ČSN EN 378-2 +A2 (140647) Zrušená norma

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-2 +A2 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 378-2+A2

Tato evropská norma platí pro konstrukci, výrobu a instalaci chladicích zařízení včetně potrubí, komponent a materiálů a zahrnuje i pomocná zařízení, která jsou spojena s těmito chladicími zařízeními. Norma také specifikuje požadavky na zkoušení, uvedení do provozu, značení a dokumentaci. V případě, že teplonosná tekutina není při atmosférickém tlaku v plynném stavu, jsou požadavky na okruhy teplonosných tekutin vyloučeny, kromě jakýchkoliv bezpečnostních zařízení, která jsou spojena s chladicími zařízeními, z předmětu této normy. Tato evropská norma neplatí na chladicí zařízení se vzduchem nebo vodou jako chladivem a norma nezahrnuje požadavky na zařízení, která jsou určena k používání v potenciálně výbušném prostředí.
Norma zahrnuje následující pomocná zařízení:
- ventilátor a motor ventilátoru;
- elektrický motor a převod pro systémy s otevřenými kompresory.
Tato evropská norma specifikuje požadavky, které se týkají stacionárních a mobilních chladicích zařízení všech velikostí, včetně tepelných čerpadel.
Chladicí zařízení, která používají jiná chladiva, než která jsou uvedena v příloze E normy EN 378-1:2008+A2:2012 nejsou zahrnuta v této normě tehdy, pokud není označena bezpečnostní skupina.
Pro tuto normu jsou použitelné základní bezpečnostní požadavky na chladicí zařízení, které jsou stanoveny v EN 378-1.
Platí i základní požadavky na instalaci v provozu, jak jsou stanoveny v EN 378-3.
Tato evropská norma neplatí pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem vydání této normy EN.
V Praze dne 2012-08-27
Ing. Karel Škréta v.r.
vedoucí AO VÚBP Praha

Označení ČSN EN 378-2 +A2 (140647)
Katalogové číslo 91918
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963919188
Norma byla zrušena k 1. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN 378-2 (140647)
Tato norma nahradila ČSN EN 378-2 +A1 (140647) z listopadu 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 378-1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4 +A1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace