ČSN ISO 5667-24 (757051) Zrušená norma

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 5667 provides an audit protocol to monitor conformity with declared, or assumed, practices in all areas of water quality sampling. Specifically, this part of ISO 5667 provides guidance on the systematic assessment of sampling practices and procedures in the field, and assessing conformity with those given in the organization's sampling manual. It is applicable to the audit of sampling activities from the development of a sampling manual through to the delivery of samples to the laboratory.
This part of ISO 5667 is applicable to sampling practices associated with wastewaters, including discharges to water bodies, environmental monitoring, potable water supplies from source to tap, commercial and industrial uses of water, and power generation.
This part of ISO 5667 is applicable to the auditing of sampling practices relevant to the management of water stored in containers, such as temporary supply tanks and bottled supplies. However, it is not applicable for the auditing (or calibration and maintenance) of on-site test equipment or kits.
The following sampling occasions are excluded from both the field- and desk-audit procedures set out in this part of ISO 5667:
a) chemical and microbiological incidents, which are investigated by agencies such as the emergency services, e.g. where an immediate risk to the health of the sampling practitioner/operative is evident;
b) radiochemical sampling of water quality, other than that specified as a routine requirement under the UK Water Supply (Water Quality) Regulations,[9][10][11][12] i.e. radiochemical incidents which are investigated by agencies such as the emergency services.
Informative Annex A contains a series of forms to assist with auditing. These are for guidance only. Informative Annex B gives procedures for monitoring temperature control, while Informative Annex C provides guidance on measuring the uncertainty associated with sampling practices.

Označení ČSN ISO 5667-24 (757051)
Katalogové číslo 502531
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 108 stran formátu A4
EAN kód 8596135025312
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN ISO 5667-24 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek