ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381)

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/TS 14907 stanovuje zkušební postupy elektronického výběru poplatků (EFC) pro zařízení na straně infrastruktury (RSE) a palubní zařízení (OBE) s ohledem na shodu s normami, požadavky na schválení typu a akceptační zkoušky, které výslovně spadají do sféry aplikace EFC.
Předmět této části ISO/TS 14907 je omezen na systémy provozované v rámci radiového vysílání, předpisů na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), předpisů o dopravním provozu a jiných předpisů zemí, ve kterých jsou provozovány.
Tato část ISO/TS 14907 identifikuje soubor vhodných parametrů a zkušebních postupů, aby bylo možné prověřit systém EFC nebo komponenty daného systému EFC, jako je například OBE, s ohledem na stanovené požadavky konkrétní aplikace. Stanovené parametry a zkoušky jsou rozděleny do následujících skupin:
- funkčnost;
- kvalita;
- doporučené předchozí zkoušky.
Přehled zkoušek a parametrů uváděných touto částí ISO/TS 14907 je obsažen v článcích 5.1 a 5.2.
Tato část ISO/TS 14907 popisuje postupy, metody a nástroje zkoušek, dále také stanoví plán zkoušek, který ukazuje vztah mezi všemi zkouškami a posloupnost těchto zkoušek. Uvádí seznam všech zkoušek, které se požadují pro měření výkonu zařízení EFC. Technická specifikace popisuje, pro která zařízení EFC jsou stanoveny zkušební postupy; neuvádí hodnoty parametrů, jež jsou předmětem zkoušení. Popisuje také způsob provádění zkoušek, které nástroje jsou nezbytné a které předpoklady musí být splněny před provedením této sady zkoušek. Předpokládá se, že bezpečnost daného systému spočívá ve zkouškách spojení a funkčnosti EFC a nejsou tudíž stanoveny zde. Všechny zkoušky této části ISO/TS 14907 poskytují instrukce, jak posoudit výsledky zkoušek.
Zkušební postupy lze použít pro zkoušení prototypů, schválení typu, zkoušení instalací a pro pravidelné inspekce. Proto je tato část dokumentem, který definuje pouze zkoušky a zkušební postupy, ne srovnávací hodnoty, proti kterým se má měření posoudit.
V souvislosti s konceptuálním modelem systému EFC se tato část ISO/TS 14907 vztahuje pouze na zařízení uživatele a poskytovatele služby, jak je uvedeno na obrázku 1. Jiné entity jsou mimo předmět této části ISO/TS 14907.
Předmět této části ISO/TS 14907 se vztahuje výhradně na OBE a RSE a rozhraní DSRC mezi OBE a RSE včetně jeho funkcí k provedení výběru poplatku, jak je uvedeno na obrázku 2. Všechna zařízení pro dohled (například detekce, klasifikace, lokalizace a registrace) a centrální zařízení jsou mimo předmět této části ISO/TS 14907.

Označení ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381)
Katalogové číslo 502533
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135025336
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381)
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC