ČSN (normy i změny) z června 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10241-1 (010500) - červen 2017

Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

590 Kč

ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání

Blokové diagramy bezporuchovosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61078/změna Z1 (010677) - červen 2017

Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody

Změna byla zrušena k 16. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 17010 (012007) - červen 2017

Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - červen 2017

Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - červen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - červen 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

590 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14647 (038520) - červen 2017

Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 14037-1/změna Z2 (061130) - červen 2017

Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14037-3 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - červen 2017

Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11114-1/změna A1 (078609) - červen 2017

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

190 Kč

ČSN EN ISO 12209/změna A1 (078639) - červen 2017

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1253-3 (136366) - červen 2017 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody

190 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 13215 (140619) - červen 2017 aktuální vydání

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16901 (142804) - červen 2017

Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - červen 2017

Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

22 Nástroje

ČSN EN ISO 4231 (223212) - červen 2017

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro válcové trubkové závity, série G

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15220 (284054) - červen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové ukazatele

350 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 16882 (300059) - červen 2017

Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4165-013 (311812) - červen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka pro 2 a 4 moduly, série 2 a série 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4701-002 (311826) - červen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Specifikace parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - červen 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-7 ed. 2/změna Z2 (332320) - červen 2017

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (332320) - červen 2017 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

895 Kč

ČSN EN 50341-2-23 (333300) - červen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017

Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

340 Kč

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2/změna A1 (334650) - červen 2017

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

65 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710) - červen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

570 Kč

ČSN EN 54-12/změna Z2 (342710) - červen 2017

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61332 ed. 2/změna Z1 (345820) - červen 2017

Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61332 ed. 3 (345820) - červen 2017

Klasifikace magneticky měkkých feritových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60404-1 (345862) - červen 2017

Magnetické materiály - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60205 ed. 2/změna Z1 (345889) - červen 2017

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60205 ed. 3 (345889) - červen 2017

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 50290-2-20 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-20/změna Z1 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Všeobecně

Změna byla zrušena k 22. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-29/změna Z1 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi zesítěného PE pro izolaci

Změna byla zrušena k 22. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-2-35 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-36 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61605 ed. 2/změna Z1 (351061) - červen 2017

Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61605 ed. 3 (351061) - červen 2017

Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089) - červen 2017 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

570 Kč

ČSN EN 60076-10/změna Z1 (351089) - červen 2017

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

Změna byla zrušena k 17. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61869-6 (351350) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60044-7/změna Z1 (351358) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

32 Kč

ČSN EN 60044-8/změna Z1 (351358) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61169-54 (353811) - červen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60947-5-5/změna A2 (354101) - červen 2017

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

230 Kč

ČSN EN 60965 ed. 2 (356613) - červen 2017 aktuální vydání

Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná dozorna umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60965/změna Z1 (356613) - červen 2017

Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná řídicí místa umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny

Změna byla zrušena k 18. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60062 ed. 3/Oprava 1 (358014) - červen 2017

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62391-1 ed. 2/Oprava 1 (358252) - červen 2017

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60384-24 ed. 2/Oprava 1 (358291) - červen 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61240 ed. 2/změna Z1 (358400) - červen 2017

Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61240 ed. 3 (358400) - červen 2017

Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62276 ed. 2/změna Z1 (358417) - červen 2017

Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62276 ed. 3 (358417) - červen 2017

Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-5 ed. 2 (359223) - červen 2017 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-5/změna Z1 (359223) - červen 2017

Optické kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/Oprava 2 (360340) - červen 2017

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

20 Kč

ČSN P 36 0455 (360455) - červen 2017

Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace

340 Kč

ČSN EN 61995-1/změna A1 (360615) - červen 2017

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61995-2/změna A1 (360615) - červen 2017

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

125 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2/změna A1 (362315) - červen 2017

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

125 Kč

ČSN EN 50604-1 (364328) - červen 2017

Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek

440 Kč

ČSN EN 62108 ed. 2 (364632) - červen 2017 aktuální vydání

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62108/změna Z1 (364632) - červen 2017

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60065 ed. 2/Oprava 1 (367000) - červen 2017

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

20 Kč

ČSN EN 63002 (367222) - červen 2017

Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62940 (367833) - červen 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrovaný komunikační systém (ICS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62320-2 ed. 2 (367853) - červen 2017 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62320-2/změna Z1 (367853) - červen 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 2: Stanice AIS AtoN - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 5. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 50527-1/změna Z1 (367922) - červen 2017

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 4. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

570 Kč

ČSN EN 50527-2-1/změna Z1 (367922) - červen 2017

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

Změna byla zrušena k 4. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001/Oprava 1 (369797) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001/Oprava 2 (369797) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002/Oprava 1 (369798) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002/Oprava 2 (369798) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

ČSN EN 14986/změna Z1 (389650) - červen 2017

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Změna byla zrušena k 31. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 148-1 (420381) - červen 2017

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů

440 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - červen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních tyčí typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů

340 Kč

ČSN EN 10213 +A1 (421262) - červen 2017 aktuální vydání

Ocelové odlitky pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 1412 (421308) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování

190 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - červen 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 5395-2/změna A1 (470617) - červen 2017

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 16663 (490093) - červen 2017

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15753 (588724) - červen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev

230 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1401 (635307) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16848 (659808) - červen 2017

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

250 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 572-1 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 572-8 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

340 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13055 (721505) - červen 2017 aktuální vydání

Pórovité kamenivo

440 Kč

ČSN EN 13055-1/změna Z2 (721505) - červen 2017

Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty

Změna byla zrušena k 28. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13055-2/změna Z2 (721505) - červen 2017

Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace

Změna byla zrušena k 28. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

440 Kč

ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

440 Kč

ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

350 Kč

ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

350 Kč

ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0848/změna Z2 (730848) - červen 2017

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

125 Kč

ČSN 73 5570 (735570) - červen 2017

Zatížení zásobníků - Doplňující pokyny pro siláže a senáže

190 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3282/změna Z1 (743282) - červen 2017

Pevné kovové žebříky pro stavby

65 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - červen 2017 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2130/změna Z1 (752130) - červen 2017

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

32 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - červen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 374-5 (832310) - červen 2017

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9151 (832748) - červen 2017

Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20471/změna A1 (832820) - červen 2017

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

125 Kč

ČSN EN 15051-2 +A1 (833620) - červen 2017 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 18466 (834716) - červen 2017

Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16841-1 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16841-2 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - červen 2017

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9999 (841001) - červen 2017 aktuální vydání

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 285 (847108) - červen 2017 aktuální vydání

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

590 Kč

ČSN EN 285 +A2/změna Z2 (847108) - červen 2017

Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - červen 2017 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - červen 2017 aktuální vydání

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16409 (855267) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19054/změna A1 (855321) - červen 2017

Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení

125 Kč

ČSN EN ISO 3964 (856010) - červen 2017

Stomatologie - Spojovací rozměry konektorů na násadce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1135-3 (856205) - červen 2017

Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 3: Soupravy pro odběr krve pro jedno použití

230 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - červen 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Implantáty - Dynamická zatěžovací zkouška nitrokostních zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 113 V2.2.1 (875005) - červen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 328 V2.1.1 (875021) - červen 2017

Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 (875094) - červen 2017

Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-15 V2.1.1 (875101) - červen 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-31 V2.1.1 (875101) - červen 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-5 V2.1.1 (875101) - červen 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-51 V1.1.1 (875101) - červen 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.1.1 (875101) - červen 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 372 V2.1.1 (875131) - červen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 248 V2.1.1 (875145) - červen 2017

Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 729 V2.1.1 (875158) - červen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 858 V2.1.1 (875161) - červen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,05 GHz až 24,50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 396 V1.1.1 (875175) - červen 2017

Zařízení krátkého dosahu - Techniky měření pro automobilová a dohledová radarová zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 (878801) - červen 2017

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 (878801) - červen 2017

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12727 (910645) - červen 2017 aktuální vydání

Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15372 (910651) - červen 2017 aktuální vydání

Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 20957-4 (940201) - červen 2017

Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20957-9 (940201) - červen 2017

Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN 13451-1 +A1 (940915) - červen 2017 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

350 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-00103 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 00103: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11073-10441 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10441: Specializovaná zařízení - Monitor stavu a činnosti kardiovaskulárního systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10442 (980014) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10442: Specializovaná zařízení - Přístroj pro měření tělesné kondice pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - červen 2017 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 25237 (982020) - červen 2017

Zdravotnická informatika - Pseudonymizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč