vč. DPH
508132

ČSN EN ISO 20957-9/změna A1 (940201) - listopad 2019

Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508131

ČSN EN 14960-1 (940530) - listopad 2019

Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508913

ČSN EN 71-14 (943095) - listopad 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

440 Kč vč. DPH
508912

ČSN EN 71-3 (943095) - listopad 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

550 Kč vč. DPH
508179

ČSN EN ISO 13120 (982024) - listopad 2019 nové vydání

Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH