ČSN EN 14986 (389650) Zrušená norma

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 14986 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí konstrukční požadavky pro ventilátory konstruované pro skupinu IIG (skupiny výbušnosti IIA, IIB a vodík) kategorie 1, 2 a 3 a skupinu IID kategorie 2 a 3, určené pro použití ve výbušných atmosférách. Norma neplatí pro ventilátory skupiny I (důlní ventilátory), chladící ventilátory nebo lopatková kola u točivých elektrických strojů, chladící ventilátory nebo lopatková kola u spalovacích motorů.
Norma uvádí požadavky pro návrh, konstrukci, zkoušení a označování kompletních ventilátorových jednotek určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ve vzduchu obsahujícím plyny, páry, mlhy a/nebo prachy. Takováto atmosféra se může nacházet uvnitř (dopravované médium), vně nebo jak uvnitř tak i vně ventilátoru. Platí pro ventilátory, které pracují v rozsahu okolních atmosférických podmínek - absolutní tlak v rozsahu 0,8 bar až 1,1 bar, rozsah teplot od -20°C do +60°C, s maximálním obsahem kyslíku 21 % (objemově) a které zvyšují kinetickou energii o méně než 25 kJ/kg.

Označení ČSN EN 14986 (389650)
Katalogové číslo 79566
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2007
Datum účinnosti 1. 11. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963795669
Změny a opravy Z1 6.17t
Norma byla zrušena k 31. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN 14986 ed. 2 (389650)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo