ČSN (normy i změny) z listopadu 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3951-3 (010258) - listopad 2010

Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

945 Kč

ČSN ISO 4866 (011430) - listopad 2010 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce

440 Kč

ČSN EN ISO 5457/změna A1 (013110) - listopad 2010

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

125 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN 1247 +A1 (040053) - listopad 2010 aktuální vydání

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1106 (061811) - listopad 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62439-1 (184022) - listopad 2010

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 110 Kč

ČSN EN 62439-2 (184022) - listopad 2010

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. listopadu 2020.

622 Kč

ČSN EN 62439-4 (184022) - listopad 2010

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 62439-5 (184022) - listopad 2010

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 2. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 62439-6 (184022) - listopad 2010

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62439/změna Z1 (184022) - listopad 2010

Vysoce použitelné automatizační sítě

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 12867 (195014) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - listopad 2010 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - listopad 2010 aktuální vydání

Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 3266 (271914) - listopad 2010

Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

355 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9104-003 (310405) - listopad 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-8/Oprava 1 (321160) - listopad 2010

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50348/změna Z1 (332037) - listopad 2010

Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nehořlavé tekuté nátěrové hmoty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50348 ed. 2 (332039) - listopad 2010 aktuální vydání

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 50491-2 (332151) - listopad 2010

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 60079-20-1 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

642 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - listopad 2010

Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

350 Kč

ČSN EN 50495 (332327) - listopad 2010

Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

350 Kč

ČSN EN 60909-3 ed. 2 (333022) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

460 Kč

ČSN EN 60909-3/změna Z1 (333022) - listopad 2010

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-1 ed. 2/změna Z1 (334210) - listopad 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (334210) - listopad 2010

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.11t, A2 4.15t, Z1 12.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 222 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-1-1/změna Z1 (345615) - listopad 2010

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-1: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-209 ed. 2 (346553) - listopad 2010 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-209/změna Z1 (346553) - listopad 2010

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni, s poměrem smrštění 2:1

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62329-3-100 (346557) - listopad 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60317-15/změna A1 (347307) - listopad 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

125 Kč

ČSN EN 60317-42/změna A1 (347307) - listopad 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 42: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyester-amid-imidem, třída 200

125 Kč

ČSN EN 60317-43/změna A1 (347307) - listopad 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 43: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

125 Kč

ČSN EN 60317-44/změna A1 (347307) - listopad 2010

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

125 Kč

ČSN 34 7405 ed. 2 (347405) - listopad 2010 aktuální vydání

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 250 Kč

ČSN 34 7405/změna Z4 (347405) - listopad 2010

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovitá napětí od 3,6/6 kV do 20,8/36 kV

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62047-6 (358775) - listopad 2010

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61191-6 (359041) - listopad 2010

Osazené desky s plošnými spoji - Část 6: Kritéria hodnocení dutinek v zapájených spojích typu BGA a LGA a metoda měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61249-2-41 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-42 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-2-1 ed. 2 (359270) - listopad 2010 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-1/změna Z1 (359270) - listopad 2010

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Postupy zkoušek pro digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-3/Oprava 1 (359270) - listopad 2010

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61280-2-5/změna Z1 (359270) - listopad 2010

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-5: Postupy zkoušek pro digitální systémy - Měření kolísání přenosové funkce

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60832-1 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče

440 Kč

ČSN EN 60832-2 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení

550 Kč

ČSN EN 60832/změna Z1 (359713) - listopad 2010

Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-20/změna Z1 (360600) - listopad 2010

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 20: Světelné řetězy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-2/změna Z1 (361006) - listopad 2010

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na topidla s nucenou konvekcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.13t

415 Kč

ČSN EN 60704-1/změna Z1 (361008) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

230 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A14 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 4/změna Z1 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.19t, A2 7.19t

970 Kč

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (361045) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.17t

795 Kč

ČSN EN 60335-2-89/změna Z1 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-1 ed. 2 (361551) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60745-2-15/změna A1 (361551) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

Změna bude zrušena k 28. červnu 2023.

125 Kč

ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (361551) - listopad 2010 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

350 Kč

ČSN EN 60745-2-1/změna Z1 (361575) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-11/změna Z1 (361575) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-2/změna Z1 (361575) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-6/změna Z1 (361575) - listopad 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62563-1 (364815) - listopad 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - listopad 2010

Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61097-14 (367810) - listopad 2010

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (AIS-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62616 (367829) - listopad 2010

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - listopad 2010

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.15t, A2 9.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

880 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50241-1/změna Z1 (378350) - listopad 2010

Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50241-2/změna Z1 (378350) - listopad 2010

Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou - Část 2: Požadavky na provedení zařízení pro detekci hořlavých plynů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 18286 (420031) - listopad 2010

Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

190 Kč

ČSN ISO 3738-1/změna Z1 (420360) - listopad 2010

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

65 Kč

ČSN ISO 4499-1/změna Z1 (420871) - listopad 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

65 Kč

ČSN ISO 4499-2/změna Z1 (420871) - listopad 2010

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC

65 Kč

ČSN EN ISO 11876 (420882) - listopad 2010

Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 6497 (467003) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12852 +A1 (514040) - listopad 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13621 +A1 (514060) - listopad 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13208 +A1 (514080) - listopad 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 29981 (560649) - listopad 2010

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-1 (569613) - listopad 2010

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 27205 (571424) - listopad 2010

Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 15836-1 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny

190 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13245-3 (643212) - listopad 2010

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - listopad 2010

Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15560 (654869) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 934-5 (722326) - listopad 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 15368 +A1 (722487) - listopad 2010 aktuální vydání

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 14064-1/Oprava 1 (727235) - listopad 2010

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč

ČSN EN 13084-7/Oprava 2 (734220) - listopad 2010

Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-47 (736160) - listopad 2010

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - listopad 2010 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM®

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177) - listopad 2010

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester®

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2601 (752601) - listopad 2010

Malé vodní elektrárny - Základní požadavky

340 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

230 Kč

ČSN ISO 16265 (757533) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13113 +A1 (798104) - listopad 2010 aktuální vydání

Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E07 (800145) - listopad 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E03 (800163) - listopad 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (voda v plaveckých bazénech)

190 Kč

ČSN EN ISO 12958 (806142) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 421 (832386) - listopad 2010 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21258 (834724) - listopad 2010

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - listopad 2010 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - listopad 2010 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů

340 Kč

ČSN EN ISO 11953 (856363) - listopad 2010

Stomatologie - Implantáty - Klinická funkčnost ručních momentových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10451 (856366) - listopad 2010 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 783-1 V1.2.1 (875102) - listopad 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 (875102) - listopad 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč