ČSN EN ISO 12010 (757593) Zrušená norma

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

ČSN EN ISO 12010 Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení sumy polychlorovaných n alkanů s krátkým řetězcem, označovaných také jako chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP), s délkou uhlíkového řetězce v rozsahu n-C10 až n-C13 včetně, ve směsích s hmotnostním zlomkem chloru mezi 49 % a 67 %. Tato metoda je použitelná pro stanovení sumy SCCP v nefiltrované povrchové vodě, podzemní vodě, pitné vodě a odpadní vodě s použitím plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s elektronovým záchytem po negativní chemické ionizaci (GC-ECNI-MS). Tuto metodu je možné používat pro vzorky, které obsahují 0,1 _g/l až 10 _g/l SCCP.

Označení ČSN EN ISO 12010 (757593)
Katalogové číslo 96312
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963963129
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 12010 (757593)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)