ČSN (normy i změny) z prosince 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16341 (010181) - prosinec 2012 aktuální vydání

Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu

190 Kč

ČSN EN ISO 20643/změna A1 (011423) - prosinec 2012

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací

190 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - prosinec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269) - prosinec 2012

Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody

340 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

340 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

350 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

340 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 7.14t, A2 7.14t, A1 7.14t, A4 4.15t, A5 5.15t, A6 5.17t, A7 11.17t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

2 755 Kč

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - prosinec 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14597 (060335) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 298 ed. 2 (061805) - prosinec 2012 aktuální vydání

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

550 Kč

ČSN EN 298/změna Z1 (061805) - prosinec 2012

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

Změna byla zrušena k 31. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 230/změna Z1 (075858) - prosinec 2012

Automatiky hořáků na kapalná paliva

Změna byla zrušena k 31. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62439-1/změna A1 (184022) - prosinec 2012

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - prosinec 2012 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 8611-3 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 12488-1 (270202) - prosinec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - prosinec 2012

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4677-001 (311202) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3706 (311560) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3707 (311561) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2242 (311807) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2997-003 (311811) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - prosinec 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4531-901 (311930) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4817 (319135) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4818 (319136) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4819 (319137) - prosinec 2012

Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

230 Kč

ČSN 33 2000-4-442/změna Z1 (332000) - prosinec 2012

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí

Změna byla zrušena k 7. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/změna Z1 (332000) - prosinec 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

Změna bude zrušena k 7. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

190 Kč

ČSN 33 2000-7-714/změna Z1 (332000) - prosinec 2012

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

Změna byla zrušena k 14. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-25/změna A1 (333432) - prosinec 2012

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP

190 Kč

ČSN EN 55103-2 ed. 2/změna Z1 (334292) - prosinec 2012

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost

65 Kč

ČSN EN 62282-2 ed. 2 (336000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

350 Kč

ČSN EN 62282-2/změna Z1 (336000) - prosinec 2012

Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-3 ed. 3/změna A1 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

190 Kč

ČSN EN 60947-4-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

770 Kč

ČSN EN 60947-8/změna A2 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

190 Kč

ČSN EN 61076-2-101 ed. 2/změna Z1 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12

Změna byla zrušena k 25. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-101 ed. 3 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61076-4-116 (354621) - prosinec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 50164-1 ed. 2/změna Z1 (357605) - prosinec 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

Změna byla zrušena k 16. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-3/změna Z1 (357605) - prosinec 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

Změna byla zrušena k 16. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 (359223) - prosinec 2012

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-11/změna Z1 (359223) - prosinec 2012

Optické kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

Změna byla zrušena k 19. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-38 (359252) - prosinec 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61291-1 ed. 2/změna Z1 (359273) - prosinec 2012

Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 9. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61291-1 ed. 3 (359273) - prosinec 2012

Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62149-7 (359276) - prosinec 2012

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60432-2 ed. 2/změna A2 (360131) - prosinec 2012

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna A12 (361045) - prosinec 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

190 Kč

ČSN EN 50317 ed. 2 (362313) - prosinec 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

230 Kč

ČSN EN 50317/změna Z1 (362313) - prosinec 2012

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50360/změna A1 (367901) - prosinec 2012

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 16124 (420962) - prosinec 2012

Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot

350 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1011-14 (461011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

125 Kč

ČSN EN ISO 11747 (461504) - prosinec 2012

Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1034-17 (507010) - prosinec 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12821 (560047) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)

340 Kč

ČSN 56 0186-15 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

230 Kč

ČSN 56 0186-8 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

230 Kč

ČSN 56 0187-4 (560187) - prosinec 2012

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA

125 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 12081 (570514) - prosinec 2012

Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda

190 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - prosinec 2012

Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - prosinec 2012 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - prosinec 2012 aktuální vydání

Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16109 (654856) - prosinec 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů

230 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - prosinec 2012 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - prosinec 2012

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

230 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

190 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 16358 (672011) - prosinec 2012

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

ČSN P CEN/TS 16359 (672012) - prosinec 2012

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - prosinec 2012

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 572-2 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené

190 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo

190 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

190 Kč

ČSN EN 410/Oprava 1 (701018) - prosinec 2012

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 934-2 +A1 (722326) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 12004/změna Z1 (722469) - prosinec 2012

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16220 (728009) - prosinec 2012

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10077-2/Oprava 1 (730567) - prosinec 2012

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13381-6 (730858) - prosinec 2012

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

340 Kč

ČSN EN 408 +A1 (731741) - prosinec 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5115/změna Z1 (755115) - prosinec 2012

Jímání podzemní vody

125 Kč

ČSN EN 16057 (755472) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení

230 Kč

ČSN EN 16058 (755473) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 16038 (755651) - prosinec 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 26082-2 (793824) - prosinec 2012

Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8359/změna A1 (852720) - prosinec 2012

Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - prosinec 2012 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály

340 Kč

ČSN EN ISO 13504 (856013) - prosinec 2012

Stomatologie - Obecné požadavky na nástroje a příslušenství používané při zavádění implantátu a související léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13759 (910219) - prosinec 2012

Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - Zkušební metody

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-7/Oprava 1 (940515) - prosinec 2012

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

20 Kč

97 Výměna dat

ČSN P ISO/TS 19130 (979849) - prosinec 2012

Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy

945 Kč