Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
502756 ČSN ISO 10241-1 (010500) - červen 2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
590 Kč vč. DPH
502031 ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání
Blokové diagramy bezporuchovosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
502051 ČSN EN 61078/změna Z1 (010677) - červen 2017
Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody
Změna bude zrušena k 16. září 2019
32 Kč vč. DPH
502027 ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - červen 2017
Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502034 ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - červen 2017
Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502032 ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - červen 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502534 ČSN EN 15509 (018203) - červen 2017 aktuální vydání
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC
570 Kč vč. DPH
502533 ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - červen 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů
590 Kč vč. DPH
502035 ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - červen 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502028 ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - červen 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502030 ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - červen 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502029 ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - červen 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502036 ČSN EN ISO 14647 (038520) - červen 2017
Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502037 ČSN EN ISO 17635 (051170) - červen 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502038 ČSN EN ISO 17637 (051180) - červen 2017 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502573 ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
350 Kč vč. DPH
502579 ČSN EN 14037-1/změna Z2 (061130) - červen 2017
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Změna bude zrušena k 30. červnu 2018
32 Kč vč. DPH
502576 ČSN EN 14037-3 (061130) - červen 2017 aktuální vydání
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
190 Kč vč. DPH
502039 ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červen 2017 aktuální vydání
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502040 ČSN EN ISO 24431 (078544) - červen 2017
Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502755 ČSN EN ISO 11114-1/změna A1 (078609) - červen 2017
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály
190 Kč vč. DPH
502572 ČSN EN ISO 12209/změna A1 (078639) - červen 2017
Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání
190 Kč vč. DPH
502570 ČSN EN 1253-3 (136366) - červen 2017 aktuální vydání
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody
190 Kč vč. DPH
502042 ČSN EN 13215 (140619) - červen 2017 aktuální vydání
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502044 ČSN EN 16901 (142804) - červen 2017
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502045 ČSN EN 16902 (142805) - červen 2017
Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502054 ČSN EN ISO 4231 (223212) - červen 2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro válcové trubkové závity, série G
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502656 ČSN EN 15220 (284054) - červen 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele
350 Kč vč. DPH
502056 ČSN EN 16882 (300059) - červen 2017
Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502535 ČSN ISO 16787 (300647) - červen 2017
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502058 ČSN EN 4165-013 (311812) - červen 2017 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka pro 2 a 4 moduly, série 2 a série 3 - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502057 ČSN EN 4701-002 (311826) - červen 2017 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Specifikace parametrů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502691 ČSN EN 12312-3 (319321) - červen 2017 aktuální vydání
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky
340 Kč vč. DPH
502387 ČSN EN 60079-7 ed. 2/změna Z2 (332320) - červen 2017
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
502386 ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) - červen 2017 aktuální vydání
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"
770 Kč vč. DPH
502059 ČSN EN 50341-2-23 (333300) - červen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502163 ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017
Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav
340 Kč vč. DPH
502587 ČSN EN 60870-5-104 ed. 2/změna A1 (334650) - červen 2017
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily
65 Kč vč. DPH
502597 ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710) - červen 2017 aktuální vydání
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
570 Kč vč. DPH
502602 ČSN EN 54-12/změna Z2 (342710) - červen 2017
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku
Změna bude zrušena k 30. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
502611 ČSN EN 61332 ed. 2/změna Z1 (345820) - červen 2017
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502610 ČSN EN 61332 ed. 3 (345820) - červen 2017
Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502542 ČSN EN 60404-1 (345862) - červen 2017
Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502609 ČSN EN 60205 ed. 2/změna Z1 (345889) - červen 2017
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502608 ČSN EN 60205 ed. 3 (345889) - červen 2017
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502744 ČSN EN 50290-2-20 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání
Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
502745 ČSN EN 50290-2-20/změna Z1 (347820) - červen 2017
Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Všeobecně
Změna bude zrušena k 22. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
502746 ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání
Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
502747 ČSN EN 50290-2-29/změna Z1 (347820) - červen 2017
Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi zesítěného PE pro izolaci
Změna bude zrušena k 22. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
501173 ČSN EN 50290-2-35 (347820) - červen 2017
Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501174 ČSN EN 50290-2-36 (347820) - červen 2017
Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502615 ČSN EN 61605 ed. 2/změna Z1 (351061) - červen 2017
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502614 ČSN EN 61605 ed. 3 (351061) - červen 2017
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502398 ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089) - červen 2017 aktuální vydání
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
570 Kč vč. DPH
502571 ČSN EN 60076-10/změna Z1 (351089) - červen 2017
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
Změna bude zrušena k 17. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502739 ČSN EN 61869-6 (351350) - červen 2017
Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502740 ČSN EN 60044-7/změna Z1 (351358) - červen 2017
Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí
32 Kč vč. DPH
502741 ČSN EN 60044-8/změna Z1 (351358) - červen 2017
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu
32 Kč vč. DPH
501806 ČSN EN 61169-54 (353811) - červen 2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502536 ČSN EN 60947-5-5/změna A2 (354101) - červen 2017
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním
230 Kč vč. DPH
502737 ČSN EN 60965 ed. 2 (356613) - červen 2017 aktuální vydání
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502738 ČSN EN 60965/změna Z1 (356613) - červen 2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná řídicí místa umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny
Změna bude zrušena k 18. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
502544 ČSN EN 60062 ed. 3/Oprava 1 (358014) - červen 2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
502543 ČSN EN 62391-1 ed. 2/Oprava 1 (358252) - červen 2017
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
502596 ČSN EN 60384-24 ed. 2/Oprava 1 (358291) - červen 2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
502545 ČSN EN 61240 ed. 2/změna Z1 (358400) - červen 2017
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla
Změna bude zrušena k 28. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502541 ČSN EN 61240 ed. 3 (358400) - červen 2017
Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502617 ČSN EN 62276 ed. 2/změna Z1 (358417) - červen 2017
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody
Změna bude zrušena k 28. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
502616 ČSN EN 62276 ed. 3 (358417) - červen 2017
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502599 ČSN EN 60794-5 ed. 2 (359223) - červen 2017 aktuální vydání
Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502600 ČSN EN 60794-5/změna Z1 (359223) - červen 2017
Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502563 ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/Oprava 2 (360340) - červen 2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry
20 Kč vč. DPH
502547 ČSN P 36 0455 (360455) - červen 2017
Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace
340 Kč vč. DPH
502748 ČSN EN 61995-1/změna A1 (360615) - červen 2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
125 Kč vč. DPH
502546 ČSN EN 61995-2/změna A1 (360615) - červen 2017
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL
125 Kč vč. DPH
502598 ČSN EN 50367 ed. 2/změna A1 (362315) - červen 2017
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)
125 Kč vč. DPH
502529 ČSN EN 50604-1 (364328) - červen 2017
Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek
440 Kč vč. DPH
502735 ČSN EN 62108 ed. 2 (364632) - červen 2017 aktuální vydání
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502736 ČSN EN 62108/změna Z1 (364632) - červen 2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502305 ČSN EN 60065 ed. 2/Oprava 1 (367000) - červen 2017
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. červnu 2019
20 Kč vč. DPH
501803 ČSN EN 63002 (367222) - červen 2017
Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502071 ČSN EN 62940 (367833) - červen 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrovaný komunikační systém (ICS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502612 ČSN EN 62320-2 ed. 2 (367853) - červen 2017 aktuální vydání
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
502613 ČSN EN 62320-2/změna Z1 (367853) - červen 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
Změna bude zrušena k 5. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502549 ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně
350 Kč vč. DPH
502550 ČSN EN 50527-1/změna Z1 (367922) - červen 2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně
Změna bude zrušena k 4. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
502551 ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory
570 Kč vč. DPH
502552 ČSN EN 50527-2-1/změna Z1 (367922) - červen 2017
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory
Změna bude zrušena k 4. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
502067 ČSN EN 62680-1-2 (368691) - červen 2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 27. říjnu 2020 (zobrazit náhrady)
2 104 Kč vč. DPH
502319 ČSN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002
440 Kč vč. DPH
502537 ČSN EN ISO/IEC 27001/Oprava 1 (369797) - červen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky
20 Kč vč. DPH
502538 ČSN EN ISO/IEC 27001/Oprava 2 (369797) - červen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky
20 Kč vč. DPH
502539 ČSN EN ISO/IEC 27002/Oprava 1 (369798) - červen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
20 Kč vč. DPH
502540 ČSN EN ISO/IEC 27002/Oprava 2 (369798) - červen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
20 Kč vč. DPH
502590 ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
440 Kč vč. DPH
502591 ČSN EN 14986/změna Z1 (389650) - červen 2017
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Změna bude zrušena k 31. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
502397 ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - červen 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda
350 Kč vč. DPH
502556 ČSN EN ISO 148-1 (420381) - červen 2017
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda
350 Kč vč. DPH
502557 ČSN EN ISO 148-2 (420381) - červen 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů
440 Kč vč. DPH
502558 ČSN EN ISO 148-3 (420381) - červen 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů
340 Kč vč. DPH
502416 ČSN EN 10213 +A1 (421262) - červen 2017 aktuální vydání
Ocelové odlitky pro tlakové účely
350 Kč vč. DPH
502411 ČSN EN 1412 (421308) - červen 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování
190 Kč vč. DPH
502567 ČSN EN 12166 (421318) - červen 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití
350 Kč vč. DPH
502565 ČSN EN 12167 (421326) - červen 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití
440 Kč vč. DPH
502566 ČSN EN 12168 (421328) - červen 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění
350 Kč vč. DPH
502759 ČSN EN 12020-2 (427807) - červen 2017 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
502078 ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502407 ČSN EN ISO 5395-2/změna A1 (470617) - červen 2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje
125 Kč vč. DPH
502079 ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502080 ČSN EN 1910 (492122) - červen 2017 aktuální vydání
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502582 ČSN EN ISO 15753 (588724) - červen 2017 aktuální vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
340 Kč vč. DPH
502583 ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek
230 Kč vč. DPH
502584 ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev
230 Kč vč. DPH
502081 ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502084 ČSN EN ISO 1401 (635307) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502083 ČSN EN ISO 2398 (635310) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502085 ČSN EN ISO 4641 (635311) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502082 ČSN EN ISO 8331 (635454) - červen 2017 aktuální vydání
Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502657 ČSN EN ISO 15512 (640113) - červen 2017 aktuální vydání
Plasty - Stanovení obsahu vody
340 Kč vč. DPH
502564 ČSN EN ISO 3924 (656040) - červen 2017 aktuální vydání
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie
340 Kč vč. DPH
502752 ČSN EN 12791 (665218) - červen 2017 aktuální vydání
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)
350 Kč vč. DPH
502414 ČSN EN 572-1 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
190 Kč vč. DPH
502413 ČSN EN 572-8 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry
340 Kč vč. DPH
502415 ČSN EN 15681-1 (701012) - červen 2017 aktuální vydání
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
230 Kč vč. DPH
501624 ČSN EN 13055 (721505) - červen 2017 aktuální vydání
Pórovité kamenivo
440 Kč vč. DPH
501625 ČSN EN 13055-1/změna Z2 (721505) - červen 2017
Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
Změna bude zrušena k 28. únoru 2018
32 Kč vč. DPH
501626 ČSN EN 13055-2/změna Z2 (721505) - červen 2017
Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
Změna bude zrušena k 28. únoru 2018
32 Kč vč. DPH
501893 ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
440 Kč vč. DPH
501933 ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
440 Kč vč. DPH
501935 ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
350 Kč vč. DPH
501891 ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
350 Kč vč. DPH
501889 ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
350 Kč vč. DPH
502371 ČSN 73 0848/změna Z2 (730848) - červen 2017
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
125 Kč vč. DPH
502409 ČSN 73 5570 (735570) - červen 2017
Zatížení zásobníků - Doplňující pokyny pro siláže a senáže
190 Kč vč. DPH
502742 ČSN 74 3282/změna Z1 (743282) - červen 2017
Pevné kovové žebříky pro stavby
65 Kč vč. DPH
502087 ČSN EN 12207 (746011) - červen 2017 aktuální vydání
Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502335 ČSN EN 12210 (746013) - červen 2017 aktuální vydání
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
125 Kč vč. DPH
502338 ČSN EN 1026 (746017) - červen 2017 aktuální vydání
Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
502339 ČSN EN 1027 (746019) - červen 2017 aktuální vydání
Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
502336 ČSN EN 12211 (746020) - červen 2017 aktuální vydání
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
502337 ČSN EN 16758 (747211) - červen 2017 aktuální vydání
Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky
230 Kč vč. DPH
502555 ČSN 75 2130/změna Z1 (752130) - červen 2017
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
32 Kč vč. DPH
502530 ČSN EN 12897 (755360) - červen 2017 aktuální vydání
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
350 Kč vč. DPH
502580 ČSN ISO 5667-20 (757051) - červen 2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502581 ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502531 ČSN ISO 5667-24 (757051) - červen 2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502088 ČSN EN ISO 10253 (757742) - červen 2017 aktuální vydání
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502089 ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - červen 2017 aktuální vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
502090 ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - červen 2017 aktuální vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502098 ČSN EN ISO 374-5 (832310) - červen 2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502094 ČSN EN ISO 9151 (832748) - červen 2017
Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502753 ČSN EN ISO 20471/změna A1 (832820) - červen 2017
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
125 Kč vč. DPH
502093 ČSN EN 15051-2 +A1 (833620) - červen 2017 aktuální vydání
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502532 ČSN ISO 18466 (834716) - červen 2017
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
502096 ČSN EN 16841-1 (835030) - červen 2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502092 ČSN EN 16841-2 (835030) - červen 2017
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502091 ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - červen 2017
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502589 ČSN EN 16848 (838401) - červen 2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu
230 Kč vč. DPH
502099 ČSN EN ISO 9999 (841001) - červen 2017 aktuální vydání
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
502593 ČSN EN 285 (847108) - červen 2017 aktuální vydání
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory
590 Kč vč. DPH
502606 ČSN EN 285 +A2/změna Z2 (847108) - červen 2017
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
502607 ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - červen 2017 aktuální vydání
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci
350 Kč vč. DPH
502100 ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - červen 2017 aktuální vydání
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502105 ČSN EN ISO 16409 (855267) - červen 2017 aktuální vydání
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502577 ČSN EN ISO 19054/změna A1 (855321) - červen 2017
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení
125 Kč vč. DPH
502102 ČSN EN ISO 3964 (856010) - červen 2017
Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502101 ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - červen 2017 aktuální vydání
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502548 ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - červen 2017
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití
230 Kč vč. DPH
502103 ČSN EN ISO 14801 (856367) - červen 2017 aktuální vydání
Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502115 ČSN ETSI EN 300 113 V2.2.1 (875005) - červen 2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502116 ČSN ETSI EN 300 328 V2.1.1 (875021) - červen 2017
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502553 ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 (875094) - červen 2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
502111 ČSN ETSI EN 301 489-15 V2.1.1 (875101) - červen 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502107 ČSN ETSI EN 301 489-31 V2.1.1 (875101) - červen 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502119 ČSN ETSI EN 301 489-5 V2.1.1 (875101) - červen 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502118 ČSN ETSI EN 301 489-51 V1.1.1 (875101) - červen 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502106 ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.1.1 (875101) - červen 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502114 ČSN ETSI EN 302 372 V2.1.1 (875131) - červen 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502113 ČSN ETSI EN 302 248 V2.1.1 (875145) - červen 2017
Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502117 ČSN ETSI EN 302 729 V2.1.1 (875158) - červen 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502109 ČSN ETSI EN 302 858 V2.1.1 (875161) - červen 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,05 GHz až 24,50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502554 ČSN ETSI EN 303 396 V1.1.1 (875175) - červen 2017
Zařízení krátkého dosahu - Techniky měření pro automobilová a dohledová radarová zařízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
502112 ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 (878801) - červen 2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502108 ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 (878801) - červen 2017
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502121 ČSN EN 12727 (910645) - červen 2017 aktuální vydání
Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502120 ČSN EN 15372 (910651) - červen 2017 aktuální vydání
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502122 ČSN EN ISO 20957-4 (940201) - červen 2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502123 ČSN EN ISO 20957-9 (940201) - červen 2017
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502619 ČSN EN 13451-1 +A1 (940915) - červen 2017 aktuální vydání
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
502124 ČSN EN 16899 (942845) - červen 2017
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502334 TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení
190 Kč vč. DPH
502285 ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - červen 2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502286 ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - červen 2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
502287 ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - červen 2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502284 ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - červen 2017 aktuální vydání
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502288 ČSN EN ISO 25237 (982020) - červen 2017
Zdravotnická informatika - Pseudonymizace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH