ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) Aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 14986 ed. 2 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato evropská norma uvádí konstrukční požadavky pro ventilátory konstruované pro skupinu IIG (skupiny výbušnosti IIA, IIB a vodík) kategorie 1, 2 a 3 a skupinu IID kategorie 2 a 3, určené pro použití ve výbušných atmosférách.
POZNÁMKA 1 - Provozní podmínky pro rozdílné kategorie ventilátorů uvedených v této evropské normě jsou definovány v kapitole 4.
PONÁMKA 2 - Technické požadavky pro ventilátory kategorie 1D nejsou v tomto dokumentu uvedeny. Pokud je výbušná atmosféra s prachem dopravována pravidelně, vyžadují se opatření pro ochranu proti výbuchu podle EN 1127-1, pokud je nutné toto specifické použití.

1.2 - Tato evropská norma neplatí pro ventilátory skupiny I (důlní ventilátory), chladící ventilátory nebo lopatková kola na točivých elektrických strojích, chladící ventilátory nebo lopatková kola na spalovacích motorech.
POZNÁMKA 1 - Požadavky pro ventilátory skupiny I jsou uvedeny v EN 1710.
POZNÁMKA 2 - Požadavky na elektrické části jsou pokryty odkazy na normy pro elektrická zařízení.

1.3 Tato evropská norma uvádí požadavky pro návrh, konstrukci, zkoušení a označování kompletních ventilátorových jednotek určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ve vzduchu obsahujícím plyny, páry, mlhy a/nebo prachy. Takováto atmosféra se může nacházet uvnitř (dopravované médium), vně nebo jak uvnitř tak i vně ventilátoru.
1.4 Tato evropská norma platí pro ventilátory, které pracují v rozsahu okolních atmosférických podmínek
- absolutní tlak v rozsahu 0,8 bar až 1,1 bar; a
- rozsah teplot od -20°C do +60°C; a
- maximálním obsahem kyslíku 21 % (objemově); a
- které zvyšují aerodynamickou energii o méně než 25 kJ/kg.
POZNÁMKA 1 - Hodnota 25 kJ/kg odpovídá 30 kPa při hustotě vzduchu na vstupu 1,2 kg/m3.
Tato evropská norma může být rovněž užitečná pro návrh, konstrukci, zkoušení a označování ventilátorů, určených pro použití v atmosféře mimo výše uvedený rozsah platnosti nebo v případech, kdy je nutno použít jiné kombinace materiálů. V těchto případech má hodnocení nebezpečí vznícení, použité opatření proti vznícení, dodatečné zkoušky (pokud je to nutné), označení výrobcem, technická dokumentace a návody pro uživatele jasně prokazovat a uvádět vhodnost zařízení pro podmínky, kterým může být ventilátor vystaven.
Tato evropská norma neplatí pro integrované ventilátory, které jsou součástí spalovacích motorů, vozidel nebo elektrických motorů.
POZNÁMKA 2 - Pokud je v normě uveden nedatovaný odkaz, platí poslední vydání normy.

Označení ČSN EN 14986 ed. 2 (389650)
Katalogové číslo 502590
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135025909
Tato norma nahradila ČSN EN 14986 (389650) z října 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

ČSN EN ISO 80079-37 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

foo