ČSN EN ISO 12010 (757593) Aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

ČSN EN ISO 12010 Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení sumy polychlorovaných n-alkanů s krátkým řetězcem, označovaných také jako chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP), s délkou uhlíkového řetězce v rozsahu n-C10 až n-C13 včetně, ve směsích s hmotnostním zlomkem chloru mezi 50 % a 67 %, které zahrnují asi 6 000 z přibližně 8 000 kongenerů. Tato metoda je použitelná pro stanovení sumy SCCP v nefiltrované povrchové vodě, podzemní vodě, pitné vodě a odpadní vodě s použitím plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s elektronovým záchytem po negativní chemické ionizaci (GC-ECNI-MS). V závislosti na používaném přístroji GC-ECNI-MS je koncentrační rozsah této metody od 0,1 µg/l nebo méně až do 10 µg/l. V závislosti na matrici odpadní vody se odhaduje, že nejnižší detekovatelná koncentrace je 0,1 g/.

Označení ČSN EN ISO 12010 (757593)
Katalogové číslo 508859
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135088591
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12010 (757593) z listopadu 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)