ČSN EN 60909-3 ed. 2 (333022) Aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

ČSN EN 60909-3 ed. 2 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje překlad EN 60909-3:2010 (idt IEC 60909-3:2009). Norma stanovuje postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném zkratu v trojfázových sítích velmi vysokého napětí, a to zkratových proudů při dvou nesoumístných současných jednofázových zkratech v sítích s izolovaným či rezonančně uzemněným středním bodem a příspěvků zkratových proudů tekoucích zemí při samostatném jednofázovém zkratu v sítích s účinně uzemněným středním bodem, nebo uzemněným přes nízkou impedanci. Tím umožňuje stanovení indukovaných napětí, dotykových či krokových napětí, nárůstu zemního potenciálu ve stanicích (rozvodnách, výrobnách) a na sloupech venkovních vedení. Výpočty zkratových proudů založené na jmenovitých hodnotách elektrického vybavení a na topologickém uspořádání sítě mají tu výhodu, že je možné je použít jak pro stávající sítě, tak pro sítě ve stádiu projektu. Oproti předchozímu vydání jsou doplněny nové postupy výpočtu redukčních součinitelů plášťů nebo stíněních a kromě toho rozdělení proudů protékajících zemí a plášti nebo stíněními trojžilových kabelů nebo tří jednožilových kabelů s kovovými nemagnetickými plášti nebo stíněními uzemněnými na obou koncích. Nové přílohy poskytují příklady výpočtu redukčních součinitelů a rozdělení proudů v případě kabelů s kovovým pláštěm nebo stíněním uzemněným na obou koncích navíc k původním přílohám uvádějícím příklady těchto výpočtů pro venkovní vedení. Norma doplňuje základní normu IEC 60909-0.

Označení ČSN EN 60909-3 ed. 2 (333022)
Katalogové číslo 87040
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2010
Datum účinnosti 1. 12. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963870403
Změny a opravy Oprava 1 9.15t
Tato norma nahradila ČSN EN 60909-3 (333022) z srpna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60909-0 ed. 2 (333022)
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

foo